In de appelteelt spelen een aantal plantprocessen een cruciale rol die de uiteindelijke opbrengst en sortering bepalen. Deze belangrijke processen zijn: het uitlopen en ontwikkelen van de bladeren, bloei, vruchtzetting en het afrijpen van de appels. Deze processen kan een teler positief beïnvloeden door op het juiste tijdstip de juiste meststoffen en biostimulanten toe te dienen.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Teeltvoorbereiding
Stadium 1

Teeltvoorbereiding

In dit óf volgend stadium adviseren wij het aanbrengen van huminezuur en borium. Huminezuur heeft een positief effect op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem/het substraat en stimuleert de wortelontwikkeling. Borium is belangrijk voor een goede bloem-, vrucht- en zaadontwikkeling. Optima Soil Humi-B is een zuiver huminezuur met 2,3% borium.

Advies in dit stadium:

Optima Soil Humi-B: eenmalig 20 l/ha aangieten op zwartstrook.

Relevante producten

Stadium 2 Uitlopen
Stadium 2

Uitlopen

In dit óf vorig stadium adviseren wij het aanbrengen van huminezuur en borium. Huminezuur heeft een positief effect op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem/het substraat en stimuleert de wortelontwikkeling. Borium is belangrijk voor een goede bloem-, vrucht- en zaadontwikkeling. Optima Soil Humi-B is een zuiver huminezuur met 2,3% borium.

Advies in dit stadium:

Optima Soil Humi-B: eenmalig 20 l/ha aangieten op zwartstrook.

Relevante producten

Stadium 3 Bladontwikkeling
Stadium 3

Bladontwikkeling

De periode van bladontwikkeling tot rijping wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren. Zo kan abiotische stress een sterk negatief effect hebben op de ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, waterovermaat, hoge temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten of schade na een bespuiting met een gewasbeschermingsmiddelen. Het gewas reageert hierop middels een stressreactie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies wordt verminderd.

Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat een boom te weinig van een nutriënt opneemt. Dan is het toepassen van bladmeststoffen de beste oplossing. Soiltech heeft een range aan bladmeststoffen (de Optima Leaf-range+) die het tekort goed en snel aan kan vullen.

Voor een sterk vitaal blad en het verminderen van zonnebrand is silicium uitermate geschikt. Optima Leaf-Si+ bevat silicium in een vorm die snel door het blad wordt opgenomen.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-Amino: als onderhoudsdosering 1,5 l/ha per 7-14 dagen. Bij acute stress 5 l/ha. Toe te passen als bladbespuiting.

Optima Leaf-range+ (Cu+, Fe+, Mn+, Zn+, Trace (=sporenmix): 0,5 tot 2,0 liter/ha per 14 dagen.

Optima Leaf-Si+: In totaal 3x 5liter/ha per 14 dagen.

Relevante producten

Stadium 4 Bloei
Stadium 4

Bloei

Ter voorkoming van stip (wordt veroorzaakt door een gebrek aan calcium in de vrucht) en om de vruchtkwaliteit te verbeteren, kan het beste Optima Sugar+ worden toegepast.

De periode van bladontwikkeling tot rijping wordt sterk beïnvloedt door omgevingsfactoren. Zo kan abiotische stress een sterk negatief effect hebben op de ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, waterovermaat, hoge temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten of schade na een bespuiting met een gewasbeschermingsmiddelen. Het gewas reageert hierop middels een stressreactie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies wordt verminderd.

Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat een boom te weinig van een nutriënt opneemt. Dan is het toepassen van bladmeststoffen de beste oplossing. Soiltech heeft een range aan bladmeststoffen (de Optima Leaf-range+) die het tekort goed en snel aan kan vullen.

Voor een sterk vitaal blad en het verminderen van zonnebrand is silicium uitermate geschikt. Optima Leaf-Si+ bevat silicium in een vorm die snel door het blad wordt opgenomen.


