Onze correspondentie bevat slechts aanbevelingen. Aangezien er door Soiltech geen controle uitgeoefend kan worden op opslag, behandeling, toepassing, gebruik, weer, plant- of bodemomstandigheden voor, tijdens en na toepassing (alles wat invloed kan hebben op het functioneren van ons programma), wordt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade, verlies, gebrek in werking of ongevallen (gevolgschade of anders), ontstaan door opslag, toepassing of gebruik. De koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van Soiltech producten.

Soiltech adviseert een teeltadviseur te raadplegen voor een producttoepassing. Indien onze aanbevelingen afwijken van een bemestingsadvies, raadt Soiltech u aan om het advies aan te houden. Bij twijfel hierover raadt Soiltech u aan contact op te nemen met uw adviseur