Kennisartikel

Kalium: de smeerolie voor een goed lopende machine

I Stock 539124988

Van alle voedingselementen voor planten vervult Kalium (K) een bijzondere rol. Kalium is na stikstof (N) het meest benodigde nutriënt dat door planten via de wortels wordt opgenomen. Afhankelijk van het type gewas en grondsoort bedraagt de jaarlijkse kali-gift tot wel 300 kg/ha K2O! Maar in tegenstelling tot de andere macro-elementen (stikstof (N), fosfor (P), zwavel (S), calcium (Ca) en magnesium (Mg)) wordt kalium niet gebruikt als bouwsteen voor organische moleculen. Maar vanwaar dan die hoge kalium-behoefte?

Rol van kalium

Kalium is noodzakelijk voor meerdere, maar ook zeer diverse functies in het gewas, waaronder:

  • Vochthuishouding
  • Verdamping
  • Regulering van de zuurgraad (pH) in de cel
  • Activatie van enzymen
  • Aanmaak van eiwitten
  • Fotosynthese
  • Transport van suikers

Bovenstaande punten tonen duidelijk aan dat bij een kaliumtekort de groei van het gewas piepend en krakend tot stilstand komt. Kalium kan daarom met recht worden gezien als de smeerolie voor een goed lopende machine.

Kalium draagt niet alleen bij aan een betere opbrengst, ook de kwaliteit van het te oogsten product wordt verbeterd. Naast een bevordering van de smaak en kleur is een verbeterde bewaarbaarheid ook aan kalium toe te schrijven. Voor aardappel is aangetoond dat kalium een belangrijke rol speelt in het voorkomen van ‘blauwgevoeligheid’, de blauwe plekken veroorzaakt door een te ruwe verwerking van de aardappel vlak na de oogst.

Kaliumbemesting aansluiten op de behoefte

Door de hoge kaliumbehoefte van veel gewassen dient het merendeel via de wortels te worden opgenomen. Omdat kalium in de plant een zeer mobiel element is, kunnen de grote hoeveelheden kalium makkelijk naar alle delen van de plant getransporteerd worden. Maar kalium is in de bodem ook erg mobiel, waardoor het makkelijk uitspoelt en tekorten kunnen ontstaan. Daarnaast kan kalium alleen via de wortels worden opgenomen indien er ook voldoende bodemvocht aanwezig is. De afgelopen 3 jaren zijn gekenmerkt door zeer droge zomers, maar ook erg zachte en natte winters. Dit maakt dat de kaliumopname via de wortels in veel gewassen ernstig verstoord is geweest. Een aanvullende bladbespuiting met een kaliummeststof gedurende het seizoen heeft zich dan ook bewezen.

Advies:

De meeste gewassen kunnen gedurende de eerste helft van de teelt over voldoende kalium beschikken vanuit de bodem. Maar de piek van de kalium-behoefte zit hem juist in de tweede helft van de teelt, wanneer de bol, knol of vrucht gevuld dient te worden. Pas daarom vanaf het vullen van de bol/knol/vrucht Optima Leaf-K toe.

Onderstaand figuur toont de meeropbrengst na enkele gewasbespuitingen met Optima Leaf-K als aanvulling op het standaard bemestingsschema.

Proefresultaten Kalium Soiltech onderzoek

Optima Leaf-K is een speciaal geformuleerde kalium meststof waarbij o.a. de kalium-ionen organisch zijn gecomplexeerd. Daardoor bevat Optima Leaf-K geen vrije zouten die kunnen reageren met actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast is de Optima Leaf-K, pH neutraal en zeer zacht voor het gewas en dus een ideale kalium om te combineren met gewasbeschermingsmiddelen.

Gebruik Optima Leaf-K voor akkerbouw gewassen minimaal 3x bij een dosering van 5 l/ha, of als alternatief 5x 3 l/ha. Houd hierbij een interval van 1-2 weken in acht. Voor overige gewassen, waaronder fruit, groente en sierteelt-gewassen, is ons advies om richting de oogst 6x 5 l/ha Optima Leaf-K toe te passen.

Deel dit bericht

Relevante producten