Over het ontstaan van Soiltech

Soiltech is samen met 4 vestigingen van Van Iersel Compost onderdeel van de Van Iersel Holding. De holding bestaat al sinds 1947 toen een tractor met behulp van het Marshall-plan werd aangekocht. Nu wordt dit familiebedrijf al door de derde generatie Van Iersel gerund. Bij ons zusterbedrijf Van Iersel Compost worden verschillende typen hoogwaardige compost en bodemverbeteraars geproduceerd om bodems mee te revitaliseren.

Omdat de akker- en tuinbouw voor een aantal grote uitdagingen kwam te staan, waar goed geformuleerde meststoffen volgens Van Iersel een oplossing kunnen bieden, is Soiltech in 2005 opgericht met het doel om die oplossingen aan te bieden.

Vanwege onze ligging, pasten telers onze Soiltech producten in eerste instantie vooral toe in de boomteelt en in de aardbeien(planten)teelt. In deze markten zijn we nog steeds heel actief. In de loop der jaren vonden onze producten steeds vaker hun weg richting de vollegrondsgroenteteelten in het veld in onder glas. En sinds 2015 ontwikkelen en produceren we producten voor de akkerbouw zoals de aardappel-, suikerbieten- en graanteelt.

De land- en tuinbouw in West Europa is een hoog productieve markt. De eisen die ondernemers stellen aan hun gewassen liggen hoog en dus zoekt de teler doorlopend naar (technologische) verbeteringen van het productieproces. Soiltech kan en wil daar graag een bijdrage aan leveren.

2000709 JN Tijdlijn Soiltech Nederlands