Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-MnZn+ is een vloeibare bladmeststof bestaand uit 100% organisch gecomplexeerd mangaan en zink. Daarnaast bevat Optima Leaf-MnZn+ ook andere nutriënten. Mangaan en zink zijn in de bodem vaak wel aanwezig, maar in veel gevallen slecht beschikbaar. Een bladbespuiting met Optima Leaf-MnZn+ garandeert dan een effectieve opname.

Mangaan en zink spelen een belangrijke rol in het groen houden, en dus de productie van het gewas.

Optima Leaf+ -range

Optima Leaf-MnZn+ maakt onderdeel uit van de Optima Leaf+ -range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen. De ‘+’ staat voor de aanwezigheid van supplement spoorelementen. Deze voorkomen een eenzijdige bemesting en verhogen aantoonbaar de effectiviteit van het product.

Functies van mangaan

 • Zorgt er, als katalysator, voor dat allerlei plantprocessen sneller en beter verlopen.
 • Is essentieel voor de fotosynthese, zoals de productie van bladgroen.
 • Vereist voor optimale zaadvorming in alle gewassen.
 • Versterkt de waslaag waardoor het gewas beter bestand is tegen droogte en hitte.

Functies van zink

 • Is een essentieel element voor veel plantprocessen.
 • Noodzakelijk voor vorming van het groeihormoon auxine. Goede auxinewaarden zijn belangrijk voor de groei van blad en scheuten.
 • Speelt een belangrijke rol in de vorming en activiteit van chlorofyl.

Mogelijke oorzaken van mangaan en zinktekort in het gewas

 • Een hoge bodem-pH.
 • Laag mangaan- en zinkgehalte in de bodem.
 • Hoge calcium-, koper- en ijzerwaarden kunnen de opname van mangaan tegenwerken.
 • Fosfaat remt de opname van zink.
 • Gronden waar veel grondbewerking is toegepast. (open structuur).

Voordelen

 • Levert mangaan en zink in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van mangaan en zink.
 • Product toegelaten in de biologische land- en tuinbouw conform de reglementen EG 834/2007 & 889/2008.
Samenstelling

Mangaan (Mn) wateroplosbaar

35,0 g/kg

Zink (Zn) wateroplosbaar

11,5 g/kg

IJzer (Fe) wateroplosbaar

3,0 g/kg

Borium (B) wateroplosbaar

0,3 g/kg

Koper (Cu) wateroplosbaar

0,1 g/kg

Molybdeen (Mo) wateroplosbaar

0,1 g/kg

Gecomplexeerde Mn, Zn, Fe en Cu

100%

Stabiliteitsrange pH

3,0 - 12,0

Dichtheid

1,26

pH product

5,5 - 6,5

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17 ½ en 1000 liter.

EG-meststof

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Toepassen met een minimale interval van 7-14 dagen.

Akkerbouw:
1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
2-5 keer per jaar.

Aardappelen:
1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
3-8 keer per jaar.

Boomteelt/wijnbouw/(hard- en zacht)fruit:
1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
4-6 keer per jaar.

Gazon/weides:
1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
1-2 keer per jaar.

Bosbouw/plantenkwekerij:
1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
4-6 keer per jaar.

Sierteelt:
1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
4-6 keer per jaar.

Bollenteelt:
1,0 liter per hectare, vanaf opkomst tot 2 weken
voor de oogst. 6-12 keer per jaar.

Groenten/aardbeien:
1,0 liter per hectare.
2-6 keer per jaar.

Fertigatie-toepassing

Alle teelten:
2,0 liter per hectare.
Herhalen indien nodig (elke 2 weken).

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. Niet combineerbaar met producten die fosfaat bevatten.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.
Terug naar het productoverzicht
210108 JP Optima Leaf Mn Zn jcn