De suikerbiet (Beta vulgaris) behoort tot de familie van de Chenopodiaceae (ganzevoetachtigen). Tot diezelfde familie behoren ook snijbiet, voederbiet en rode biet. De suikerbiet is een tweejarige plant. In het eerste jaar blijft de plant vegetatief en gebruikt aanvankelijk alle energie voor de opbouw van het blad­apparaat en het wortelgestel. Later in het seizoen vormt de plant een verdikte penwortel, waarin een groot deel van de droge stof als reservevoedsel in de vorm van suiker wordt opgeslagen. Ongeveer 17% van de verdikte penwortel bestaat uit suiker.
Diverse zaken spelen een rol voor de opbrengst en kwaliteit van het gewas. Naast een efficiënte aanmaak van suikers is ook het transport van suikers naar de knol belangrijk.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Grondvoorbereiding
Stadium 1

Grondvoorbereiding

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten. We verwijzen u graag door naar ons zusterbedrijf Van Iersel Compost.

Stadium 2 Teeltvoorbereiding
Stadium 2

Teeltvoorbereiding

Direct na het zaaien start de kieming van het zaad en de wortelontwikkeling. Goed ontwikkelde wortels zorgen voor een goede opname van mineralen en vocht uit de bodem en vormen daarmee de basis van een goede oogst.

Een mineraal dat erg belangrijk is voor de wortelontwikkeling is fosfaat. Een plant heeft fosfaat nodig voor de celdeling maar ook voor het aanmaken van allerlei enzymen en planthormonen die de groei in de plant reguleren.

Een andere stof die de wortelontwikkeling bevordert is huminezuur. Huminezuur bevordert de haarwortelvorming en stimuleert daarmee de opneembaarheid van fosfaat. Voor een optimaal effect dient huminezuur tijdig te worden toegediend. Pas het daarom al tijdens de teeltvoorbereiding toe zodat het vanaf het allereerste begin van de wortelontwikkeling kan bijdragen tot een beter wortelgestel.

Ook borium is een belangrijk element waarbij een tekort zal leiden tot opbrengstderving. Suikerbieten zijn erg borium-behoeftig; een tekort leidt tot het bekende gebreksverschijnsel hartrot

Speciaal voor de boriumbehoeftige teelten ontwikkelde Soiltech het product Optima Soil Humi-B. Optima Soil Humi-B bevat naast huminezuur ook 2,3% borium.

Advies in dit stadium:

Toepassing: 20 liter / ha Optima Soil Humi-B

Relevante producten

Stadium 3 Opkomst
Stadium 3

Opkomst

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten. Vanaf het sluiten van de rijen, zitten we in het volgende stadium: loofontwikkeling. Hier kan het beste Optima Sugar+ worden toegepast (zie stadium 4).

Relevante producten

Stadium 4 Loofontwikkeling
Stadium 4

Loofontwikkeling

Een goede loofontwikkeling is bepalend voor een goede suikeropbrengst. Bij de fotosynthese wordt in het blad suikers gevormd. Voldoende bladmassa, bladgroenkorrels en een efficiënte fotosynthese zijn cruciaal voor de suikerproductie in de plant. Om de productie van suikers in het blad en het transport van deze suikers naar de knol te bevorderen ontwikkelden we het product Optima Sugar+. Dit product bevat een goed opneembare vorm van calcium, mangaan en gecomplexeerde sporenelementen die de suiker-productie én het -transport stimuleren.

Advies in dit stadium:

Wanneer aanbieden (periode): vanaf het sluiten van de rijen.
Toepassing:
2-4 keer x 3-4 liter / ha Optima Sugar+ als bladbemesting tijdens de bladontwikkeling.

Relevante producten

Stadium 5 Volgroeiing
Stadium 5

Volgroeiing

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten. Pas op tijd na volgroeiing (minimaal 6 weken voor de oogst!) het product Optima Leaf-K toe. Zie Stadium 6.

Relevante producten

Stadium 6 Afrijpen/Wortelvulling
Stadium 6

Afrijpen/Wortelvulling

Wanneer het blad volgroeid is worden er steeds meer suikers en voedingsstoffen getransporteerd naar de biet waardoor deze opzwelt. In dit stadium hebben suikerbieten een zeer hoge behoefte aan kalium (K). Kalium speelt een essentiële rol in de verplaatsing van suikers en voedingsstoffen in de sapstroom. Een bladbespuiting met kalium tijdens de vulling van de biet is belangrijk, want planten zijn alleen in staat om kalium op te nemen vanuit het bodemvocht. Een veelvoorkomend probleem is dat bij te natte omstandigheden gedurende de teelt kalium relatief makkelijk uitspoelt (dit is met name het geval op zandgronden). Onder droge omstandigheden neemt het bodemvocht, en daarmee de beschikbaarheid van kalium voor het gewas, juist snel af. Wanneer er tijdens de vulling een kaliumgebrek optreedt heeft dit dus direct een nadelig effect op de hoeveelheid en kwaliteit van de te oogsten bieten.

Soiltech heeft speciaal voor tijdens de wortelvulling het product Optima Leaf-K, bestaande uit organisch gecomplexeerd kalium, ontwikkeld. In tegenstelling tot andere kalium bladmeststoffen heeft Optima Leaf-K een lage EC, een neutrale pH en is het goed mengbaar met andere middelen in de tank.

Advies in dit stadium:

Bladbespuiting - Optima Leaf-K: 5 liter/ha, 3 x toepassen voor de oogst met een interval van 14 dagen.

Relevante producten

Stadium 7 Naoogst
Stadium 7

Naoogst

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten.

Testresultaten ontvangen? Aanvraag testresultaten

Know why