Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-Trace is een vloeibare bladmeststof op basis van zes belangrijke sporenelementen. Het product bevat ijzer, mangaan, zink en koper die 100% gecomplexeerd zijn met heptagluconzuur (HGA). Verder is het product verrijkt met borium en molybdeen.

Optima Leaf-range

Optima Leaf-Trace maakt onderdeel uit van de Optima Leaf-range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen.

Voordelen

 • Levert ijzer, mangaan, zink en koper in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Bevat extra borium en molybdeen.
 • Het product is geregistreerd op de Nederlandse inputlijst voor de biologische landbouw.
Samenstelling

IJzer (Fe) wateroplosbaar

31 g/kg

Mangaan (Mn) wateroplosbaar

15 g/kg

Zink (Zn) wateroplosbaar

2 g/kg

Koper (Cu) wateroplosbaar

1 g/kg

Gecomplexeerde Fe, Mn, Zn, Cu

100 %

Borium (B) wateroplosbaar

3 g/kg

Molybdeen (Mo) wateroplosbaar

0,6 g/kg

Stabiliteitsrange pH

3,0 - 12,0

Dichtheid

1,28

pH product

3,8 – 4,8

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17½ en 1000 liter.

EG-meststof

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Akkerbouw:
1,5 liter per hectare.
2-5 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Boomkwekerij/wijnbouw/(hard- en zacht)fruit:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Gazon/weides:
1,5 liter per hectare.
1-2 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Bosbouw/plantenkwekerij:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Sierteelt:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Groenten/aardbeien:
1,5 liter per hectare.
2-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Fertigatie toepassing

Alle teelten:
2,0 liter per hectare.
Om de 2 weken, naar behoefte.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. Niet combineerbaar met producten die fosfaat bevatten.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.
 • Klik hier voor onze: disclaimer.
Terug naar het productoverzicht