In de teelt van bloembollen maken we een onderscheid tussen de voorjaarsbloeiers (bijvoorbeeld tulpen, narcissen en hyacint) en de zomerbloeiers (waaronder lelie, dahlia en gladiolen). Waar de voorjaarsbloeiers met de herfst de grond in gaan en in de zomer worden gerooid, worden de zomerbloeiers in het voorjaar geplant en in het najaar geoogst. Ondanks deze grote verschillen zien de teeltmaatregelen er voor zowel voorjaars- als zomerbloeiers zeer vergelijkbaar uit.

Vandaag de dag is het vergroenen van de bollensector misschien wel één van de belangrijkste aandachtspunten. Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen of mogen minder worden toegepast, en er ontstaat steeds meer maatschappelijke druk om de bollenteelt verder te verduurzamen. Het gebruik van bladmeststoffen kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren!

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Teeltvoorbereiding
Stadium 1

Teeltvoorbereiding

Bollen worden veelal geteeld op schrale zandgronden, met weinig bindend vermogen.

Het is daarom aan te raden om tijdens de teeltvoorbereiding Optima Soil Humi-B toe te passen. Optima Soil Humi-B is een zuiver huminezuur met 2,3% gecomplexeerde borium. Huminezuur bevordert zowel de wortelontwikkeling als ook de bodemeigenschappen en voorkomt daardoor uitspoeling van borium.

Advies: 30 l/ha Optima Soil humi-B bij het aanmaken van het plantbed.

Relevante producten

Stadium 2 Vanaf opkomst
Stadium 2

Vanaf opkomst

Ondanks dat bollen veel voedingsreserves vanuit de bol kunnen aanspreken voor hun groei, is het voor de teelt juist belangrijk om de bol verder te vullen. Doordat bollen slecht wortelen en vaak op minder rijke gronden geteeld worden, is een aanvulling met bladmeststoffen al standaard.

In het koude voorjaar is de bodem vaak nog niet in staat om nutriënten te leveren aan vroeg groeiende gewassen. Om daarom de wortelgroei te stimuleren, zodat andere nutriënten beter opgenomen kunnen worden, is het raadzaam om Optima Leaf-NPK+ toe te passsen. Optima Leaf-NPK+ is een vloeibare meststof met een pH neutrale mix van organische biostimulatoren en N-P-K.

Bollen zijn veelal mangaanbehoeftig. Zeker sinds het wegvallen van het fungicide mancozeb wordt niet meer automatisch in de mangaanbehoefte voorzien. We hebben getest hoe het effect van het wegvallen van mancozeb is te compenseren met het gebruik van Optima Leaf MnZn+: zie hier de resultaten.
Combineer daarom Optima Leaf-MnZn+ met de wekelijkse schimmel- en/of insectenbestrijding.

Voor een stevig en gezond blad is het interessant om Optima Sugar+ in te zetten. Optima Sugar+ bevat naast Ca ook nog tal van andere nutriënten die helpen het gewas gezond en vitaal te houden. Een gezond blad produceert meer suikers, en zorgt dus ook voor een betere oogst.

Ook is het interessant om Optima Leaf-Si+ toe te passen. Ook al wordt silicium niet gezien als een essentieel element voor de groei van gewassen, in de praktijk wordt gezien dat silicium de weerbaarheid en gezondheid van het gewas bevordert.

Advies: 3-5 l/ha Optima Leaf-NPK+ elke 1-2 weken.

Advies: 1 l/ha Optima Leaf-MnZn+ in combinatie met de schimmel- en/of insectenbestrijding (interval van 7 – 10 dagen)

Advies: 3x 3 l/ha Optima Sugar+ in combinatie met de 3de, 5de en 7de fungicidebestrijding

Advies: 0,5 l/ha Optima Leaf Si+ in combinatie met de schimmel- en/of insectenbestrijding (interval van 7 – 10 dagen)

Relevante producten

Stadium 3 Vegetatieve groei
Stadium 3

Vegetatieve groei

Ondanks dat bollen veel voedingsreserves vanuit de bol kunnen aanspreken voor hun groei, is het voor de teelt juist belangrijk om de bol verder te vullen. Doordat bollen slecht wortelen en vaak op minder rijke gronden geteeld worden, is een aanvulling met bladmeststoffen al standaard.

Bollen zijn in dit stadium veelal mangaanbehoeftig. Zeker sinds het wegvallen van het fungicide mancozeb wordt niet meer automatisch in de mangaanbehoefte voorzien. We hebben getest hoe het effect van het wegvallen van mancozeb is te compenseren met het gebruik van Optima Leaf MnZn+: zie hier de resultaten.
Combineer daarom Optima Leaf-MnZn+ met de wekelijkse schimmel- en/of insectenbestrijding.

