In de aardappelteelt spelen een aantal plantprocessen een cruciale rol die de uiteindelijke opbrengst en sortering bepalen. Deze belangrijke processen zijn: het uitlopen van de ogen, beworteling, knolzetting, het vasthouden van de knollen, de aanmaak van zetmeel en het vullen van de knollen. Deze processen kan een teler positief beïnvloeden door op het juiste tijdstip de juiste meststoffen en biostimulanten toe te dienen.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Poten/aanaarden
Stadium 1

Poten/aanaarden

Direct na het poten/aanaarden lopen de ogen van een pootaardappel uit en start de wortelontwikkeling. De ogen groeien uit tot de stengels van de plant en vormen dus de basis van de grootte van de plant. Hoe meer ogen er uitlopen, hoe groter en sterker de plant. Goed ontwikkelde wortels zorgen op hun beurt voor een goede opname van mineralen en vocht en vormen daarmee de basis van een goede oogst.

Een erg belangrijk mineraal tijdens dit stadium is fosfaat. Een aardappelplant heeft fosfaat nodig voor de wortelontwikkeling maar ook voor het kunnen aanmaken van allerlei enzymen en planthormonen die alle processen in de plant reguleren. In de relatief koude voorjaarsbodem is fosfaat echter niet goed beschikbaar.

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten.

Stadium 2 Opkomst loof
Stadium 2

Opkomst loof

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten.

Stadium 3 Knolzetting
Stadium 3

Knolzetting

Dit stadium is een bepalend stadium binnen de aardappelteelt. We willen graag dat zoveel mogelijk ‘haakjes’ die aan de wortel zitten daadwerkelijke uitgroeien tot knollen. Knolzetting is een proces dat beter loopt indien bepaalde natuurlijke stoffen beschikbaar zijn. Omdat de aardappelplant in deze fase nog volop aan de groei is, blad ontwikkelt en tegelijkertijd ook knollen moet gaan zetten, kan de plant in dit stadium wel wat extra ondersteuning gebruiken.

Een bladbespuiting met Optima Leaf-Amino rondom de knolzetting bevordert de eiwitproductie, waardoor het gewas minder hinder zal ondervinden van factoren die de knolzetting kunnen belemmeren. Optima Leaf-NPK+ bevordert de knolzetting verder.
Met het gebruik van Optima Leaf-MnZn+ wordt het gewas van de belangrijke elementen mangaan en zink. Dit is extra belangrijk na de verdwijning van mancozeb. Deze twee elementen zijn cruciaal voor een optimale ontwikkeling van bladgroen, en dus de fotosynthese.

Optima Vigor+ zorgt voor een vitale bladgroei en levert op een efficiënte manier calcium, mangaan, magnesium en spoorelementen.

Voor meer achtergrondinfo over dit stadium, zie het doel: knolzetting.

Advies:

Bladtoepassing 3 keer - Optima Leaf-NPK+: 4 liter/ha (iedere 14 dagen)

Bladtoepassing – Optima Leaf-Amino: 1,5 liter/ha (gelijktijdig met de fungicide-toepassing)

Bladtoepassing 5 keer – Optima Leaf-MnZn+: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)

Bladtoepassing 3 keer - Optima Vigor+ : 3 liter/ha (iedere 14 dagen)

Bladtoepassing bij specifiek nutriëntengebrek - Optima Leaf-range: 0,5 - 2,0 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 4 Knolvulling, vast houden van de knollen en aanmaak van zetmeel
Stadium 4

Knolvulling, vast houden van de knollen en aanmaak van zetmeel

Voor het goed ‘vullen van de knol’ is het belangrijk dat de aardappelplant voldoende mineralen kan opnemen om zo de zetmeelproductie goed op gang te houden. De praktijk leert dat in deze periode de mineralenopname niet altijd optimaal verloopt vanwege bijvoorbeeld: te natte, te warme of te droge omstandigheden. Zo kan een gewas bij een te droge bodem bijvoorbeeld onmogelijk mineralen opnemen uit de bodem, omdat die alleen opgelost in het bodemvocht voor de plant opneembaar zijn. En bij bijvoorbeeld te koud weer zal de plant minder water opnemen (en dus minder mineralen die daar in opgelost zijn) omdat het gewas minder water verdampt.

Bladbemesting is in alle gevallen een goede manier om een plant de extra mineralen en sporenelementen aan te bieden, die het nodig heeft voor de productie van zetmeel.

Optima Vigor+ zorgt voor een vitale bladgroei en levert op een efficiënte manier calcium, mangaan, magnesium en spoorelementen.

Naast mineralen en sporenelementen is voor het vullen van de knollen kalium een belangrijk element. Kalium speelt een belangrijke rol bij de aanmaak en het transport van suikers en de opbouw van zetmeel in de knol. Een gift kalium doet een aardappelplant in deze periode daarom veel goed.

Advies:

Bladtoepassing – Optima Leaf-Amino: 1,5 liter/ha (gelijktijdig met de fungicide-toepassing)

Bladtoepassing 3 keer - Optima Vigor+ : 3 liter/ha (iedere 14 dagen)

Bladtoepassing 5 keer – Optima Leaf-MnZn+: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)

Bladtoepassing 3 keer - Optima Leaf-K: 5 liter/ha (iedere 14 dagen)

Bladtoepassing bij specifiek nutriëntengebrek - Optima Leaf-range: 0,5 - 2,0 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 5 Narijping
Stadium 5

Narijping

Bladtoepassing – Optima Leaf-Amino: 1,5 liter/ha (gelijktijdig met de fungicide-toepassing)

Know why