Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-Cu+ is een vloeibare bladmeststof op basis van koper die 100% gecomplexeerd is met heptagluconzuur (HGA).

Koper is een celversterker en heeft een positief effect op de productie van suiker en zetmeel.

Optima Leaf+ range

Optima Leaf-Cu+ maakt onderdeel uit van de Optima Leaf+ -range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen. De ‘+’ staat voor de aanwezigheid van supplement spoorelementen. Deze voorkomen een eenzijdige bemesting en verhogen aantoonbaar de effectiviteit van het product.

Functies van koper

 • Essentieel in het stadium van zaad- en vruchtvorming.
 • Essentieel voor chlorofylvorming en fotosynthese.
 • Belangrijk voor sterke en flexibele plantencellen.
 • Positieve invloed op het zetmeelgehalte, het suikergehalte en de smaak van vruchten.

Mogelijke oorzaken kopertekort in het gewas

 • Laag kopergehalte in de bodem.
 • Gronden met een hoog organische stofgehalte houden koper vast wat de beschikbaarheid voor het gewas vermindert.
 • Teveel fosfaat en stikstof in de bodem belemmeren de koperopname in het gewas.
 • Een hoge bodem-pH vermindert de koperbeschikbaarheid.

Voordelen

 • Levert koper in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van koper.
 • Verrijkt met spoorelementen.
 • Product toegelaten in de biologische land- en tuinbouw conform de reglementen : EU 2018-848 & EU 2021-1165 .
Samenstelling

Koper (Cu) wateroplosbaar

55 g/L

IJzer (Fe) wateroplosbaar

3,7 g/L

Mangaan (Mn) wateroplosbaar

1,7 g/L

Boor (B) wateroplosbaar

0,37 g/L

Zink (Zn) wateroplosbaar

0,31 g/L

Molybdeen (Mo) wateroplosbaar

0,12 g/L

Gecomplexeerde Cu, Fe, Mn en Zn

100 %

Stabiliteitsrange pH

3,0 - 12,0

Dichtheid

1,22 kg/L

pH product

7,5 – 8,5

Uiterlijk

Donkergroene vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5,17½ en 1000 liter.

EG-meststof

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:200, tenzij anders vermeld)

Akkerbouw:
1,5 liter per hectare.
2-5 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Boomkwekerij/wijnbouw/(hard- en zacht)fruit:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Gazon/weides:
1,5 liter per hectare.
1-2 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Bosbouw/plantenkwekerij:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Sierteelt:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Groenten/aardbeien:
1,5 liter per hectare.
2-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Fertigatie toepassing

Alle teelten:
2,0 liter per hectare.
Om de 2 weken, naar behoefte.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. In combinatie met producten die fosfaat bevatten altijd eerst de combineerbaarheid testen.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.
 • Klik hier voor onze: disclaimer.
Terug naar het productoverzicht
210127 JP Optima Leaf Cujcn Soiltech

Downloads

Meer informatie ontvangen?

Vul je gegevens in en je hoort snel van ons.

Informatie aanvragen

Of bel ons: +31(0)411 - 64 81 05

Gerelateerde doelen