Het is hierbij van belang dat de plant sterk en gezond genoeg is om zich aan te kunnen passen aan de veranderde omstandigheden. Het stadium van aanslaan is een kritische periode die het verloop van de teelt flink kan beïnvloeden.

Wat remt het aanslaan van planten?

Er zijn diverse factoren die het aanslaan van plantmateriaal kunnen bemoeilijken. De vaak beschadigde wortels willen direct op zoek naar water en mineralen om optimaal herstel mogelijk te maken, deze moeten in voldoende mate beschikbaar zijn. In warme en droge perioden, wanneer het bodemvocht voor de plant ontoereikend is, is het extra lastig voor een plant om voldoende voedingsstoffen op te nemen en bestaat het risico dat de wortels verkurken. Een te natte grond daarentegen geeft weer het risico op zuurstofgebrek, waardoor wortels slecht functioneren en zelfs af kunnen sterven. Het is daarom van cruciaal belang om extra aandacht te besteden aan het creëren van de juiste groeiomstandigheden.

Wat stimuleert het aanslaan van planten?

De kwaliteit van het wortelstelsel is een belangrijke factor of een jonge plant aanslaat of niet. Een fijn vertakt en compact wortelgestel in combinatie met een goed voorbereid(e) substraat/bodem (een goede verhouding tussen water en lucht in de bodemporiën, voldoende organische stof, een optimale mineralenbalans en een goed bodemleven) geven de beste garantie voor een vlotte weggroei.

Om de wortelvorming al in een vroeg stadium extra te promoten kan een teler het plantmateriaal behandelen met Optima Root. Optima Root bevat diverse stoffen die de wortelontwikkeling stimuleren en de plant versterken, zodat de plant beter aanslaat.

Relevante producten

Van toepassing op