Advies in dit stadium:

Optima Sugar+: 4 liter/ha bladtoepassing (elke 14 dagen).

Optima Leaf-Amino: als onderhoudsdosering 1,5 l/ha per 7-14 dagen. Bij acute stress 5 l/ha. Toe te passen als bladbespuiting.

Optima Leaf-range+ (Cu+, Fe+, Mn+, Zn+, Trace (=sporenmix): 0,5 tot 2,0 liter/ha per 14 dagen.

Optima Leaf-Si+: In totaal 3x 5liter/ha per 14 dagen.

Relevante producten

Stadium 5 Vruchtzetting
Stadium 5

Vruchtzetting

Ter voorkoming van stip (wordt veroorzaakt door een gebrek aan calcium in de vrucht) en om de vruchtkwaliteit te verbeteren, kan het beste Optima Sugar+ worden toegepast.

Voor een mooie doorkleuring van de appel is kalium noodzakelijk. Om voldoende kalium aan te bieden heeft Soiltech de bladmeststof Optima Leaf-K ontwikkeld. Dit product bevat snel beschikbaar kalium in een hoge concentratie (28% K2O).

De periode van bladontwikkeling tot rijping wordt sterk beïnvloedt door omgevingsfactoren. Zo kan abiotische stress een sterk negatief effect hebben op de ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, waterovermaat, hoge temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten of schade na een bespuiting met een gewasbeschermingsmiddelen. Het gewas reageert hierop middels een stressreactie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies wordt verminderd.

Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat een boom te weinig van een nutriënt opneemt. Dan is het toepassen van bladmeststoffen de beste oplossing. Soiltech heeft een range aan bladmeststoffen (de Optima Leaf-range+) die het tekort goed en snel aan kan vullen.

Door het wegvallen van mancozeb heeft het gewas behoefte aan toediening van mangaan en zink. Deze behoefte valt uitstekend in te vullen met Optima Leaf MnZn+.

Voor een sterk vitaal blad en het verminderen van zonnebrand is silicium uitermate geschikt. Optima Leaf-Si+ bevat silicium in een vorm die snel door het blad wordt opgenomen.


Advies in dit stadium:

Optima Sugar+: 4 liter/ha bladtoepassing (elke 14 dagen).

Optima Leaf-K: In totaal 4x 5 liter/ha (elke 14 dagen).

Optima Leaf-Amino: als onderhoudsdosering 1,5 l/ha per 7-14 dagen. Bij acute stress 5 l/ha. Toe te passen als bladbespuiting.

Optima Leaf-range+ (Cu+, Fe+, Mn+, Zn+, Trace (=sporenmix): 0,5 tot 2,0 liter/ha per 14 dagen.

Optima Leaf MnZn+ : 1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling. 4-6 keer per jaar. Minimale interval van 7-14 dagen.

Optima Leaf-Si+: In totaal 3x 5liter/ha per 14 dagen.

Relevante producten

Stadium 6 Rijping
Stadium 6

Rijping

Ter voorkoming van stip (wordt veroorzaakt door een gebrek aan calcium in de vrucht) en om de vruchtkwaliteit te verbeteren, kan het beste Optima Sugar+ worden toegepast.

Voor een mooie doorkleuring van de appel is kalium noodzakelijk. Om voldoende kalium aan te bieden heeft Soiltech de bladmeststof Optima Leaf-K ontwikkeld. Dit product bevat snel beschikbaar kalium in een hoge concentratie (28% K2O).

Voor een sterk vitaal blad en het verminderen van zonnebrand is silicium uitermate geschikt. Optima Leaf-Si+ bevat silicium in een vorm die snel door het blad wordt opgenomen.


Advies in dit stadium:

Optima Sugar+: 4 liter/ha bladtoepassing (elke 14 dagen).

Optima Leaf-K: In totaal 4x 5 liter/ha (elke 14 dagen).

Optima Leaf-Si+: In totaal 3x 5liter/ha per 14 dagen.

Relevante producten