Optima Leaf MnZn+ is een nieuwe bladmeststof voortgekomen uit de R&D van Soiltech. Het bevat een uitgelezen combinatie van organische gecomplexeerde mangaan (Mn) en zink (Zn). Nutriënten die noodzakelijk zijn voor essentiële processen in het gewas, waaronder de fotosynthese. Mangaan en zink spelen een belangrijke rol in het groen maken en houden, en dus de vitaliteit en productie van het gewas. Telers kunnen met Optima Leaf MnZn+ het wegvallen van mancozeb - waarin mangaan en zink zitten - opvangen zonder verlies van opbrengst en kwaliteit. Maar Mn en Zn zijn sowieso vaak slecht beschikbaar, vooral op zandgronden en/of bodems met een hoge pH. Opname via de wortels is daar vaak niet toereikend. Optima Leaf-MnZn+ zorgt ervoor dat de plant deze nutriënten alsnog voldoende en op zeer efficiënte wijze kan opnemen.

 • 100% Organisch gecomplexeerde mangaan, zink en andere nutriënten
 • Vloeibaar, makkelijk mengbaar in de tankmix, zakt niet uit
 • Stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0
 • Plantvriendelijk, residuvrij en ook geschikt voor biologische landbouw

Soiltech besteedt veel aandacht aan bewijs in de praktijk. Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke testresultaten. Daaruit blijkt dat Optima Leaf-MnZn+ telkens weer een meerwaarde oplevert ten opzichte van de praktijkreferentie, in meerdere gewassen. Heeft u vragen over specifieke proefresultaten, zoals over dosering en moment van toepassing, neem dan contact met ons op.


210312 JP Optima Leaf Mn Zn IBC
210826 JP Optima Leaf Mn Zn IBC300
210108 JP Optima Leaf Mn Zn jcn

Optima Leaf MnZn+ is verkrijgbaar in verpakkingen van 10, 300 en 1000 liter.

Verlies mancozeb compenseren

Met het verdwijnen van mancozeb krijgt het gewas ook geen mangaan en zink meer toegediend. Dat leidt tot verlies van productie en kwaliteit. Optima Leaf-MnZn+ van Soiltech compenseert dat. Deze bladmeststof bevat mangaan, zink én een aantal andere micronutriënten die noodzakelijk zijn voor essentiële processen, zoals fotosynthese én dus de groei. Het toepassen van Optima Leaf-MnZn+ heeft een aantoonbare effectieve werking. Zo wordt het opbrengstverlies door het verdwijnen van mancozeb volledig hersteld!
Dit product is nog maar recent op de markt, maar heeft zich al duidelijk bewezen in de bloembollenteelt. Goede perspectieven zien we in akkerbouwmatige teelten als aardappelen, uien en hardfruit.

Waarom de "+"?

De "+" van Optima Leaf MnZn+ staat voor de toevoeging van spoorelementen als supplement op de overige nutriënten. Deze voorkomen een eenzijdige bemesting en verhogen aantoonbaar de effectiviteit van het product. Onze testresultaten tonen aan dat spoorelementen maar in zeer kleine hoeveelheden nodig zijn. Ze worden heel efficiënt via het blad opgenomen wanneer ze niet als zout, maar in een plantvriendelijk gecomplexeerde vorm worden toegepast. Hierdoor kan met slechts een geringe hoeveelheid een betere opname worden gerealiseerd in vergelijking met een standaard complexvorm. Producten met een + hebben daarom bij uitstek een hoge opname-efficiëntie.

Bloembollen: opbrengstbehoud- én verbetering na mancozeb

Na 3 jaar succesvol testen in tulp blijkt niet alleen opbrengstbehoud na het wegvallen van mancozeb, maar ook opbrengstverhoging mogelijk.

