De productie van aardbeien vindt zowel in de vollegrond als in stellingen plaats en vindt zowel onbedekt als onder plastic tunnels of onder glas plaats. Onafhankelijk van de teeltsituatie is het voor de teler altijd de uitdaging om zo goed mogelijk te sturen op een optimale groei om zo de hoogst haalbare opbrengst en kwaliteit te produceren, waarmee hij letterlijk en figuurlijk de vruchten kan plukken van zijn investering. Het kiezen van de meest efficiënt geformuleerde meststoffen is heel belangrijk om dat doel te bereiken. De afgelopen jaren heeft de bedekte aardbeienteelt een grote vlucht genomen in Nederland, vandaar dat het advies op deze pagina gericht is op die teeltwijze. Indien je echter geïnteresseerd bent in ons advies met betrekking tot andere teeltwijzen, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Aanplanten
Stadium 1

Aanplanten

De bedekte aardbeienteelt kent diverse teeltstrategieën; doorteelt, korte teelt of doordragers. De gehanteerde teeltstrategie bepaalt in zekere mate de keuze voor techniek, substraat en voedingsstoffen. Zaken die voorafgaand aan het uitplanten goed op elkaar afgestemd dienen te zijn.

De teelt van bedekte aardbeienteelt start met een zorgvuldig geselecteerde trayplant. Deze jonge planten worden vanuit de koudebewaring (-1,5 °C) uitgeleverd door gespecialiseerde opkweekbedrijven. Nadat de planten zijn ontdooid kunnen ze uitgeplant worden in het substraat in potten of goten. Soiltech heeft voor deze belangrijke periode het product Root & Shoot ontwikkeld om de plant beter aan te laten slaan. De combinatie van meststoffen en groeibevorderaars maakt dat in eerste instantie de wortelgroei extra wordt gestimuleerd, waarna scheutgroei zal volgen.

Advies in dit stadium:

Root & Shoot: 10 liter/ha via fertigatie

Relevante producten

Stadium 2 Wortelontwikkeling
Stadium 2

Wortelontwikkeling

Soiltech heeft voor deze belangrijke periode het product Root & Shoot ontwikkeld om de plant beter aan te laten slaan. De combinatie van meststoffen en groeibevorderaars maakt dat in eerste instantie de wortelgroei extra wordt gestimuleerd, waarna scheutgroei zal volgen.

Advies in dit stadium:

Root & Shoot: 10 liter/ha via fertigatie

Relevante producten

Stadium 3 Vegetatieve groei
Stadium 3

Vegetatieve groei

Zodra de wortels van de jonge plant hun weg hebben gevonden in het substraat en het wortelgestel zich vervolgens steeds verder ontwikkelt, verschuift de aandacht van de teler naar de bovengrondse delen van de plant. Gedurende de vegetatieve groeifase zet de plant in op ontwikkeling van het loof, zijknoppen en bladeren die zeer dicht op elkaar zitten. Voor optimale fotosynthese is het zaak om de planten te stimuleren om chlorofyl (bladgroen) aan te maken. Voldoende zonlicht, water, stikstof, magnesium en mangaan stimuleren de chlorofylvorming. Daarnaast kenmerkt de aardbeienplant zich door een relatief hoge behoefte aan ijzer en calcium aan het begin van de teelt.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-Ca: 1,5 liter/ha bladtoepassing OF 3 liter/ha fertigatie (elke 14 dagen)

Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha bladtoepassing OF 3 liter/ha fertigatie (elke 14 dagen)

Optima Leaf-NPK+: 4 liter/ha bladtoepassing OF 8 liter/ha fertigatie (elke 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 4 Vorming bloemstengels / Bloei
Stadium 4

Vorming bloemstengels / Bloei

De bloeminductie bij aardbei is een zeer gecompliceerd proces en hangt af van een aantal factoren. Naast temperatuur en daglengte moet je ook denken aan bemesting, lichtintensiteit en watergift. Over het algemeen geldt dat een korte dag de aanleg van bloemen stimuleert en een lange dag de aanleg van stolonen (uitlopers). Ook kun je door middel van de bemesting sturen op bloemaanleg. De elementen Molybdeen (Mo) en Borium (B) worden nu belangrijk. Molybdeen helpt stikstof om te zetten in eiwit. De 'computer' van een plant wordt aangestuurd door eiwitten. Molybdeen vormt een belangrijke rol in de vorming van de juiste eiwitten.

Bij een boriumgebrek ontwikkelt het merendeel van de bloemen zich slecht wat weer leidt tot matige vruchtzetting, misvormde vruchten en dus lage productiecijfers. Bij het corrigeren van het boriumgehalte dien je wel zeer alert te zijn op het voorkomen van een mogelijke overmaat van borium, wat zich zal uiten als tip-burn (bruin verkleurde bladranden) als het zo ver is. In dat geval verliest de plant hierdoor groeikracht.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha bladtoepassing (2-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling) OF 2 liter/ha fertigatie (om de 2 weken, naar behoefte).

Relevante producten

Stadium 5 Vruchtzetting
Stadium 5

Vruchtzetting

De uiteindelijke aardbeienoogst hangt af van de lengte van het vruchtstadium (deze kan beperkt zijn door droogtestress en/of te hoge temperaturen) en de beschikbaarheid van benodigde nutriënten en spoorelementen, die met name de grootte, het gewicht en de kwaliteit van de vruchten beïnvloedt.

Met name het element kalium (K) speelt een belangrijke rol bij de opbouw en het transport van suikers naar de vrucht.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-K: 5 liter/ha bladtoepassing (iedere 14 dagen)

Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha bladtoepassing OF 3 liter/ha fertigatie (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 6 Naoogst
Stadium 6

Naoogst

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten

Testresultaten ontvangen? Aanvraag testresultaten