De laanboomteelt richt zich op het kweken van boomsoorten geschikt voor plaatsing aan lanen, wegen, straten maar ook parken en tuinen. De bomen worden gekenmerkt door hun vaak karakteristieke rechtopgaande vorm waarbij de bomen gedurende de beginjaren begeleid en opgesnoeid worden voor een takvrije onderstam, mooie diktegroei en goede kroonontwikkeling.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Teeltvoorbereiding
Stadium 1

Teeltvoorbereiding

In dit stadium adviseren wij het aanbrengen van huminezuur en borium zo kort mogelijk voor (of tijdens) het aanplanten. Huminezuur heeft een positief effect op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem en stimuleert de wortelontwikkeling. Hiernaast is borium ook belangrijk voor een goede gewasontwikkeling en tal van andere belangrijke processen. Optima Soil Humi-B is een zuivere huminezuur met 2,3% borium.

Advies in dit stadium:

Bodemtoepassing 1 keer - Optima Soil Humi-B: 30 liter/ha

Relevante producten

Stadium 2 Aanplanten/wortelsnoei
Stadium 2

Aanplanten/wortelsnoei

Om het aanslaan van de jonge aanplant te bevorderen, dient de grond goed vochtig te zijn. Dit bevordert de wortelontwikkeling en het beschikbaar komen van de mineralen. Root & Shoot stimuleert de plant bij het aanmaken van een goed wortelgestel en bevordert daarmee het aanslaan van de jonge boom.

Advies in dit stadium:

Bodemtoepassing 2 keer - Root & Shoot: 10 liter/ha (iedere 4 weken)

Relevante producten

Stadium 3 Uitlopen
Stadium 3

Uitlopen

Na een periode van winterrust lopen de bomen ieder jaar opnieuw uit gedurende het voorjaar. De vorming van bloemknoppen en nieuw blad vraagt om een goede opname van mineralen. Belangrijk hierbij is dan ook een goede mineralenbeschikbaarheid. Met een bladbemesting geeft je deze mineralen op een efficiënte manier.

In de beginfase van de groei gaat de aandacht uit naar optimale bladontwikkeling en chlorofylvorming. Met name de mineralen: stikstof, magnesium, mangaan en ijzer zijn hierbij extra van belang, om zowel de fotosynthesecapaciteit, blad- en takontwikkeling als uiteindelijke diktegroei te optimaliseren. Met Optima Leaf-NPK+ geef je een uitgebalanceerde combinatie van deze verschillende mineralen.

Voor een sterk vitaal blad is silicium een erg belangrijk element. Door gedurende het gehele groeiseizoen Optima Leaf-Si+ toe te passen, krijgen de bomen de juiste hoeveelheid.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-NPK+: 4 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-Si+: 1,0 liter/ha (iedere 14 dagen)

NB: bovenstaande producten niet tegelijkertijd toepassen

Relevante producten

Stadium 4 Schotontwikkeling
Stadium 4

Schotontwikkeling

In de beginfase van de groei gaat de aandacht uit naar optimale bladontwikkeling en chlorofylvorming. Met name de mineralen: stikstof, magnesium, mangaan en ijzer zijn hierbij extra van belang, om zowel de fotosynthesecapaciteit, blad- en takontwikkeling als uiteindelijke diktegroei te optimaliseren. Met Optima Leaf-NPK+ en Optima Leaf-Trace geef je een uitgebalanceerde combinatie van onder andere stikstof, magnesium, mangaan en ijzer.

Voor een sterk vitaal blad is silicium een erg belangrijk element. Door gedurende het gehele groeiseizoen Optima Leaf-Si+ toe te passen, krijgen de bomen de juiste hoeveelheid.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-NPK+: 4 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha (iedere 14 dagen)

Bladtoepassing - Optima Leaf-Si+: 1,0 liter/ha (iedere 14 dagen)

NB: bovenstaande producten niet tegelijkertijd toepassen

Relevante producten

Stadium 5 Diktegroei
Stadium 5

Diktegroei

In deze fase gaat de aandacht uit naar het zo lang mogelijk groen houden van het blad en de vorming van chlorofyl. Met name de mineralen: magnesium, calcium en sporenelementen vervullen een cruciale rol, om zowel de fotosynthesecapaciteit, bladbehoud, takontwikkeling als uiteindelijke diktegroei te optimaliseren. Met Optima Leaf-Ca, Optima Leaf-Mg+ en Optima Leaf-Trace geef je een uitgebalanceerde combinatie van onder andere stikstof, calcium, magnesium en sporenelementen.

Voor een sterk vitaal blad is silicium een erg belangrijk element. Door gedurende het gehele groeiseizoen Optima Leaf-Si+ toe te passen, krijgen de bomen de juiste hoeveelheid.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-Ca: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-Mg+: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-Trace: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)

Bladtoepassing - Optima Leaf-Si+: 1,0 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 6 Afharding
Stadium 6

Afharding

Richting het einde van het groeiseizoen (eind augustus/begin september) gaat de aandacht uit naar het opbouwen van reserves om goed voorbereid de winter in te gaan. Het zogenaamde afhardingsproces treedt nu in werking. Het transport van mineralen vanuit het blad naar de stam en zijtakken vraagt om een extra goede beschikbaarheid van het element kalium. Om ook eind augustus/begin september nog voldoende kalium aan te bieden heeft Soiltech de bladmeststof Optima Leaf-K ontwikkeld. Dit product bevat snel beschikbaar kalium in een hoge concentratie (28% K2O). Optima Leaf-K bevordert de diktegroei en verhoogt de (winter)hardheid van het gewas.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing 3 keer - Optima Leaf-K: 5 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 7 Bladval
Stadium 7

Bladval

Zodra het natuurlijke proces van bladval in gang is gezet is het raadzaam om dit te bevorderen. De koper bladmeststof, Optima Leaf-Cu+, heeft in zeer hoge concentraties als nevenwerking het versnellen van bladval in het najaar. Een bladbespuiting uitvoeren met zonnig weer, op een droog gewas komt het gewenste resultaat ten goede. Let wel op een juiste timing van deze behandeling – pas zodra 10% van het blad gevallen is kan begonnen worden met deze bladtoepassing. Een te vroege behandeling met Optima Leaf-Cu+ zorgt er voor dat het transport van reserves voor de (winter)hardheid te vroeg stop wordt gezet.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing 1 keer - Optima Leaf-Cu+: 6 liter/ha

LET OP! Deze dosering wijkt af van de standaarddosering.

Relevante producten

Testresultaten ontvangen? Aanvraag testresultaten