De overgang van een plant van het groeistadium naar het winterharde stadium heet het afhardingsproces. Het proces is een reeks van fysiologische processen in de plant die zorgt voor opbouw van vorstresistentie.

Uiteindelijk resulteert het afhardingsproces in een lager gehalte vrij water in de plant, een hoger suikergehalte in de cellen en verandering van de dikte van de celwanden.

Wat remt het afhardingsproces?

Extreme tempereratuurschommelingen of het gebrek aan lage temperaturen zorgen voor een verstoring van het afharden. Een plant is vervolgens minder goed bestand tegen vorst.

Wat stimuleert het afhardingsproces?

Korte daglengtes, lagere temperaturen (koude - en lichte vorstperiodes) en temperatuurschommelingen zorgen voor het goed afharden van een plant voor de winterperiode. Daarnaast kan kaliumbemesting zorgen voor betere afharding.

Kalium is op meerdere manieren van belang bij het afharden van een plant. Enerzijds zorgt voldoende kalium voor een optimaal suikertransport, waardoor eerder een optimaal suikergehalte wordt bereikt in de afhardingsperiode. Anderzijds zit kalium als opgelost zout in de cellen, waardoor er bij hogere concentraties een (iets) lager vriespunt ontstaat.

Relevante producten

Van toepassing op