Soiltech heeft in tulp een meerjarige proef uitgezet bij Vertify in Zwaagdijk. Hierbij zijn alle objecten sowieso aan de basis bemest. Eén object kreeg gewasbescherming conform de oude praktijk, dus inclusief mancozeb. Bij het tweede object werd de gewasbescherming ingevuld met een mancozeb-vrij fungicidespuitschema (met o.a. Solofol, Bombero, Rudis, Collis). Het derde object kreeg dezelfde behandeling als het tweede object, maar dan aangevuld met Optima Leaf-MnZn+. Alle objecten zijn 12x gespoten, waarbij aan het derde object elke keer 1L/ha OL-MnZn+ is toegevoegd. De objecten zijn in herhalingen weggelegd.
Deze proef toonde aan dat na stoppen met mancozeb een opbrengstverlies optreedt, en dat dit verlies volledig wordt gecompenseerd na het toepassen van Optima Leaf-MnZn+.

Afbeelding 1: Resultaten van de proeven in tulp bij Vertify in 2020 en 2021. Het verlies na het wegvallen van mancozeb wordt volledig gecompenseerd of er is zelfs een significante opbrengststijging (2020).

220329 LD Resultaten Mn Zn Vertify tulp

Afbeelding 2: In deze proef uit 2021 is goed zichtbaar hoe na het wegvallen van mancozeb de stand van het gewas volledig hersteld is en zelfs verbeterd is met behulp van Optima Leaf-MnZn+.

220329 LD Vergelijkende Foto Mn Zn Vertify tulp

Uit de proeven die gedaan zijn in 2020 en 2021, is duidelijk gebleken dat Optima Leaf-MnZn+ het verlies in opbrengst compenseert dat optreedt na het stoppen met mancozeb. Naar aanleiding hiervan is er gekeken of het ook mogelijk was om een meeropbrengst te krijgen door de bemesting verder te finetunen. Daarom is bij Vertify wederom een proef weggelegd met een aangepaste opzet.

In deze proef is er een standaard plot, met alleen standaard bemesting. Op een tweede plot is 9x Optima Leaf-MnZn+ met een dosering van 1,0 L/ha toegepast. Tenslotte is er een plot behandeld met een productencombinatie: een vroege toepassing van 3x 3,0 L/ha Optima Sugar+ en gedurende het seizoen 6x 1,0 L/ha Optima Leaf-MnZn+.

Afbeelding 3: In deze proef uit 2022 is wederom goed zichtbaar dat toevoeging van Optima Leaf-MnZn+ een meerwaarde in kilo's geeft. Pas je als vroege toepassing ook nog Optima Sugar+ toe, dan wordt de opbrengst nog groter, tot 8,4% meer gewicht en zelfs 19% meer bollen t.o.v. standaardbemesting.

220921 JP Grafiek meeropbrengst gewicht tulp Vertify jaar3

Afbeelding 4: Hier is te zien dat het aantal bollen in deze proef uit 2022 enorm is gestegen na toevoeging van Optima Sugar+ en Optima Leaf-MnZn+. Ook de kracht en vitaliteit van dit plot werd beter beoordeeld met een 8,4, in tegenstelling tot een 8,0 bij de overige 2 plotjes.

220830 JP resultaten tulp jaar 3 aantal bollen

Wat doet mangaan?

Mangaan zorgt er, als katalysator, voor dat allerlei plantprocessen sneller en beter verlopen. Het is essentieel voor de fotosynthese, zoals de productie van bladgroen en is vereist voor optimale zaadvorming in alle gewassen. Mangaan versterkt ook de waslaag, waardoor het gewas beter bestand is tegen droogte en hitte.

Wat doet zink?

Zink is een essentieel element voor veel plantprocessen. Het is noodzakelijk voor de vorming van het groeihormoon auxine. Planten hebben goede auxinewaarden nodig voor de groei van blad en scheuten.
Zink speelt ook een belangrijke rol in de vorming en activiteit van chlorofyl, dat onmisbaar is bij de fotosynthese en dus de gezonde groei.

Aardappel: veelbelovende perspectieven waargemaakt

Onze eerste onderzoeken in aardappel toonden verhoogde chlorofylgehaltes, waardoor de fotosynthese wordt bevorderd. Dat is veelbelovend, want beter presterende planten leveren meer op. In proeven hebben we in de met Optima Leaf MnZn+ behandelde percelen tot 15% hogere chlorofylgehaltes gemeten ten opzichte van de percelen die waren behandeld volgens de standaardpraktijk. De twee onderstaande foto's illustreren dit verschil, met rechts de hogere chlorofylgehaltes.

