Wortels absorberen water en nutriënten, zorgen voor verankering in bodem/substraat, kunnen dienen als opslagorganen en bieden kost en inwoning aan microbiologie (de rhizosfeer).

Het wortelgestel is in vitale toestand in staat om zich aan te passen aan de groeiomstandigheden. Zo zal een plant onder droge omstandigheden meer energie stoppen in de productie van een uitgebreid wortelstelsel. Wanneer wortels beschadigd raken (bij verplanten bijvoorbeeld) probeert de plant dit zo snel mogelijk te herstellen door bovengrondse groei te verminderen of zelfs te stoppen, zodat alle beschikbare energie geïnvesteerd kan worden in wortelherstel.

Wat remt de wortelgroei?

Er zijn twee typen factoren die de wortelgroei remmen:

Biotische factoren (afkomstig van levende organismen):
Biotische factoren kunnen negatief uitpakken voor een gewas. Voorbeelden hiervan zijn ziekten of plagen of het aanvreten/aantasten van de wortels en planten door insecten en/of schimmelinfecties.

A-biotische factoren (omgevingsfactoren):
Hier gaat het om factoren als de hoeveelheid/aanwezigheid van: water, licht, koolstof, zuurstof en nutriënten. Maar ook bodem-pH, bodemstructuur, mechanische schade en temperatuurschommelingen zijn factoren die de wortelgroei kunnen remmen.

Wat stimuleert wortelgroei?

Een teler kan optimale wortelgroei stimuleren door de plant te planten op een bodem met voldoende bodemstructuur en bodemleven en door de juiste voeding aan te bieden. Het is bekend dat een goede beschikbaarheid van fosfaat belangrijk is voor de wortelontwikkeling.

Hiernaast zijn er verschillende hormonale processen in de plant die de wortelontwikkeling beïnvloeden. Hierbij produceert de plant signaalstoffen (triggers) die belangrijke plant fysiologische processen in gang zetten. Enkele van deze signaalstoffen zijn:

  • Gibberelline (GA): bevordert kieming en eerste groei, promoot stengelstrekking en is zeer bepalend voor bloem- en vruchtzetting.
  • Auxine: stimuleert wortelontwikkeling en het ontstaan van nieuwe zijwortels.
  • Cytokinine: bevordert het herstellend vermogen, stimuleert celdeling en dus nieuwe groei.

Specifiek voor het stimuleren van de wortelontwikkeling hebben we het product Root & Shoot in het assortiment. Dit product bevat naast uitgebalanceerde nutriënten ook zeewierextract, aminozuren, vitamines, humine- en fulvinezuren die de wortelontwikkeling promoten.

Relevante producten

Van toepassing op