Over het ontstaan van Soiltech

Soiltech is samen met 4 vestigingen van Van Iersel Compost onderdeel van de Van Iersel Holding. De holding bestaat al sinds 1947 toen net na de Tweede wereldoorlog een tractor met hulp uit het Marshall-plan werd aangekocht. Nu wordt dit familiebedrijf al door de derde generatie Van Iersel gerund. Bij ons zusterbedrijf Van Iersel Compost worden verschillende typen hoogwaardige compost en bodemverbeteraars geproduceerd om bodems mee te revitaliseren.

Omdat de akker- en tuinbouw voor een aantal grote uitdagingen kwam te staan, waar goed geformuleerde meststoffen volgens Van Iersel een oplossing kunnen bieden, is Soiltech in 2005 opgericht met het doel om die oplossingen aan te bieden.

De naam Soiltech is gekozen, omdat we de optimalisering van de opbrengst en kwaliteit van gewassen in eerste instantie in de bodem (in het Engels is dat ‘soil’) zochten. Door de jaren heen zijn we erachter gekomen dat veel bodems niet zomaar in orde te krijgen zijn en dat gewassen ook uitermate efficiënt nutriënten kunnen opnemen via bladmeststoffen en biostimulanten, als die goed geformuleerd zijn en op de juiste momenten in de teelt worden toegepast. Daarmee kan je echt een groot verschil maken in opbrengst en kwaliteit. De naam Soiltech was al erg bekend en daarom hebben we er voor gekozen om deze te behouden.

Vanwege onze ligging, pasten telers de Soiltech-producten in eerste instantie vooral toe in de boomteelt en in de aardbeien(planten)teelt. In deze markten zijn we nog steeds heel actief. In de loop der jaren vonden onze producten steeds vaker hun weg richting de vollegrondsgroenteteelten in het veld en onder glas. En sinds 2015 ontwikkelen en produceren we producten voor de akkerbouw zoals de aardappel-, suikerbieten- en graanteelt.

De land- en tuinbouw in West-Europa is een hoogproductieve. De eisen die ondernemers stellen aan hun gewassen liggen hoog, dus zoekt de teler doorlopend naar (technologische) verbeteringen van het productieproces. Soiltech kan en wil daar graag een bijdrage aan leveren, zodat distributeurs en telers met kennis van zaken deel kunnen worden van een vernieuwde landbouw die op een duurzame manier rendeert, zonder verspilling van grondstoffen en met respect voor plant en bodem.

201023 JP Tijdlijn Soiltech Nederlands RGB