In de teelt van peren spelen een aantal plantprocessen een cruciale rol die de uiteindelijke opbrengst en sortering bepalen. Deze belangrijke processen zijn: het uitlopen en ontwikkelen van de bladeren, bloei, vruchtzetting en het afrijpen van de peren. Deze processen kan een teler positief beïnvloeden door op het juiste tijdstip de juiste meststoffen en biostimulanten toe te dienen.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Teeltvoorbereiding
Stadium 1

Teeltvoorbereiding

In dit óf volgend stadium adviseren wij het aanbrengen van huminezuur en borium. Huminezuur heeft een positief effect op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem/het substraat en stimuleert de wortelontwikkeling. Borium is belangrijk voor een goede bloem-, vrucht- en zaadontwikkeling. Optima Soil Humi-B is een zuiver huminezuur met 2,3% borium.

Advies in dit stadium:

Optima Soil Humi-B: eenmalig 20 l/ha aangieten op zwartstrook.

Relevante producten

Stadium 2 Uitlopen
Stadium 2

Uitlopen

In dit óf volgend stadium adviseren wij het aanbrengen van huminezuur en borium. Huminezuur heeft een positief effect op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem/het substraat en stimuleert de wortelontwikkeling. Borium is belangrijk voor een goede bloem-, vrucht- en zaadontwikkeling. Optima Soil Humi-B is een zuiver huminezuur met 2,3% borium.

Advies in dit stadium:

Optima Soil Humi-B: eenmalig 20 l/ha aangieten op zwartstrook.

Relevante producten

Stadium 3 Bladontwikkeling
Stadium 3

Bladontwikkeling

De periode van bladontwikkeling tot rijping wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren. Zo kan abiotische stress een sterk negatief effect hebben op de ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, waterovermaat, hoge temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten of schade na een bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen. Het gewas reageert hierop middels een stressreactie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies worden verminderd.

Voor een sterk vitaal blad en het verminderen van zonnebrand is silicium uitermate geschikt. Optima Leaf-Si+ bevat silicium in een vorm die snel door het blad wordt opgenomen.

Spoorelementen zijn uitermate belangrijk voor alle processen in de boom. Door eenvoudig de sporenmix Optima Leaf-Trace toe te passen, komen verschillende spoorelementen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) tegelijk in een plantbeschikbare vorm bij de boom terecht.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-Amino: als onderhoudsdosering 1,5 l/ha per 7-14 dagen. Bij acute stress 5 l/ha. Toe te passen als bladbespuiting.

Optima Leaf-Si+: In totaal 3x 0,5-1,0 liter/ha per 14 dagen.

Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha (elke 14 dagen).

Relevante producten

Stadium 4 Bloei
Stadium 4

Bloei

Om mooie groene peren te krijgen, moet er voldoende ijzer aanwezig zijn. IJzer is onderdeel van verschillende enzymen die in de plant zorgen voor o.a. de vorming van het bladgroen. omdat ijzer uiterst immobiel is, is een bladbemesting met Optima Leaf-Fe+ ideaal.

De periode van bladontwikkeling tot rijping wordt sterk beïnvloedt door omgevingsfactoren. Zo kan abiotische stress een sterk negatief effect hebben op de ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, waterovermaat, hoge temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten of schade na een bespuiting met een gewasbeschermingsmiddelen. Het gewas reageert hierop middels een stressreactie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies wordt verminderd.

Voor een sterk vitaal blad en het verminderen van zonnebrand is silicium uitermate geschikt. Optima Leaf-Si+ bevat silicium in een vorm die snel door het blad wordt opgenomen.

Spoorelementen zijn uitermate belangrijk voor alle processen in de boom. Door eenvoudig de sporenmix Optima Leaf-Trace toe te passen, komen verschillende spoorelementen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) tegelijk in een plantbeschikbare vorm bij de boom terecht.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-Fe+: 4x 1,5 liter/ha (elke 14 dagen, vanaf 1 week na de bloei).

Optima Leaf-Amino: als onderhoudsdosering 1,5 l/ha per 7-14 dagen. Bij acute stress 5 l/ha. Toe te passen als bladbespuiting.

Optima Leaf-Si+: In totaal 3x 0,5 liter/ha per 14 dagen.

Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha (elke 14 dagen).

