Kennisartikel

Boriumtekorten

Borium tekorten Know why

Borium heeft tal van onmisbare functies in de plant die belangrijk zijn voor de interne kwaliteit en opbrengst van het gewas. Voldoende borium heeft een positief effect op opname van calcium, formatie & transport van suikers, stevigheid van celwanden en bloem-, vrucht- en zaadontwikkeling. Boriumbehoeftige gewassen zijn suikerbiet, snijmaïs, aardappel, luzerne en kool. Enkele voorbeelden van boriumtekorten in deze gewassen zijn hartrot in suikerbiet, holle stronken in kolen en een slechte kolfzetting in snijmaïs.

Oorzaken

Borium is zeer gevoelig voor uitspoeling en wordt moeilijk vastgehouden op gronden met een beperkte buffercapaciteit (CEC) en een laag organische stof gehalte. Uit eigen onderzoek door Soiltech is gebleken dat borium op een zandgrond met 1,3% organische stof bijna twee keer zo snel uitspoelt dan op diezelfde zandgrond met 4,2% organische stof en zelfs meer dan 10x zo snel dan op een kleigrond met 9,3% organische stof. Het risico op uitspoeling neemt door extremere buien, als gevolg van klimaatverandering, alleen maar toe. Een andere oorzaak van boriumtekorten is een negatieve nutriëntenbalans. Deze ontstaat op veel akkerbouwgronden, vanwege hoge producties en een beperkende mestwetgeving. Met andere woorden, er worden meer nutriënten afgevoerd dan er (kunnen) worden aangevoerd. Dit geldt met name voor borium, zink, calcium en zwavel.

Oplossing

Gezien de beperkte beschikbaarheid van borium is het in de meeste akkerbouwgewassen nodig om borium bij te mesten. Soiltech heeft met Optima Soil Humi-B een gebruiksvriendelijke en effectieve bodemmeststof in het pakket die de voordelen van borium en huminezuur combineert. Optima Soil Humi-B is een zuiver huminezuur met 2.3% gecomplexeerde borium. Het huminezuur buffert nutriënten in de bodem en stimuleert de wortelgroei. Door de toevoeging van gecomplexeerde borium wordt tevens het suikertransport naar de wortel bevorderd. Hiernaast speelt borium ook een belangrijke rol gedurende de stuifmeelvorming in het reproductieproces.

Resultaten

Uit proeven blijkt dat de toepassing van Optima Soil Humi-B de opbrengst aanzienlijk kan verhogen. Bekijk onderstaande proef in aardappel pootgoed waarbij de toepassing van 20 l/ha Optima Soil Humi-B resulteerde in een meeropbrengst van 15%.

Proefopzet
Optima Soil Humi-B in aardappel
Doel:Opbrengstverhoging in pootaardappel met een bodembespuiting Optima Soil Humi-B
Periode:Mei - Augustus 2017
Pootdatum:01 mei 2017
Locatie:Koen Ryckaert, Boekhoute, België
Gewas:Aardappel pootgoed (ras 'Bintje')
Teeltmedium:Lichte Kleigrond
BehandelingenSpecificatie
Standaard25ton/ha stalmest + 100EN d.m.v. urean (30%) tussen poten en aanaarden.
Optima Soil Humi-BToevoeging van 20l/ha Optima Soil Humi-B bij de urean bespuiting (tussen poten en aanaarden).

Deel dit bericht