Om rassen in stand te houden en uitgangsmateriaal te verkrijgen voor de productieteelten hebben specifieke bedrijven zich toegelegd op de vegetatieve vermeerdering van aardbeienplanten. Vermeerdering van aardbeienplanten vindt meestal plaats in de vollegrond. Maar er zijn ook bedrijven die de moederplanten vermeerderen op substraat in goten, veelal onder glas. Een vruchtbare bodem vormt als vanzelfsprekend de basis voor goed ontwikkelde en gezonde planten. Daarnaast kan er gedurende het groeiseizoen bijgestuurd worden met specifieke (blad)meststoffen en biostimulanten. Hierdoor ondersteun je de plant in de cruciale groeifases wat leidt tot een optimale groei en kwaliteit van het gewas.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Teeltvoorbereiding
Stadium 1

Teeltvoorbereiding

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten

Stadium 2 Planten
Stadium 2

Planten

Vermeerderingsvelden worden over het algemeen aangelegd in het voorjaar in de maanden maart en april. De moederplanten worden uit de koudeopslag gehaald en uitgeplant. Vaak is het mogelijk om ten tijde van de aanplant precies bij te bemesten in dezelfde werkgang. De mineralen die het nodig heeft om in deze periode optimaal tot ontwikkeling te komen, zijn fosfaat, calcium en silicium.

Om het aanslaan van de planten te bevorderen, dient de grond goed vochtig te zijn. Dit bevordert de wortelontwikkeling en het beschikbaar komen van de mineralen. Hiernaast kan de wortelontwikkeling en het aanslaan van de planten ook gestimuleerd worden met het product Optima Root. Dit leidt tot een vlottere weggroei en minder uitval van planten.

Advies in dit stadium:

Bodemtoepassing - Optima Root: 10 liter/ha

Relevante producten

Stadium 3 Vegetatieve groei
Stadium 3

Vegetatieve groei

Na de eerste wortelontwikkeling zetten de planten sterk in op de vegetatieve ontwikkeling van stengels en blad. Met name de mineralen stikstof, magnesium en mangaan zijn extra van belang voor de vorming van chlorofyl (bladgroen). Om de fotosynthese capaciteit en daarmee de plantengroei en dus de opbrengst te optimaliseren kan er gedurende het seizoen middels bladvoeding bijgestuurd worden. Dit is van belang voor zowel de moederplanten als de nieuwe uitlopers.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-Mn+: 1 liter/ha (iedere 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-NPK+: 2 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 4 Vorming ranken
Stadium 4

Vorming ranken

Voor kwalitatieve vermeerdering is het zaak dat de moederplanten voldoende energie stoppen in de vorming van ranken (uitlopers) van waaruit de jonge planten zich kunnen ontwikkelen. Een belangrijk element in deze fase is kalium, betrokken bij de opbouw en transport van suikers en aminozuren. Wanneer er in deze periode een kaliumgebrek optreedt heeft dit effect op de kwaliteit van de te oogsten planten. Speciaal voor deze toepassing is het product Optima Leaf-K ontwikkeld, om gedurende het groeiseizoen snel beschikbaar kalium aan te kunnen bieden via het blad.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-K: 5 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 5 Wortelontwikkeling ranken
Stadium 5

Wortelontwikkeling ranken

Wanneer de uitlopers voldoende lang zijn worden ze haaks op de rijrichting gepositioneerd, zodat ze de beschikking hebben over voldoende zonlicht, water en mineralen voor verdere ontwikkeling. In dit stadium gaan de uitlopers zelf wortels aanmaken, zodat ze niet langer afhankelijk zijn van de moederplant en zelfstandig water en nutriënten kunnen opnemen. Het stimuleren van goede wortelontwikkeling is in deze fase dan ook belangrijk.

Advies in dit stadium:

Bodemtoepassing 2 keer - Optima Root: 10 liter/ha (iedere 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 6 Vorming neuzen
Stadium 6

Vorming neuzen

Aan het einde van het groeiseizoen breekt de fase aan waarin de jonge planten zwaarder worden en neuzen gaan vormen. Neuzen zijn de groeipunten van de plant die zich kunnen ontwikkelen tot vegetatieve (bladeren) en generatieve (bloemen en vruchten) plantendelen en zijn dus cruciaal voor de productie in het volgende seizoen. Er bestaat dus een sterke relatie tussen het aantal neuzen en de uiteindelijke productie per plant. Geef de plant ruim op tijd de juiste (hoeveelheid) voeding om reserves op te kunnen bouwen om goed voorbereid de oogstperiode tegemoet te kunnen gaan.

Belangrijke elementen in deze groeifase zijn kalium (opbouw reserves), calcium (celwandsterkte en kwaliteit) en sporenelementen. Voor een optimale bemesting adviseren we dan ook de volgende meststoffen:

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-Trace: 1 liter/ha (elke 14 dagen)
Bladtoepassing - Optima Leaf-K: 5 liter/ha (elke 14 dagen)

Relevante producten

Stadium 7 Rooien en bewaring
Stadium 7

Rooien en bewaring

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten

Testresultaten ontvangen? Aanvraag testresultaten