Kennisartikel

De zin van bladbemesting

Soiltech small 65

Bladmeststoffen: aanvulling én alternatief

De bodem is de basis voor elke teelt, maar vaak kan de bodem onvoldoende voedingsstoffen leveren voor het gewas. Bijsturen met korrelmeststoffen is vaak inefficiënt en tegenwoordig erg duur. Bladbemesting biedt dan een efficiënter alternatief dat heel gericht inzetbaar is. De toenemende beperking van gewasbeschermingsmiddelen maakt het aantrekkelijker om planten sterker te maken, en bladmeststoffen zijn daarbij belangrijk.
Soiltech weet hoe je die in moet zetten, en heeft een nieuwe generatie bladmeststoffen en biostimulanten ontwikkeld. Die bieden hoge opname-efficiëntie, zijn biologisch afbreekbaar, plantvriendelijk, werken op basis van natuurlijke organische complexvormers en zijn makkelijk in het gebruik. Zo helpt Soiltech teelten te verduurzamen.

Bladbemesting lijkt nog een relatief nieuw fenomeen, maar wist u dat we ruim 3 eeuwen geleden al ontdekten dat een plant water en nutriënten kan absorberen via het blad? En dat er sinds begin 19e eeuw met bladbemesting wordt gewerkt in de landbouw?

Waarom bladbemesting?

Er zijn verschillende redenen om bladbemesting toe te passen in de tuin- en akkerbouw, dit zijn de belangrijkste:

 1. Een nutriëntentekort tijdens de teelt snel oplossen; bladbemesting werkt meestal binnen één week waardoor opbrengst- en kwaliteitsverliezen geminimaliseerd worden.
 2. Voorzien in nutriëntenbehoefte bij verminderde opname via de bodem; spoorelementen zoals mangaan zijn moeilijk opneembaar bij een bodem-pH hoger dan 6,2 (Handboek bodem & bemesting). Bladmesting kan dan alsnog in de mangaanbehoefte voorzien.
 3. Het gewas beschermen én voeden in één werkgang; in sommige gevallen zijn bladmeststoffen te combineren met een GBM- bespuiting. Ga vooraf na of de gewenste tankmix fysiek mengbaar is.
 4. Het gewas optimaal voeden binnen de wettelijke gebruiksnormen; met de maximale hoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest is het niet altijd mogelijk om volledig in de nutriëntenbehoefte van het gewas te voorzien. Het aanvullen van de basisbemesting met efficiënte bladmeststoffen, maakt een hoge opbrengst toch mogelijk.

Belangrijke randvoorwaarden

De effectiviteit van bladmeststoffen verschilt sterk per plantensoort en is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Planteigenschappen: elke plantensoort heeft zijn eigen kenmerken. Planten met waterafstotend blad (diverse koolsoorten) of een dikke waslaag absorberen water en nutriënten minder makkelijk (Fernandez, 2013). Het plantstadium is ook van belang. De meeste planten absorberen nutriënten het beste tijdens de exponentiële groeifase (Alexander, 1986).
 • Weersomstandigheden: Planten nemen bladmeststoffen het beste op als de spuitvloeistof op het blad niet te snel uitdroogt. Spuit dus bij een hoge relatieve luchtvochtigheid, milde temperatuur, weinig zon en weinig wind (WUR, 1994). Voorkeurstijdstippen zijn de vroege ochtend of late avond.
 • Kwaliteit van de bladmeststof: gecomplexeerde bladmeststoffen zijn stabieler (blijven beter in oplossing) en zijn daarom beter opneembaar dan een bladmeststof met alleen het actieve nutriënt (Alexander, 2016). De Optima Leaf bladmeststoffen van Soiltech zijn organisch gecomplexeerd, hebben een zeer hoge opname-efficiëntie, zijn zacht voor het gewas en makkelijk te combineren in de tankmix. Let dus naast de kosten dus ook op de formulering.
 • Methode van aanbrengen: bladmeststoffen worden vaak met een gangbare veldspuit gespoten. Spuiten met een fijne druppel zorgt voor de beste bladbedekking, maar dit past niet altijd binnen de driftreductierichtlijnen. Let hierop bij je keuze voor de spuitdop.

Risico’s

Het spuiten van bladmeststoffen is niet altijd zonder risico’s. Bladverbranding is één van de meest voorkomende gevolgen na verkeerd gebruik. Verbranding is meestal het gevolg van een te hoge dosering of het te snel opdrogen van de bladmeststof. Daarnaast kan de fysieke mengbaarheid een probleem vormen. Niet alle bladmeststoffen zijn met andere middelen te combineren. Let op de gebruiksvoorschriften met betrekking tot de fysieke mengbaarheid of raadpleeg uw leverancier hierover.

Gecomplexeerde bladmeststoffen

Soiltech heeft een breed scala aan vloeibare bladmeststoffen in het pakket, onder de naam Optima Leaf. De bladmeststoffen zijn organisch gecomplexeerd. Dat wil zeggen dat het actieve nutriënt (bijvoorbeeld mangaan of koper) is gebonden aan een organisch molecuul. Een organisch gecomplexeerde meststof biedt meerdere voordelen ten opzichte van een niet- of chemisch gecomplexeerde meststof:

 • De meststof is zachter voor het gewas en geeft minder risico op verbranding.
 • Het actieve nutriënt is makkelijker opneembaar via het blad.
 • De meststof is stabieler en beter te combineren met andere middelen in een tankmix.

Onderzoek

De R&D afdeling van Soiltech is uitgerust met een professionele proefkas waarin Soiltech de veiligheid en efficiëntie van de bladmeststoffen uitgebreid onderzoekt. Een geautomatiseerde spuitopstelling maakt zeer nauwkeurig doseren mogelijk. Veiligheid van bladmeststoffen test Soiltech in de kas onder andere op radijs en boon, omdat deze gewassen gevoelig zijn voor verbranding. Na een uitgebreide screening in de kas volgen veldproeven in praktijkgewassen.

Meer weten over de onderlinge combineerbaarheid van de (blad)meststoffen, biostimulanten en hulpstoffen van Soiltech? Klik dan hier!

Deel dit bericht