Relevante producten

Stadium 5 Vruchtzetting
Stadium 5

Vruchtzetting

Om mooie groene peren te krijgen, moet er voldoende ijzer aanwezig zijn. IJzer is onderdeel van verschillende enzymen die in de plant zorgen voor o.a. de vorming van het bladgroen. omdat ijzer uiterst immobiel is, is een bladbemesting met Optima Leaf-Fe+ ideaal.

De periode van bladontwikkeling tot rijping wordt sterk beïnvloedt door omgevingsfactoren. Zo kan abiotische stress een sterk negatief effect hebben op de ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, waterovermaat, hoge temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten of schade na een bespuiting met een gewasbeschermingsmiddelen. Het gewas reageert hierop middels een stressreactie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies wordt verminderd.

Door het wegvallen van mancozeb heeft het gewas behoefte aan toediening van mangaan en zink. Deze behoefte valt uitstekend in te vullen met Optima Leaf MnZn+.

Voor een sterk vitaal blad en het verminderen van zonnebrand is silicium uitermate geschikt. Optima Leaf-Si+ bevat silicium in een vorm die snel door het blad wordt opgenomen.

Spoorelementen zijn uitermate belangrijk voor alle processen in de boom. Door eenvoudig de sporenmix Optima Leaf-Trace toe te passen, komen verschillende spoorelementen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) tegelijk in een plantbeschikbare vorm bij de boom terecht.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-Fe+: 4x 1,5 liter/ha (elke 14 dagen, vanaf 1 week na de bloei).

Optima Leaf-Amino: als onderhoudsdosering 1,5 l/ha per 7-14 dagen. Bij acute stress 5 l/ha. Toe te passen als bladbespuiting.

Optima Leaf-Si+: In totaal 3x 0,5 liter/ha per 14 dagen.

Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha (elke 14 dagen).

Optima Leaf MnZn+ : 1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling. 4-6 keer per jaar. Minimale interval van 7-14 dagen.

Relevante producten

Stadium 6 Rijping
Stadium 6

Rijping

Om mooie groene peren te krijgen, moet er voldoende ijzer aanwezig zijn. IJzer is onderdeel van verschillende enzymen die in de plant zorgen voor o.a. de vorming van het bladgroen. omdat ijzer uiterst immobiel is, is een bladbemesting met Optima Leaf-Fe+ ideaal.

Voor een harde peer is kalium noodzakelijk. Om voldoende kalium aan te bieden heeft Soiltech de bladmeststof Optima Leaf-K ontwikkeld. Dit product bevat snel beschikbaar kalium in een hoge concentratie (28% K2O).

De periode van bladontwikkeling tot rijping wordt sterk beïnvloedt door omgevingsfactoren. Zo kan abiotische stress een sterk negatief effect hebben op de ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, waterovermaat, hoge temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten of schade na een bespuiting met een gewasbeschermingsmiddelen. Het gewas reageert hierop middels een stressreactie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies wordt verminderd.

Door het wegvallen van mancozeb heeft het gewas behoefte aan toediening van mangaan en zink. Deze behoefte valt uitstekend in te vullen met Optima Leaf MnZn+.

Voor een sterk vitaal blad en het verminderen van zonnebrand is silicium uitermate geschikt. Optima Leaf-Si+ bevat silicium in een vorm die snel door het blad wordt opgenomen.

Spoorelementen zijn uitermate belangrijk voor alle processen in de boom. Door eenvoudig de sporenmix Optima Leaf-Trace toe te passen, komen verschillende spoorelementen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) tegelijk in een plantbeschikbare vorm bij de boom terecht.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-Fe+: 4x 1,5 liter/ha (elke 14 dagen, vanaf 1 week na de bloei).

Optima Leaf-K: In totaal 4x 5 liter/ha (elke 14 dagen).

Optima Leaf-Amino: als onderhoudsdosering 1,5 l/ha per 7-14 dagen. Bij acute stress 5 l/ha. Toe te passen als bladbespuiting.

Optima Leaf-Si+: In totaal 3x 0,5 liter/ha per 14 dagen.

Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha (elke 14 dagen).

Optima Leaf MnZn+ : 1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling. 4-6 keer per jaar. Minimale interval van 7-14 dagen.

Relevante producten

Testresultaten ontvangen? Aanvraag testresultaten

Know why