Heesters, bodembedekkers en vaste planten lenen zich over het algemeen goed voor de containerteelt op zowel buitenvelden als onder glas. Voor de teler levert dit namelijk een aantal voordelen op ten opzichte van teelt in de vollegrond; groeioptimalisatie door betere regulering van vocht- en bemestingstoestand, het jaarrond uit kunnen leveren van planten en een betere spreiding van de arbeid.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 2 Bewortelen
Stadium 2

Bewortelen

Wortels zijn van cruciaal belang voor een sterke en vitale plant. Ze zorgen voor de opname en het transport van water en nutriënten en dienen als stevige verankering in het substraat. Om het aanslaan extra te stimuleren en uitval te voorkomen in deze kritische beginfase is het raadzaam om de wortelpromoter Root&Shoot aan te gieten.

Root&Shoot is een speciale combinatie van meststoffen, groeibevorderaars en vitaminen die de wortelgroei en scheutontwikkeling stimuleert.

Daarnaast draag een een goede beschikbaarheid van fosfor (P) bij aan een vlotte wortelontwikkeling. Met name de jonge, nieuw gevormde wortels zijn extra goed in staat om fosfaat op te nemen. Phos-Life is een unieke vorm van organisch fosfaat én calcium in een vloeibare suspensie ondersteund door o.a. fulvinezuur.

Advies in dit stadium

Fertigatietoepassing - Phos-Life: 30 liter per hectare (maximale concentratie 1:50)
Fertigatietoepassing - Root & Shoot: 500 ml per 100 liter water. Elke 2 weken herhalen.

Relevante producten

Stadium 3 Vegetatieve groei
Stadium 3

Vegetatieve groei

Na de eerste wortelontwikkeling zetten de planten sterk in op de vegetatieve ontwikkeling van stengels en blad. Met name de hoofdelementen stikstof en magnesium en de spoorelementen ijzer en mangaan zijn extra van belang voor de vorming van chlorofyl (bladgroen). Om de fotosynthese capaciteit en daarmee de plantengroei te optimaliseren kan er gedurende het seizoen middels bladvoeding bij bemest worden met de volgende producten:

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-NPK+: 4 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-Mg+: 2 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-Mn+: 2 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 4 Generatieve groei
Stadium 4

Generatieve groei

De bloemaanleg markeert de overgang van de vegetatieve naar de generatieve fase. Het soort gewas/ras tezamen met de teeltomstandigheden bepalen in bijzondere mate hoe en wanneer deze omschakeling plaats vindt. Zo promoten een groter verschil tussen de dag- en nachttemperatuur en een relatief lage watergift de bloemaanleg. Maar ook sturen middels bladbemesting behoort tot de opties;

Voor de generatieve fase is het van belang dat er minder stikstof en meer kalium gegeven wordt. Kalium stimuleert indirect de bloemaanleg en direct de kleurintensiteit van bloemen.

Ook spelen tal van sporenelementen een cruciale rol bij de bloemaanleg. Veel sporenelementen zijn in sulfaatvorm slecht opneembaar en daarom bevelen wij een bladtoepassing met Optima Leaf-Trace aan.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-K: 5 liter/ha (elke 7 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-Trace: 3 liter/ha (elke 7 dagen)

Relevante producten

Stadium 5 Afharden
Stadium 5

Afharden

Richting het einde van het groeiseizoen (eind augustus/begin september) gaat de aandacht uit naar het opbouwen van reserves om goed voorbereid de winter in te gaan. Het zogenaamde afhardingsproces treedt nu in werking. Het transport van mineralen vanuit het blad naar de hoofdstam en zijtakken vraagt om een extra goede beschikbaarheid van het element kalium. Om ook eind augustus/begin september nog voldoende kalium aan te bieden heeft Soiltech de bladmeststof Optima Leaf-K ontwikkeld. Dit product bevat snel beschikbaar kalium in een hoge concentratie (28% K2O). Optima Leaf-K bevordert de (winter)hardheid van het gewas.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing 3 keer - Optima Leaf-K: 5 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Testresultaten ontvangen? Aanvraag testresultaten