Recent zijn deze veelbelovende bevindingen bevestigd, in proeven uitgevoerd met het gerenommeerde instituut Essais+ in Frankrijk. We constateerden daar een opbrengststijging van bijna 10% door toepassing van Optima Leaf-MnZn+ .

Ook Nederlandse proeven uit 2022, uitgevoerd in samenwerking met Vertify bij Wijster, toonden een mooie opbrengststijging.

220329 LD Aardappelveld Mn Zn geel IMG 1835
220329 LD Aardappelveld Mn Zn groen videostill

In proeven uitgevoerd in 2022 in Noord-Frankrijk samen met Essais+ leverde de toepassing van Optima Leaf-MnZn+ een meeropbrengst op van 9,7%. In de maten boven 55 mm was de meeropbrengst 9,1%, ten opzichte van de standaardbehandeling zonder bladvoeding. Er werd 8x 1,0l/ha gegeven, in combinatie met de fungicidenbehandelingen, met intervallen van 7 dagen.

221114 Lv D OL Mn Zn grafiek aardappel Essais NL

In 2022 werden in proeven met Vertify bij Wijster 10 behandelingen met 1 liter Optima Leaf-MnZn+ uitgevoerd, in combinatie met de fungicidebehandelingen. Dit leverde in de knolmaten vanaf 55 mm een duidelijke meeropbrengst op van +5,3%.

Grafiek OL Mn Zn aardappel Vertify 2022 NL

De positieve resultaten uit bovenstaande proeven werden in 2023 nog eens bevestigd door meeropbrengsten van respectievelijk 10,5% en 12,7% in proeven met onze distributie in Noord-Frankrijk.

Op de hoogte blijven? Laat het ons weten!

klik hier

Gebruiksgemak

Naast de effectiviteit van de bladmeststoffen investeert Soiltech ook in gebruiksgemak. De formuleringstechnologie van Soiltech heeft daarbij geleid tot een zeer geconcentreerde bladmeststof met een soortelijke massa van maar liefst 1,3 kg/l. Er treedt er in de jerrycan geen kristallisatie van het product op. Optima Leaf MnZn+ lost perfect op en blijft mooi stabiel in oplossing. Het opschudden van het product voor gebruik is dus niet noodzakelijk.

Laat uw gegevens achter en we houden u op de hoogte.

klik hier

Dosering

Bladtoepassing

(maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Toepassen met een minimale interval van 7-14 dagen.

Akkerbouw:

1,0 - 1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.

2-5 keer per jaar.

Aardappel, ui:

1,0 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.

3-8 keer per jaar.

Boomteelt/wijnbouw/(hard- en zacht)fruit:

1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.

4-6 keer per jaar.

Sierteelt:

1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.

4-6 keer per jaar.

Bollenteelt:

1,5 liter per hectare, vanaf opkomst tot 2 weken

voor de oogst. 6-12 keer per jaar.

Groenten/aardbeien:

1,5 liter per hectare.

2-6 keer per jaar.

Gazon/weides:

1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.

1-2 keer per jaar.

Bosbouw/plantenkwekerij:

1,5 liter per hectare, tijdens de bladontwikkeling.

4-6 keer per jaar.

Fertigatie-toepassing

Alle teelten:

2,0 liter per hectare.

Herhalen indien nodig (elke 2 weken).

Samenstelling

Mangaan (Mn) wateroplosbaar

35,0 g/kg

Zink (Zn) wateroplosbaar

11,5 g/kg

IJzer (Fe) wateroplosbaar

3,0 g/kg

Borium (B) wateroplosbaar

0,3 g/kg

Koper (Cu) wateroplosbaar

0,1 g/kg

Molybdeen (Mo) wateroplosbaar

0,1 g/kg

Gecomplexeerde Mn, Zn, Fe en Cu

100%

Stabiliteitsrange pH

3,0 - 12,0

Dichtheid

1,3

pH product

5,5 - 6,5

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Gebruiksrichtlijnen

 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. Niet combineerbaar met producten die fosfaat bevatten.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.