Koolzaad (Brassica napus) kan op vrijwel alle gronden prima groeien, al worden de hoogste opbrengsten behaald op (zee)kleigronden en pas gescheurd grasland. Omdat koolzaad een erg stikstofbehoeftig gewas is, zijn teelten als luzerne, grasland en erwten uitstekende voorvruchten. Bieten, spinazie en andere kool-achtigen worden afgeraden in één rotatie omdat deze gastplant zijn voor het bietencyste-aaltje.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Teeltvoorbereiding
Stadium 1

Teeltvoorbereiding

Brassicasoorten, waaronder koolzaad, zijn gevoelig voor een boriumtekort. Borium heeft invloed op het suikertransport en de bloei. Een tekort zal de opbrengst dus nadelig beïnvloeden. Vooral op gronden met een wat hogere pH (pH > 6,2) en/of een laag organischestofgehalte is het aan te raden om tijdens de teeltvoorbereiding Optima Soil Humi-B toe te passen. Optima Soil Humi-B is een zuiver huminezuur met 2,3% gecomplexeerde borium. Huminezuur bevordert zowel de wortelontwikkeling als ook de bodemeigenschappen en voorkomt daardoor uitspoeling van borium en andere spoorelementen. Het gecomplexeerde borium wordt gemakkelijk opgenomen.

Advies in dit stadium:

- Optima Soil Humi-B: 30 liter/hectare bij aanvang van de teelt. Eventueel 15 l/ha en dit dan na de kieming/opkomst (BBCH 14-15) herhalen. Bodemtoepassing.

Relevante producten

Stadium 2 4-bladstadium (BBCH 14)
Stadium 2

4-bladstadium (BBCH 14)

Afhankelijk van de bodemtemperatuur zullen 1-2 weken na de zaai de eerste kiemplantjes boven komen. In de periode tot aan de winter is het van belang om zo veel mogelijk groei te creëren, zonder dat het gewas al lengtegroei gaat tonen.
Een goede loofontwikkeling is bepalend voor een goede opbrengst. Voldoende bladmassa, bladgroenkorrels en een efficiënte fotosynthese zijn daarom cruciaal voor de plant. Door de snelle groei heeft koolzaad een grote behoefte aan voldoende nutriënten, zoals calcium, stikstof en sporenelementen.

Om tot een goed groeiend vitaal gewas te komen hebben wij Optima Sugar+ ontwikkeld. Deze bladmeststof bevat verschillende nutriënten die ervoor zorgen dat het blad een gezonde groei kan doormaken.

Het is dus goed om gelijktijdig met de laatste herbicidebehandeling, die doorgaans tijdens het 4-6 bladstadium plaats vindt, ook een bespuiting met Optima Sugar+ uit te voeren.

Advies:

2 l/ha Optima Sugar+ tijdens het 4-5 blad stadium (BBCH 14-15).

Relevante producten

Stadium 3 Strekkingsfase (BBCH 32)
Stadium 3

Strekkingsfase (BBCH 32)

Wanneer in het vroege voorjaar de temperaturen weer oplopen, zal het gewas zich opmaken voor lengtegroei en vervolgens de bloei. Maar vaak zijn in het voorjaar de bodemtemperaturen nog te laag om volledig in de nutriëntenbehoefte van het gewas te voorzien. Pas daarom vanaf de strekking van het gewas nogmaals Optima Sugar+ toe. De nutriënten in Optima Sugar+ dragen bij aan een gezonde bladontwikkeling en een vitaal gewas.

Advies :

3 l/ha Optima Sugar+ bij aanvang van de lengtegroei (BBCH 32).

Relevante producten

Stadium 4 Bloei
Stadium 4

Bloei

Vanaf de bloei gaat het gewas zaden produceren. Het uiteindelijke oliegehalte wordt in belangrijke mate bepaald door de temperatuur tijdens de rijping. Over het algemeen leiden hogere temperaturen hierbij tot een lager oliegehalte. Om de kwaliteit te verbeteren kan men in de periode vanaf de bloei enkele bespuitingen met Optima Leaf-K uitvoeren. Het element kalium wordt ook wel eens het ‘kwaliteitselement’ genoemd. Kalium speelt een grote rol in de vochthuishouding van een plant, maar is ook essentieel voor een efficiënt suikertransport. Optima Leaf-K bevat een hoog gehalte aan direct opneembaar kalium. Omdat de kalium in Optima Leaf-K organisch is gecomplexeerd, heeft het een neutrale pH, waardoor het uitstekend is toe te passen in een tankmix.

Advies:

3x 3 l/ha Optima Leaf-K vanaf de bloei, met een interval van 10-14 dagen.

Relevante producten

Stadium 5 Rijping
Stadium 5

Rijping

Vanaf de bloei gaat het gewas zaden produceren. Het uiteindelijke oliegehalte wordt in belangrijke mate bepaald door de temperatuur tijdens de rijping. Over het algemeen leiden hogere temperaturen hierbij tot een lager oliegehalte. Om de kwaliteit te verbeteren kan men in de periode vanaf de bloei enkele bespuitingen met Optima Leaf-K uitvoeren. Het element kalium wordt ook wel eens het ‘kwaliteitselement’ genoemd. Kalium speelt een grote rol in de vochthuishouding van een plant, maar is ook essentieel voor een efficiënt suikertransport. Optima Leaf-K bevat een hoog gehalte aan direct opneembaar kalium. Omdat de kalium in Optima Leaf-K organisch is gecomplexeerd, heeft het een neutrale pH, waardoor het uitstekend is toe te passen in een tankmix.

Advies:

3x 3 l/ha Optima Leaf-K vanaf de bloei, met een interval van 10-14 dagen.

Relevante producten

Testresultaten ontvangen? Aanvraag testresultaten

Know why