Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-Mn+ is een vloeibare bladmeststof op basis van mangaan die 100% gecomplexeerd is met heptagluconzuur (HGA). Bij een hoge pH-waarde van de bodem komt vaak mangaangebrek in het gewas voor. Een bodemtoepassing met mangaan heeft dan geen zin, vaak is mangaan wel voldoende aanwezig maar niet opneembaar. In dat geval werkt alleen een bladtoepassing. Mangaan is een belangrijk sporenelement dat noodzakelijk is voor de vorming van bladgroenkorrels.

Optima Leaf+ -range

Optima Leaf-Mn+ maakt onderdeel uit van de Optima Leaf+ -range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen. De ‘+’ staat voor de aanwezigheid van supplement spoorelementen. Deze voorkomen een eenzijdige bemesting en verhogen aantoonbaar de effectiviteit van het product.

Functies van mangaan

 • Zorgt er, als katalysator, voor dat allerlei plantprocessen sneller en beter verlopen.
 • Vereist voor de productie van bladgroen en dus belangrijk voor de fotosynthese.
 • Vereist voor optimale zaadvorming in alle gewassen.

Mogelijke oorzaken van mangaantekort in het gewas

 • Een hoge bodem-pH.
 • Laag mangaangehalte in de bodem.
 • Hoge calcium-, koper- en ijzerwaarden kunnen de opname van mangaan tegenwerken.
 • Gronden waar veel grondbewerking is toegepast. (open structuur)

Voordelen

 • Levert mangaan in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van mangaan.
 • Het middel mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw.
Samenstelling

Mangaan (Mn) wateroplosbaar

60 g/L

IJzer (Fe) wateroplosbaar

3,9 g/L

Boor (B) wateroplosbaar

0,39 g/L

Zink (Zn) wateroplosbaar

0,33 g/L

Koper (Cu) wateroplosbaar

0,17 g/L

Molybdeen (Mo) wateroplosbaar

0,13 g/L

Gecomplexeerde Mn, Fe, Zn en Cu

100 %

Stabiliteitsrange pH

3,0 - 12,0

Dichtheid

1,30 kg/L

pH product

5,0 – 7,0

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17½ en 1000 liter.

EG-meststof

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Akkerbouw:
1,5 liter per hectare.
2-5 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Boomkwekerij/wijnbouw/(hard- en zacht)fruit:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Gazon/weides:
1,5 liter per hectare.
1-2 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Bosbouw/plantenkwekerij:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Sierteelt:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Groenten/aardbeien:
1,5 liter per hectare.
2-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Fertigatie toepassing

Alle teelten:
2,0 liter per hectare.
Om de 2 weken, naar behoefte.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. In combinatie met producten die fosfaat bevatten altijd eerst de combineerbaarheid testen.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.
 • Klik hier voor onze: disclaimer.
Terug naar het productoverzicht
210129 JP Optima Leaf Mn jcn

Downloads

Meer informatie ontvangen?

Vul je gegevens in en je hoort snel van ons.

Informatie aanvragen

Of bel ons: +31(0)411 - 64 81 05