Na de oogst volgt de bewaring van het eindproduct. Een belangrijke periode, want tijdens de bewaring kunnen er grote verliezen optreden in opbrengst én kwaliteit.

Tijdens de bewaring kunnen er grote opbrengstverliezen plaatsvinden. Denk hierbij niet alleen aan verlies door bederf en/of bewaarrot, maar ook aan een verlies in de kwaliteit van het geoogste product. Zo neemt gedurende de bewaring het suikergehalte af omdat de suikers door ademhaling worden omgezet in onder andere water en warmte. Een goede koeling (om de ademhaling te vertragen) en ventilatie (om vrijgekomen water af te voeren) is tijdens de bewaarperiode dus cruciaal. Maar ook tijdens de teelt kan al worden gestuurd op een betere bewaring van het gewas. Zo is in suikerbiet aangetoond dat bij een optimale bemesting de laagste bewaarverliezen optreden. Wanneer in het gewas duidelijke gebreksverschijnselen waren waargenomen in het seizoen, traden juist hoge(re) bewaarverliezen op (Bron: IRS).

Welke nutriënten beïnvloeden de bewaarkwaliteit?

Bij onderzoek naar (blad)bemesting gaat de focus vooral uit naar het maximaliseren van de opbrengst, en in mindere mate naar het effect op (bewaar)kwaliteit. Desondanks staan een aantal nutriënten erom bekend dat deze een grote invloed hebben op de bewaarkwaliteit van de geoogste producten.

Uiteraard heeft stikstof (N) een belangrijke invloed op de bewaarkwaliteit van het te oogsten product. Stikstof is een sterke groeibevorderaar, maar een (te) snel groeiend gewas is kwetsbaar voor beschadigingen. Door beschadigingen kunnen bewaarrot-schimmels het gewas binnen dringen, met grote opbrengstdervingen tot gevolg. Overschrijd dus niet de adviezen voor de maximale stikstofgift, en stop tijdig met het toedienen van aanvullende stikstof tijdens de teelt.

Kalium (K) wordt ook wel het ‘kwaliteitselement’ genoemd. Kali is gedurende de teelt betrokken bij tal van essentiële processen in het gewas, waaronder de waterhuishouding, pH-regulatie in de cel en het suikertransport. Kalium wordt bij de start van het seizoen vaak voldoende aangeboden via de bodem, maar omdat de hoogste kaliumbehoefte juist aan het einde van het seizoen plaatsvindt is het raadzaam om vanaf 8 tot 6 weken voor de oogst regelmatig (elke 7 – 14 dagen) een aanvullende kalium bladbemesting uit te voeren. Soiltech heeft speciaal voor deze toepassing het product ‘Optima Leaf-K’ geformuleerd. Pas Optima Leaf-K 3 tot 6 maal toe bij een dosering van 5 l/ha. Optima Leaf-K bevat uitsluitend volledig gecomplexeerd kalium en is vrijwel pH neutraal. Dit maakt Optima Leaf-K tot een uitstekende tankmix partner.

Relevante producten

Van toepassing op