Kennisartikel

Telen zonder mancozeb met Optima Leaf-MnZn+

Geen mancozeb afbeelding uit animatie

In 2019 is op Europees niveau definitief besloten dat er een verbod komt op het gebruik van mancozeb. Eind 2021 valt definitief het doek voor deze werkzame stof. Omdat mancozeb ook de componenten mangaan (Mn) en zink (Zn) bevat, heeft dit behalve gevolgen voor uw gewasbescherming ook invloed op uw bemestingsstrategie. Mangaan en zink spelen onder andere een belangrijke rol in het groen en dus productief houden van het gewas. Soiltech heeft hiervoor een efficiënte oplossing: Optima Leaf-MnZn+.

Achtergrond

Mangaan en zink zijn beide nutriënten die noodzakelijk zijn voor essentiële processen in het gewas, waaronder de fotosynthese. Vooral op zandgronden en/of bodems met een hoge pH zijn Mn en Zn slecht beschikbaar, waardoor opname via de wortels vaak niet toereikend is. Waar voorheen mancozeb in de mangaan- en zinkbehoefte voorzag, is dit in de zeer nabije toekomst dus niet meer mogelijk. Het gebruik van een mangaan- en zinkbladmeststof wordt dan onmisbaar.

Soiltech voert elk jaar vele proeven uit om zo de veiligheid en effectiviteit van haar producten te demonstreren. Recent hebben we proefresultaten ontvangen waarbij we hebben gekeken naar de gevolgen van het wegvallen van mancozeb, en hoe dit is te compenseren met het gebruik van een mangaan- en zinkbladmeststof.

Proefopzet

Om problemen met mangaan- en zink in de bollenteelt te voorkomen heeft Soiltech een meerjarige proef uitgezet in tulp bij Vertify (voormalig Proeftuin Zwaagdijk). Hierbij zijn alle objecten sowieso aan de basis bemest. Ter referentie is een object meegenomen dat qua gewasbescherming conform de praktijk (dus inclusief mancozeb) is aangelegd en onderhouden (echter zonder het gebruik van bladmeststoffen). Daarnaast is een tweede referentie (zonder bladmeststoffen) meegenomen, waarbij de gewasbescherming is ingevuld met een mancozeb-vrij fungicide spuitschema (met o.a. Solofol, Bombero, Rudis en Collis).

Om in de mangaan- en zinkbehoefte te voorzien is een derde object onderhouden zoals het mancozeb-vrije object, met daarop aanvullend de mangaan- en zinkbladmeststof van Soiltech, Optima Leaf-MnZn+. Dit object is 12 keer gespoten met Optima Leaf-MnZn+.

Resultaat na 1 jaar

Het gebruik van een mancozeb-vrij spuitschema leidt tot een significante opbrengstdaling. Dit verlies wordt volledig gecompenseerd en geeft zelfs een plus in de opbrengst wanneer Optima Leaf-MnZn+ wordt toegepast (Figuur 1).

Vertify OL Mn Zn tulpenproef 2020 Soiltech

Figuur 1: Effect van Optima Leaf-MnZn+ in de tulpenteelt. Gewas: Tulp cv Leen van der Mark. Plantmaat 2020: 5-7.


Resultaat na 2 jaar

Het gebruik van een mancozeb-vrij spuitschema leidt tot een significante opbrengstdaling. Dit verlies wordt volledig gecompenseerd wanneer Optima Leaf-MnZn+ wordt toegepast (Figuur 2).

Vertify OL Mn Zn tulpenproef 2021 Soiltech

Figuur 2: Effect van Optima Leaf-MnZn+ in de tulpenteelt. Gewas: Tulp cv Leen van der Mark. Plantmaat 2021: 9-11 + 7-9.

De in 2021 geoogste bollen zullen in de winter van 2021-2022 worden gebroeid. Dan wordt verder onderzocht in hoeverre het verdwijnen van mancozeb invloed heeft op de lange termijn.

Visueel effect

Visueel zitten er verschillen tussen de verschillende objecten (Figuur 3). Het mancozeb-vrije object blijft in groei duidelijk achter. Toepassing van Optima Leaf-MnZn+ geeft een duidelijke groeibevordering.

Visueel verschil 2021

Figuur 3: Visuele verschillen in de 3 verschillende behandelingen.


Gebruiksgemak

Naast de effectiviteit was gebruiksgemak een zeer belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van Optima Leaf MnZn+. De formuleringstechnologie van Soiltech heeft daarbij geleid tot een geconcentreerde bladmeststof zonder dat er uitzakking of kristallisatie van het product in de verpakking optreedt. Optima Leaf-MnZn+ is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0 en kan daardoor met veel producten gecombineerd worden. Het is echter niet combineerbaar met producten die fosfaat bevatten.

Optima Leaf MnZn+ is geregistreerd op de Nederlandse inputlijst voor de biologische landbouw.

210826 JP Optima Leaf Mn Zn verpakkingen

Optima Leaf-MnZn+ is verkrijgbaar in 5 en 17½ liter jerrycans. Ook in 300 en 1000 liter Multiboxen/IBC's.

Meer informatie?

Meer weten over Optima Leaf-MnZn+? Hieronder vindt u de productinformatie en kennisartikelen. Liever persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op! We vertellen u er graag meer over!

Deel dit bericht