Het teeltoppervlakte in Nederland aan koolgewassen schommelt al jaren rond de 11.000 hectare. Hoewel de uiterlijke verschijningsvormen van koolgewassen sterk uiteenlopen, behoren sluitkool, spruitkool, bloemkool, koolrabi, broccoli en boerenkool alle tot de botanische soort Brassica oleraceae. Het overgrote gedeelte wordt geteeld in Noordwest-Nederland.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Planten
Stadium 1

Planten

Hartrot in bijvoorbeeld broccoli is een veel voorkomend probleem. Dit wordt veelal veroorzaakt door een gebrek aan beschikbare borium en door een slecht functionerend wortelgestel. Om borium te brengen en het wortelstelsel te stimuleren kan Optima Soil Humi-B gegeven worden. Dat kan al gelijk in dit stadium, maar ook in het stadium van aanslaan. Let op, niet meer dan één gift.

Advies in dit stadium:

Aangieten - Optima Soil Humi-B: 20 l/ha - bij/direct na planten

Relevante producten

Stadium 2 Aanslaan
Stadium 2

Aanslaan

Hartrot in bijvoorbeeld broccoli is een veel voorkomend probleem. Dit wordt veelal veroorzaakt door een gebrek aan beschikbare borium en door een slecht functionerend wortelgestel. Om borium te brengen en het wortelstelsel te stimuleren kan Optima Soil Humi-B gegeven worden. Dat kan al gelijk in dit stadium, maar ook in het stadium van aanslaan. Let op, niet meer dan één gift.

Advies in dit stadium:

Aangieten - Optima Soil Humi-B: 20 l/ha - bij/direct na planten

Relevante producten

Stadium 3 Bladontwikkeling
Stadium 3

Bladontwikkeling

Een goede loofontwikkeling is bepalend voor een goede opbrengst. Voldoende bladmassa, bladgroenkorrels en een efficiënte fotosynthese zijn cruciaal voor de plant. Om dit voor de plant te optimaliseren hebben we het product Optima Sugar+ ontwikkeld. Dit product bevat een goed opneembare vorm van calcium, mangaan en gecomplexeerde sporenelementen die ervoor zorgen dat er een vitaal gewas staat.

In geval van verschillende soorten stress, kan het product Optima Leaf-Amino toegepast worden.

Bij nutriëntengebrek hebben we verschillende meststoffen die het betreffende gebrek op kunnen heffen. Deze Optima Leaf-meststoffen moeten elke 2 weken met 1,5 liter/ha worden toegepast. Voo rhet beschikbare assortiment, klik hier.

Advies in dit stadium:

Wanneer aanbieden (periode): vanaf het sluiten van de rijen.
Bladtoepassing:
3 à 4 keer x 4 liter / ha Optima Sugar+ als bladbemesting tijdens de bladontwikkeling. Spuiten om de 2 tot 4 weken

Bladtoepassing: Optima Leaf-Amino: 1,5 - 3,0 liter/ha met een interval van 14 dagen

Relevante producten

Stadium 4 Koolzetting
Stadium 4

Koolzetting

Een goede loofontwikkeling is bepalend voor een goede opbrengst. Voldoende bladmassa, bladgroenkorrels en een efficiënte fotosynthese zijn cruciaal voor de plant. Om dit voor de plant te optimaliseren hebben we het product Optima Sugar+ ontwikkeld. Dit product bevat een goed opneembare vorm van calcium, mangaan en gecomplexeerde sporenelementen die ervoor zorgen dat er een vitaal gewas staat.

In geval van verschillende soorten stress, kan het product Optima Leaf-Amino toegepast worden.

Bij nutriëntengebrek hebben we verschillende meststoffen die het betreffende gebrek op kunnen heffen. Deze Optima Leaf-meststoffen moeten elke 2 weken met 1,5 liter/ha worden toegepast. Voo rhet beschikbare assortiment, klik hier.

Advies in dit stadium:

Wanneer aanbieden (periode): vanaf het sluiten van de rijen.
Bladtoepassing:
3 à 4 keer x 4 liter / ha Optima Sugar+ als bladbemesting tijdens de bladontwikkeling. Spuiten om de 2 tot 4 weken

Bladtoepassing: Optima Leaf-Amino: 1,5 - 3,0 liter/ha met een interval van 14 dagen

Relevante producten

Stadium 5 Volgroeiing
Stadium 5

Volgroeiing

Om het gewas hard weg te zetten, is kalium essentieel. Optima Leaf-K bevat kalium in een snel opneembare vorm.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-K: 5 liter / ha - met een interval van 14 dagen

Relevante producten

Know why