Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-Ca biedt organisch gecomplexeerd calcium aan om de opname van calcium te verbeteren.

Calcium speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het gewas en haar celwanden, met name tijdens de celdelingsfase. Calcium is een immobiel element in het gewas, waardoor tekorten in de bovenste delen van het gewas gemakkelijk ontstaan. Door toepassing van Optima Leaf-Ca komt de calcium direct op de meest behoeftige plekken van het gewas terecht, namelijk op de bovenste delen van het gewas waar celdeling plaatsvindt.

Optima Leaf-range

Optima Leaf-Ca maakt onderdeel uit van de Optima Leaf-range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen.

Functies van calcium

 • Calcium zorgt voor sterke celwanden.
 • Calcium zorgt voor langer houdbare vruchten.

Mogelijke oorzaken van calciumtekort in het gewas

 • Weinig calcium in de bodemvoorraad.
 • Weinig opname van calcium door minimale verdamping van het gewas.
 • Slechte calciumbeschikbaarheid door lage bodemtemperaturen.
 • Hoge kalium- en/of magnesiumgehaltes in de bodem.
 • Relatief weinig jonge plantenwortels.

Voordelen

 • Levert calcium in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Optima Leaf-Ca is zacht voor het gewas.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van calcium.
Samenstelling

Calcium (CaO)

85 g/kg

Stikstof (N)

51 g/kg

Fosfaat (P2O5)

0 g/kg

Gecomplexeerd CaO

100%

Dichtheid

1,38

pH

6,0 – 7,0

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17½ en 1000 liter.

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Akkerbouw:
1,5 liter per hectare.
1-2 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Boomkwekerij/wijnbouw/(hard- en zacht)fruit:
1,5 liter per hectare.
5-10 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Gazon/weides:
1,5 liter per hectare.
1-2 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Bosbouw/plantenkwekerij:
1,5 liter per hectare.
5-10 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Sierteelt:
1,5 liter per hectare.
5-10 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Groenten/aardbeien:
1,5 liter per hectare.
2-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Fertigatie toepassing

Alle teelten:
2,0 liter per hectare.
Om de 2 weken, naar behoefte.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. In combinatie met producten die fosfaat bevatten altijd eerst de combineerbaarheid testen.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.
 • Klik hier voor onze: disclaimer.
Terug naar het productoverzicht
210205 JP Optima Leaf Ca jcn

Downloads

Meer informatie ontvangen?

Vul je gegevens in en je hoort snel van ons.

Informatie aanvragen

Of bel ons: +31(0)411 - 64 81 05