Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Aanslaan en voorjaarssnoei
Stadium 1

Aanslaan en voorjaarssnoei

De teelt van (bedekte) zachtfruitsoorten start met een zorgvuldig geselecteerde jonge plant. Het kwetsbare uitgangsmateriaal wordt aangeplant in de vollegrond of substraat. Houtig kleinfruit vraagt om zeer humusrijke en luchtige grond met een goede waterhuishouding. Afhankelijk van de soort dient er ook rekening gehouden te worden met de pH. Zo vraagt blauwe bes (zuurminnend) om een relatief lage pH. Om de jonge kwetsbare planten door deze belangrijke periode van aanslaan te loodsen heeft Soiltech het product Optima Root ontwikkeld. De combinatie van meststoffen en groeibevorderaars maakt dat de wortelgroei extra wordt gestimuleerd, waarna scheutgroei zal volgen. Een goede aanslag en een vlotte groei in het eerste jaar zijn de basis voor een hoge productie in de volgende jaren.

Ook kan er in deze periode gestuurd worden op de gewasontwikkeling middels een voorjaarssnoei. De voorkeur gaat hierbij uit naar het behoud van zware en gezonde takken voor een groeikrachtig gewas met hoog productie potentieel.

Advies in dit stadium:

Product: Optima Root 10 liter/ha aangieten OF via fertigatie; na 14 dagen nogmaals herhalen.

Relevante producten

Stadium 2 Bladontwikkeling (vegetatieve groei)
Stadium 2

Bladontwikkeling (vegetatieve groei)

Zodra de wortels van de jonge plant hun weg hebben gevonden in het substraat/de bodem verschuift de aandacht van de teler naar de bovengrondse delen van de plant. Gedurende de vegetatieve groeifase zet de plant in op ontwikkeling van jonge scheuten, blad en zijknoppen. Voor optimale fotosynthese is het zaak om de planten te stimuleren om chlorofyl (bladgroen) aan te maken. Voldoende zonlicht, water, stikstof, magnesium en mangaan stimuleren de chlorofylvorming. Daarnaast hebben houtige kleinfruitsoorten een relatief grote behoefte aan ijzer en calcium aan het begin van de teelt.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-NPK+: 4 liter/ha bladtoepassing OF 8 liter/ha fertigatie (elke 14 dagen).

Optima Leaf-Fe+: 1,5 liter/ha bladtoepassing OF 3 liter/ha fertigatie (elke 14 dagen).

Relevante producten

Stadium 3 Bloei
Stadium 3

Bloei

De bloeminductie bij kleinfruitsoorten is een zeer gecompliceerd proces en hangt af van een aantal factoren. Naast temperatuur en daglengte moet je ook denken aan bemesting, lichtintensiteit en watergift. Over het algemeen geldt dat een korte dag de aanleg van bloemen stimuleert. Ook kun je door middel van de bemesting sturen op bloemaanleg. De elementen molybdeen (Mo) en borium (B) worden nu belangrijk. Molybdeen helpt stikstof om te zetten in eiwitten.

Bij een boriumgebrek ontwikkelt het merendeel van de bloemen zich slecht wat kan leiden tot matige vruchtzetting en trosvorming en dus lage productiecijfers. Het boriumgehalte kan gedurende het seizoen gecorrigeerd worden middels een bladbespuiting. Men dient hierbij wel zeer alert te zijn op het voorkomen van een mogelijke overmaat van borium, wat zich zal uiten als tip-burn (bruin verkleurde bladranden).

Op dit moment heeft Soiltech geen producten voor dit stadium.

Stadium 4 Vruchtzetting
Stadium 4

Vruchtzetting

De periode van vruchtzetting tot rijping wordt sterk beïnvloedt door omgevingsfactoren. Zo kan abiotische stress een sterk negatief effect hebben op de ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Abiotische stress zijn suboptimale groeiomstandigheden veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, waterovermaat, hoge temperaturen, zoutstress, mineralen tekorten of schade na een bespuiting met een gewasbeschermingsmiddelen. Het gewas reageert hierop middels een stressreactie. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies wordt verminderd.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-Amino: als onderhoudsdosering 1,5 l/ha per 7-14 dagen. Bij acute stress 5 l/ha. Toe te passen als bladbespuiting.

Stadium 5 Rijping
Stadium 5

Rijping

In de rijpingsfase van kleinfruit is het zaak om zorg te dragen voor een ideale opbouw en transport van suikers in de plant. Na stikstof heeft het fruit een grote behoefte aan kalium (K). Het element speelt een belangrijke rol bij de opbouw en het transport van suikers naar de vrucht. Het gewas is enkel in staat om kalium-ionen (K+) op te nemen uit de bodem, wanneer het in oplossing in het bodemvocht is. Te natte omstandigheden maken dat kalium relatief makkelijk uitspoelt (met name op zandgronden) en droge omstandigheden verminderen de beschikbaarheid van kalium.

Wanneer er in deze periode een kaliumgebrek optreedt heeft dit een zeer nadelig effect op de kwaliteit en opbrengst van de te oogsten producten. Vandaar dat het zeer interessant is om nu extra kalium te brengen middels een bladbespuiting.

Daarnaast wordt er in deze periode een flinke portie energie gevraagd van het gewas om de vruchten van voldoende water en mineralen te kunnen voorzien. Om het gewas goed aan de groei te houden en te voorkomen dat er mineralentekorten optreden, loont het om in één product hoofd- en spoorelementen aan te bieden, wat bijdraagt aan een efficiënte opname en translocatie naar de vruchten.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-K: 5 liter/ha bladtoepassing (iedere 14 dagen).

Optima Leaf-Trace: 1,5 liter/ha bladtoepassing OF 3 liter/ha fertigatie (iedere 14 dagen).

Relevante producten

Stadium 6 Afharding
Stadium 6

Afharding

Richting het einde van het groeiseizoen (eind augustus/begin september) gaat de aandacht uit naar het opbouwen van reserves om goed voorbereid de winter in te gaan. Het zogenaamde afhardingsproces treedt nu in werking. Het transport van mineralen vanuit het blad naar de hoofdtak en zijtakken vraagt om een extra goede beschikbaarheid van het element kalium. Om ook in het najaar nog voldoende kalium aan te bieden heeft Soiltech de bladmeststof Optima Leaf-K ontwikkeld. Dit product bevat snel beschikbaar kalium in een hoge concentratie (28% K2O). Optima Leaf-K bevordert de diktegroei en verhoogt de (winter)hardheid van het gewas.

Advies in dit stadium:

Optima Leaf-K: Bladtoepassing 3 keer - 5 liter/ha (iedere 14 dagen).

Relevante producten

Know why