Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-MnZn+ is een vloeibare bladmeststof bestaand uit 100% organisch gecomplexeerd mangaan en zink. Daarnaast bevat Optima Leaf-MnZn+ ook andere nutriënten. Mangaan en zink zijn in de bodem vaak wel aanwezig, maar in veel gevallen slecht beschikbaar. Een bladbespuiting met Optima Leaf-MnZn+ garandeert dan een effectieve opname.

Mangaan en zink spelen een belangrijke rol in het groen houden, en dus de productie van het gewas.

Optima Leaf+ -range

Optima Leaf-MnZn+ maakt onderdeel uit van de Optima Leaf+ -range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen. De ‘+’ staat voor de aanwezigheid van supplement spoorelementen. Deze voorkomen een eenzijdige bemesting en verhogen aantoonbaar de effectiviteit van het product.

Functies van mangaan

 • Zorgt er, als katalysator, voor dat allerlei plantprocessen sneller en beter verlopen.
 • Is essentieel voor de fotosynthese, zoals de productie van bladgroen.
 • Vereist voor optimale zaadvorming in alle gewassen.

Functies van zink

 • Is een essentieel element voor veel plantprocessen.
 • Belangrijk element voor de wortelgroei.

Mogelijke oorzaken van mangaan en zinktekort in het gewas

 • Een hoge bodem-pH.
 • Laag mangaan- en zinkgehalte in de bodem.
 • Hoge calcium-, koper- en ijzerwaarden kunnen de opname van mangaan tegenwerken.
 • Fosfaat remt de opname van zink.
 • Gronden waar veel grondbewerking is toegepast. (open structuur).

Voordelen

 • Levert mangaan en zink in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van mangaan en zink.
 • Product toegelaten in de biologische land- en tuinbouw conform de reglementen : EU 2018-848 & EU 2021-1165.
Samenstelling

Mangaan (Mn)*

3,5 % ---> 46 g/L

Zink (Zn)*

1,15 % ---> 15 g/L

IJzer (Fe)*

0,30 % ---> 3,9 g/L

Borium (B)*

0,03 % ---> 0,39 g/L

Koper (Cu)*

0,013 % ---> 0,17 g/L

Molybdeen (Mo)*

0,010 % ---> 0,13 g/L

Gecomplexeerde Mn, Zn, Fe en Cu

100%

Stabiliteitsrange pH

3,0 - 12,0

Dichtheid

1,30 kg/L

pH product

5,0 - 6,0

Uiterlijk

Bruine vloeistof

*=wateroplosbaar

Niet registratieplichtig voor het kunstmestregister.

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 10, 300 en 1000 liter.

CE-meststof

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Toepassen met een minimale interval van 7-14 dagen.

Akkerbouw:
1,0 - 1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
2-5 keer per jaar.

Aardappelen, ui:
1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
3-8 keer per jaar.

Vollegrondsgroenten:
1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
2-6 keer per jaar.

Boomteelt/wijnbouw/hard- en zachtfruit:
1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
4-6 keer per jaar.

Gazon/weides:
1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
1-2 keer per jaar.

Bosbouw/plantenkwekerij:
1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
4-6 keer per jaar.

Sierteelt:
1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.
4-6 keer per jaar.

Fertigatie-toepassing

Alle teelten:
2,0 liter per hectare.
Herhalen indien nodig (elke 2 weken).

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. In combinatie met producten die fosfaat bevatten altijd eerst de combineerbaarheid testen.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.
Terug naar het productoverzicht
210108 JP Optima Leaf Mn Zn jcn
Meer weten over kwaliteit en opbrengst met Optima Leaf-MnZn+? Klik hier!

Downloads

Meer informatie ontvangen?

Vul je gegevens in en je hoort snel van ons.

Informatie aanvragen

Bellen kan natuurlijk ook: +31 411 64 81 05.