Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-Zn+ is een vloeibare bladmeststof op basis van zink die 100% gecomplexeerd is met heptagluconzuur (HGA).

Zink is van belang bij de aanmaak van het planthormoon auxine dat de bladgrootte bepaalt. De grootte van het blad bepaalt de efficiëntie van fotosynthese, dus in deze context is zink één van de belangrijkste sporenelementen.

Optima Leaf+ -range

Optima Leaf-Zn+ maakt onderdeel uit van de Optima Leaf+ -range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen. De ‘+’ staat voor de aanwezigheid van supplement spoorelementen. Deze voorkomen een eenzijdige bemesting en verhogen aantoonbaar de effectiviteit van het product.

Functies van zink

 • Is een essentieel element voor veel plantprocessen.
 • Belangrijk element voor de wortelgroei.
 • Speelt een belangrijke rol in de vorming en activiteit van chlorofyl.

Mogelijke oorzaken van zinktekort in het gewas

 • Gronden met een hoge pH-waarde.
 • Lichte zandgronden.
 • Hoge fosfaat- en calciumgehaltes verdrukken zink.

Voordelen

 • Levert zink in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van zink.
 • Het middel mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw.
Samenstelling

Zink (Zn) wateroplosbaar

69 g/L

IJzer (Fe) wateroplosbaar

3,8 g/L

Mangaan (Mn) wateroplosbaar

1,8 g/L

Boor (B) wateroplosbaar

0,38 g/L

Koper (Cu) wateroplosbaar

0,17 g/L

Molybdeen (Mo) wateroplosbaar

0,13 g/L

Gecomplexeerde Zn, Fe, Mn en Cu

100 %

Stabiliteitsrange pH

3,0 - 12,0

Dichtheid

1,28 kg/L

pH product

5,5 – 6,5

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17½ en 1000 liter.

EG-meststof

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Akkerbouw:
1,5 liter per hectare.
2-5 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Boomkwekerij/wijnbouw/(hard- en zacht)fruit:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Gazon/weides:
1,5 liter per hectare.
1-2 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Bosbouw/plantenkwekerij:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Sierteelt:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Groenten/aardbeien:
1,5 liter per hectare.
2-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Fertigatie toepassing

Alle teelten:
2,0 liter per hectare.
Om de 2 weken, naar behoefte.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. In combinatie met producten die fosfaat bevatten altijd eerst de combineerbaarheid testen.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.
 • Klik hier voor onze: disclaimer.
Terug naar het productoverzicht
210203 JP Optima Leaf Znjcn Soiltech

Downloads

Meer informatie ontvangen?

Vul je gegevens in en je hoort snel van ons.

Informatie aanvragen

Of bel ons: +31(0)411 - 64 81 05