Kennisartikel

Het belang van kalium in de plant

Kalium Know why

Kalium is een essentieel macronutriënt. Veel gewassen hebben dit nutriënt in grote hoeveelheden nodig. Een plant is enkel in staat om kalium op te nemen uit de bodem, wanneer het in oplossing is (K+). Kalium is zeer mobiel in de plant en speelt een grote rol in de waterhuishouding. In tegenstelling tot de meeste andere nutriënten wordt kalium in de plant niet omgezet tot complexe organische moleculen (uitgezonderd hout), maar faciliteert het als belangrijke co-factor in tal van processen:

  • Regulatie van waterdruk (turgor) in plantencellen, belangrijk voor celstrekking, ademhaling (openen en sluiten van huidmondjes), wateropname en oriëntatie van de bladeren naar het licht.
  • Activatie van enzymen.
  • Opbouw en transport van organische verbindingen in de plant zoals suikers, aminozuren en zetmeel.
  • pH-regulatie in plantencellen.
  • Vastlegging van koolstofdioxide gedurende het fotosyntheseproces.
  • Balanceren van elektrische lading in diverse delen van de plantencel.
  • Daarnaast weet het gewas zich beter te weren tegen stress en schade door insecten en/of ziekten, wanneer een gewas voldoende kalium op weet te nemen.
  • Kaliumbehoefte van het gewas gedurende het teeltseizoen

Na stikstof, heeft een plant de grootste behoefte aan kalium. Is er onvoldoende kalium beschikbaar, dan remt de groei en onttrekt de plant kalium uit de oude bladeren. Een serieus kaliumgebrek is als eerste zichtbaar door chlorose (geelverkleuring) in de onderste delen van de plant, en dan met name in de bladpunten en –randen (tipburn). Daarnaast verzwakt het de verhouting van vaatbundels. Hierdoor verliezen planten hun stevigheid en kan er legering optreden.

De opnamebehoefte van kalium door de plant neemt gedurende het seizoen sterk toe. Met name in de periode van bloem- en vruchtzetting is de kaliumbehoefte relatief groot. Kalium is als positief geladen ion van groot belang voor opname en transport van negatief geladen ionen zoals nitraat, fosfaat en aminozuren. Ook stuurt kalium de translocatie van suikers en zetmeel van de bladeren naar opslagorganen zoals vruchten, bollen en knollen. Wanneer er in deze periode een kaliumgebrek optreedt heeft dit een effect op de kwaliteit van de te oogsten producten. Met name in vruchtgroentes, aardappelen en uien speelt kalium dan ook een cruciale rol in de rijping- en bewaringsfase.

Optimale kaliumbemesting

Minerale giften in de vorm van dierlijke mest, compost en/of kunstmest vullen de kaliumvoorraad in de bodem aan het begin van het seizoen. De beschikbaarheid van kalium hangt echter sterk af van de klimaatomstandigheden. Kalium kan enkel opgenomen worden door de plant wanneer deze voldoende opgelost is in het bodemvocht. Te natte omstandigheden maken dat kalium relatief makkelijk uitspoelt (met name op zandgronden) en relatief droge omstandigheden verminderen de beschikbaarheid. Vandaar dat het zeer interessant is om tijdens het seizoen extra kalium te brengen middels een bladbespuiting. Met name in kaliumbehoeftige gewassen zoals aardappel, bieten en ui kan bladbemesting veel voordelen bieden. Soiltech heeft speciaal voor deze toepassingen het product ‘Optima Leaf-K’ geformuleerd. Bestaande uit organisch gecomplexeerd kalium. In tegenstelling tot andere kalium bladmeststoffen heeft Optima Leaf-K een relatief lage EC (zoutgraad), neutrale pH en is het goed mengbaar met andere middelen. Het product heeft zich de afgelopen jaren meerdere malen bewezen in veldproeven, waaronder bijvoorbeeld in het gewas ui. Graag tonen wij u de resultaten van een velproef in ui, behaald in de extreem droge zomer van 2018.

De Soiltech behandeling met Optima Leaf-K heeft geresulteerd in een +9% hogere netto opbrengst in de uienproef. Met name in de maatsorteringen >40 cm is er duidelijk verschil zichtbaar.

Netto 1 Opbrengscijfers maatsortering ui
2 Opbrengscijfers maatsortering ui

Proefopzet

BehandelingenSpecificatiesKg K2O
ControleStandaardbemesting (240 kg KAS per ha)_
Kali-60200 kg/ha120 kg/ha
Patent-Kali400 kg/ha120 kg/ha
Powerleaf Kali3 x 3 liter/ha3,4 kg/ha
Bladkali TS3 x 5 liter/ha6,5 kg/ha
Optima Leaf-K3 x 5 liter/ha5,2 kg/ha

Deel dit bericht

Relevante producten