Verminderen van abiotische stress

Planten krijgen tijdens de teelt te maken met abiotische stress. Hoe beter u uw gewas hierop voorbereid, des te minder dit zal leiden tot opbrengstderving.

Gedurende de teelt krijgt vrijwel elk gewas te maken met één of andere vorm van stress. Wanneer de stress wordt veroorzaakt door een levend organisme, zoals schimmels of insecten, dan spreken we van biotische stress. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, wateroverschot, extreme temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten en groeivertraging of schade na een bespuiting met een gewasbeschermingsmiddelen. Zolang de stressfactor niet té lang aanhoudt kunnen gewassen in principe prima omgaan met stress. Maar bij langdurige of structurele stress zal het gewas reageren door middel van een stressreactie. Dit overlevingsmechanisme is weliswaar effectief, maar vraagt van het gewas veel energie met mogelijke opbrengst- en kwaliteitsderving als gevolg. Het is daarom essentieel om bij aanhoudende stress het gewas zo goed als mogelijk te ondersteunen. De oorzaak van een biotische stress (een ziekte of plaag) mag alleen bestreden worden met een toegelaten gewasbeschermingsmiddel. In dit artikel spreken we daarom alleen over de ondersteuning van het gewas bij abiotische stress.

Stress bij aanvang van de teelt

De start van een teelt is voor het gewas een periode waarbij het jonge (kiem)plantje zeer gevoelig is voor weersinvloeden en andere bedreigingen. Het plantje is immers nog nauwelijks geworteld en heeft nog te weinig loof om in z’n energiebehoefte te voorzien. Het is daarom belangrijk om het gewas te ondersteunen in deze cruciale beginfase

Optima Root is een gebalanceerde samenstelling van aminozuren, zeewierextract, vitaminen en andere organische componenten wat ingezet kan worden om het gewas goed aan te laten slaan. Door de verbeterde wortelontwikkeling is het gewas sneller verankerd in de bodem en beter in staat om voldoende nutriënten uit de bodem op te nemen. De winst die dit oplevert betaald zich gedurende de rest van de teelt uit in een sterkere plant en een hogere opbrengst. Pas Optima Root toe tijdens het planten in een dosering van 10 l/ha door middel van een aangietbehandeling. Herhaal de toepassing nog éénmaal, 14 dagen na aanplant.

Stress door extreme (weers)omstandigheden

Wanneer een gewas een stressvolle periode doormaakt, bijvoorbeeld door droogte of koude , of direct na een herbicide of fungicide-bespuiting, zal het gewas hier op reageren door middel van een stressreactie. Een stressreactie vereist de aanmaak van nieuwe eiwitten, en dus ook een grote hoeveelheid aan aminozuren en energie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden door middel van een bladbespuiting, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies wordt verminderd..

Soiltech heeft in haar assortiment Optima Leaf-Amino. Deze biostimulant op basis van plantaardige bronnen heeft een uitzonderlijk hoog gehalte aan vrije aminozuren (meer dan 17,5%). Een toepassing van 1,5 l/ha tijdens de herbicide-, fungicide- of insecticide-bespuiting vermindert groeiremming en bevordert een goede bladbedekking. Bij abiotische stress-omstandigheden, zoals koude, droogte, hitte of juist een overmaat aan neerslag zal een wekelijkse bespuiting met 2,5-5 l/ha Optima Leaf-Amino het gewas ondersteunen en mogelijke opbrengstderving verminderen.

Stress door mineralentekorten

Naast de hoofdelementen (N – P – K) en secundaire elementen (S – Ca – Mg) heeft elk gewas ook nog een hoeveelheid aan spoorelementen nodig. Ondanks de relatief kleine hoeveelheden spoorelementen die nodig zijn kan een gebrek aan één element grote gevolgen hebben. Een ketting is immers niet sterker dan z’n zwakste schakel.

Optima Leaf-Trace is een bladmeststof bestaande uit een mix van ijzer (Fe), mangaan (Mn), zink (Zn), koper (Cu), borium (B) en molybdeen (Mo). Door het gebruik van Optima Leaf Trace levert één product dus de zes meest belangrijke sporenelementen in de juiste verhoudingen. Door de unieke samenstelling voorkomt Optima Leaf-Trace antagonistische effecten van de gebrachte sporenelementen onderling. Pas Optima Leaf-Trace minimaal 2 maal toe bij een mineralentekort of verminderen opname van mineralen door de wortel, in een dosering van 1,0 l/ha.

Relevante producten

Van toepassing op