Terug naar het productoverzicht

Optima Soil Humi-B is een zuivere huminezuur met 2,3% gecomplexeerde borium. Optima Soil Humi-B is een gebruiksklare oplossing voor een makkelijke toepassing. Borium is het sporenelement dat het meest instabiel is en gemakkelijk uitspoelt in bodems met een laag humusgehalte.

Borium is belangrijk voor goede wortelontwikkeling. Tevens speelt borium een belangrijke rol gedurende de stuifmeelvorming in het reproductieproces en de mate waarin dit element aanwezig is kan de opbrengst aanzienlijk beïnvloeden.

Functies van borium

 • Borium is belangrijk voor een goede bloem-, vrucht- en zaadontwikkeling
 • Bevordert het suikertransport naar de wortel waardoor de wortelgroei wordt gestimuleerd.
 • Borium is belangrijk voor een goede ontwikkeling van vaatbundels.
 • Beïnvloedt celontwikkeling en celstrekking.
 • Borium is belangrijk ter voorkoming van hartrot.

Mogelijke oorzaken van boriumtekorten in de plant

 • Weinig borium in de bodem door uitspoeling.
 • Slechte plantbeschikbaarheid van borium door hoge pH-waarde van de bodem.
 • Overvloedig gebruik van stikstof en kalium.

Voordelen

 • Combineert de voordelen van humaten met die van borium.
 • Borium bevordert het suikertransport naar de wortel waardoor de wortelgroei wordt gestimuleerd.
 • Borium verhoogt de bloem-, vrucht- en zaadontwikkeling.
 • Stimuleert knolzetting.
 • Borium is belangrijk ter voorkoming van hartrot.
 • Het product is geregistreerd op de Nederlandse inputlijst voor de biologische landbouw.
Samenstelling

Huminezuren

41,7 g/kg

Fulvinezuren

8,3 g/kg

Borium (B)

23,0 g/kg

Dichtheid

1,1 kg/l

pH

8,1 - 9,1

Geleidbaarheid

22 mS/cm

Uiterlijk

Donkerbruine vloeistof

* = uitgedrukt in

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 17½ en 1000 liter.

Dosering

Bodemtoepassing

Boomkwekerij:
20 liter per hectare.

Akkerbouw:
30 liter per hectare.

Hardfruit:
30 liter per hectare.

Kleinfruit:
20 liter per hectare.

Aardbei:
15 liter per hectare.

Overige teelten:
30 liter per hectare.

Voor alle bovenstaande toepassingen geldt: eenmalig toepassen vóór de teelt/nieuwe aanplant.

Glastuinbouw:
15 liter per hectare. 1 x per maand.

Let op: maandelijkse totale borium gift niet meer dan 0,5 kg per ha.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Vorstvrij, binnen bewaren op een donkere plaats. Bij te koude temperaturen (< 5 °C) kan het product kristalliseren en/of kan er sedimentatie plaatsvinden.
 • Niet in oplossing combineerbaar met vloeibaar calciumnitraat, fosfaatmeststoffen en sulfaathoudende sporenelementen.
 • Maak geen pre-mix en/of sla niet op in een verdunde vorm.
 • Voor de combineerbaarheid van Optima Soil Humi-B met andere Soiltech producten, zie onze productcombineerbaarheidstabel.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De frequentie zoals beschreven is alleen een richtlijn. Deze kan worden aangepast door praktijkervaringen en/of in combinatie met het monitoren van het gewas (o.a. plantsap metingen).
 • Zorg voor geschikte omstandigheden bij het toepassen (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid).
 • Vanaf het moment van productie is dit product 1,5 jaar houdbaar. De houdbaarheid van het product staat op het etiket. Het tussentijds openen van de verpakking heeft hier geen invloed op. Sluit wel de dop meteen na gebruik. Zolang er aan de gebruiksrichtlijnen voor opslag wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum (T.H.T.) op het etiket leidend.
 • Klik hier voor onze: disclaimer.
Terug naar het productoverzicht

Gerelateerde doelen