De laanboomteelt richt zich op het kweken van boomsoorten geschikt voor plaatsing aan lanen, wegen, straten maar ook parken en tuinen. De bomen worden gekenmerkt door hun vaak karakteristieke rechtopgaande vorm waarbij de bomen gedurende de beginjaren begeleid en opgesnoeid worden voor een takvrije onderstam, mooie diktegroei en goede kroonontwikkeling.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Teeltvoorbereiding
Stadium 1

Teeltvoorbereiding

In dit stadium adviseren wij het aanbrengen van huminezuur en borium zo kort mogelijk voor (of tijdens) het aanplanten. Huminezuur heeft een positief effect op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem en stimuleert de wortelontwikkeling. Hiernaast is borium ook belangrijk voor een goede gewasontwikkeling en tal van andere belangrijke processen. Optima Soil Humi-B* is een zuivere humine met 2,3% borium.

Advies in dit stadium:

Bodemtoepassing 1 keer - Optima Soil Humi-B*: 30 liter/ha

* Helaas niet beschikbaar op de markt in België.

Stadium 2 Aanplanten
Stadium 2

Aanplanten

Om het aanslaan van de jonge aanplant te bevorderen, dient de grond goed vochtig te zijn. Dit bevordert de wortelontwikkeling en het beschikbaar komen van de mineralen. Optima Root stimuleert de plant bij het aanmaken van een goed wortelgestel en bevordert daarmee het aanslaan van de jonge boom.

Advies in dit stadium:

Bodemtoepassing 2 keer - Optima Root: 10 liter/ha (iedere 4 weken)

Relevante producten

Stadium 3 Uitlopen
Stadium 3

Uitlopen

Na een periode van winterrust lopen de bomen ieder jaar opnieuw uit gedurende het voorjaar. De vorming van bloemknoppen en nieuw blad vraagt om een goede opname van mineralen. Belangrijk hierbij is dan ook een goede mineralenbeschikbaarheid. Met een bladbemesting geeft je deze mineralen op een efficiënte manier. Hiervoor wordt de toepassing van de Optima Leaf bladmeststoffen-range aanbevolen.

In de beginfase van de groei gaat de aandacht uit naar optimale bladontwikkeling en chlorofylvorming. Met name de mineralen: stikstof, magnesium, mangaan en ijzer zijn hierbij extra van belang, om zowel de fotosynthesecapaciteit, blad- en takontwikkeling als uiteindelijke diktegroei te optimaliseren. Met Optima Leaf NPK+ en Optima Leaf Trace geef je een uitgebalanceerde combinatie van onder andere stikstof magnesium, mangaan en ijzer.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf NPK+: 4 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf Trace: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 4 Schotontwikkeling
Stadium 4

Schotontwikkeling

In de beginfase van de groei gaat de aandacht uit naar optimale bladontwikkeling en chlorofylvorming. Met name de mineralen: stikstof, magnesium, mangaan en ijzer zijn hierbij extra van belang, om zowel de fotosynthesecapaciteit, blad- en takontwikkeling als uiteindelijke diktegroei te optimaliseren. Met

Optima Leaf NPK+ en Optima Leaf Trace geef je een uitgebalanceerde combinatie van onder andere stikstof, magnesium, mangaan en ijzer.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf NPK+: 4 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf Trace: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 5 Diktegroei
Stadium 5

Diktegroei

In deze fase gaat de aandacht uit naar het zo lang mogelijk groen houden van het blad en de vorming van chlorofyl. Met name de mineralen: magnesium, calcium en sporenelementen vervullen een cruciale rol, om zowel de fotosynthesecapaciteit, bladbehoud, takontwikkeling als uiteindelijke diktegroei te optimaliseren. Met Optima Leaf Ca*, Optima Leaf Mg* en Optima Leaf Trace geef je een uitgebalanceerde combinatie van onder andere stikstof, calcium, magnesium en sporenelementen.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf Ca*: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf Mg*: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf Trace: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)

* Helaas niet beschikbaar op de markt in België.

Relevante producten

Stadium 6 Afharding
Stadium 6

Afharding

Richting het einde van het groeiseizoen (eind augustus/begin september) gaat de aandacht uit naar het opbouwen van reserves om goed voorbereid de winter in te gaan. Het zogenaamde afhardingsproces treedt nu in werking. Het transport van mineralen vanuit het blad naar de stam en zijtakken vraagt om een extra goede beschikbaarheid van het element kalium. Om ook eind augustus/begin september nog voldoende kalium aan te bieden heeft Soiltech de bladmeststof Optima Leaf-K ontwikkeld. Dit product bevat snel beschikbaar kalium in een hoge concentratie (28% K2O). Optima Leaf-K bevordert de diktegroei en verhoogt de (winter)hardheid van het gewas.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing 3 keer - Optima Leaf-K: 5 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 7 Bladval
Stadium 7

Bladval

Zodra het natuurlijke proces van bladval in gang is gezet is het raadzaam om dit te bevorderen. De koper bladmeststof, Optima Leaf Cu heeft in zeer hoge concentraties als nevenwerking het versnellen van bladval in het najaar. Een bladbespuiting uitvoeren met zonnig weer, op een droog gewas komt het gewenste resultaat ten goede. Let wel op een juiste timing van deze behandeling – pas zodra 10% van het blad gevallen is kan begonnen worden met deze bladtoepassing. Een te vroege behandeling met Nutri-Key Copper Shuttle zorgt er voor dat het transport van reserves voor de (winter)hardheid te vroeg stop wordt gezet.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing 1 keer - Optima Leaf Cu: 4 liter/ha

LET OP! deze dosering wijkt af van de standaarddosering van onze Optima Leaf producten

Relevante producten