Voor een stevig en gezond blad is het interessant om Optima Sugar+ in te zetten. Optima Sugar+ bevat naast Ca ook nog tal van andere nutriënten die helpen het gewas gezond en vitaal te houden. Een gezond blad produceert meer suikers, en zorgt dus ook voor een betere oogst.

Ook is het interessant om Optima Leaf-Si+ toe te passen. Ook al wordt silicium niet gezien als een essentieel element voor de groei van gewassen, in de praktijk wordt gezien dat silicium de weerbaarheid en gezondheid van het gewas bevordert.

Advies: 1 l/ha Optima Leaf-MnZn+ in combinatie met de schimmel- en/of insectenbestrijding (interval van 7 – 10 dagen)

Advies: 3x 3 l/ha Optima Sugar+ in combinatie met de 3de, 5de en 7de fungicidebestrijding

Advies: 0,5 l/ha Optima Leaf-Si+ in combinatie met de schimmel- en/of insectenbestrijding (interval van 7 – 10 dagen)

Relevante producten

Stadium 4 Voor bloei
Stadium 4

Voor bloei

Ondanks dat bollen veel voedingsreserves vanuit de bol kunnen aanspreken voor hun groei, is het voor de teelt juist belangrijk om de bol verder te vullen. Doordat bollen slecht wortelen en vaak op minder rijke gronden geteeld worden, is een aanvulling met bladmeststoffen al standaard.

Bollen zijn ook in dit stadium veelal mangaanbehoeftig. Zeker sinds het wegvallen van het fungicide mancozeb wordt niet meer automatisch in de mangaanbehoefte voorzien. We hebben getest hoe het effect van het wegvallen van mancozeb is te compenseren met het gebruik van Optima Leaf MnZn+: zie hier de resultaten.
Combineer daarom Optima Leaf-MnZn+ met de wekelijkse schimmel- en/of insectenbestrijding.

Voor een stevig en gezond blad is het interessant om Optima Sugar+ in te zetten. Optima Sugar+ bevat naast Ca ook nog tal van andere nutriënten die helpen het gewas gezond en vitaal te houden. Een gezond blad produceert meer suikers, en zorgt dus ook voor een betere oogst.

Ook is het interessant om Optima Leaf-Si+ toe te passen. Ook al wordt silicium niet gezien als een essentieel element voor de groei van gewassen, in de praktijk wordt gezien dat silicium de weerbaarheid en gezondheid van het gewas bevordert.

Voor kaliumgevoelige rassen en percelen is het de overweging waard om extra kalium toe te dienen om de bollen verder te vullen, en Optima Leaf-K toe te passen.

Advies: 1 l/ha Optima Leaf-MnZn+ in combinatie met de schimmel- en/of insectenbestrijding (interval van 7 – 10 dagen)

Advies: 3x 3 l/ha Optima Sugar+ in combinatie met de 3de, 5de en 7de fungicidebestrijding

Advies: 0,5 l/ha Optima Leaf-Si+ in combinatie met de schimmel- en/of insectenbestrijding (interval van 7 – 10 dagen)

Advies: 5l/ha Optima Leaf-K, naar behoefte

Relevante producten

Stadium 5 Vanaf koppen
Stadium 5

Vanaf koppen

Om de groei te bevorderen én ziektes en plagen te voorkomen wordt in de bollenteelt direct na de bloei de bloem verwijderd, het zogenaamde ‘koppen’. De groei is na het koppen vooral ondergronds. Het gaat er in deze fase om het gewas zo lang mogelijk groen te houden. De groei kan blijvend gestimuleerd worden door de toepassing van bladmeststoffen.

Gebruik dus ook richting het einde van de teelt de bladmeststoffen die bijdragen aan een gezonder en vitaler blad.

Bollen zijn veelal mangaanbehoeftig. Zeker sinds het wegvallen van het fungicide mancozeb wordt niet meer automatisch in de mangaanbehoefte voorzien. We hebben getest hoe het effect van het wegvallen van mancozeb is te compenseren met het gebruik van Optima Leaf MnZn+: zie hier de resultaten.
Combineer daarom Optima Leaf-MnZn+ met de wekelijkse schimmel- en/of insectenbestrijding.

Ook in dit stadium is het interessant om Optima Leaf-Si+ toe te passen. Ook al wordt silicium niet gezien als een essentieel element voor de groei van gewassen, in de praktijk wordt gezien dat silicium de weerbaarheid en gezondheid van het gewas bevordert.

Advies: 1 l/ha Optima Leaf-MnZn+ in combinatie met de schimmel- en/of insectenbestrijding (interval van 7 – 10 dagen)

Advies: 0,5 l/ha Optima Leaf-Si+ in combinatie met de schimmel- en/of insectenbestrijding (interval van 7 – 10 dagen)

Relevante producten

Testresultaten ontvangen? Aanvraag testresultaten

Know why