Prei is met een areaal van zo’n 3500 ha een veel geteeld groentegewas in België, dat meer dan 15% van de Europese preiteelt voor zijn rekening neemt. West- en oost-Vlaanderen zijn de belangrijkste teeltgebieden. Van oudsher is prei een typische najaarsgroente, maar door middel van gespreide planting zijn we inmiddels in staat om jaarrond prei te leveren. De variëteiten worden ingedeeld op de seizoenen; zomer- herfst- en winterprei. De eerste preiplanten worden begin maart geplant en worden vanaf juni geoogst als zomerprei. De laatste planting gaat begin augustus de grond in en wordt na een overwinteringsperiode t/m mei geoogst als late winterprei.

Kies een stadium voor meer kennis

Stadium 1 Teeltvoorbereiding
Stadium 1

Teeltvoorbereiding

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten.

Stadium 2 Planten
Stadium 2

Planten

Na het klaarleggen van een plantbed worden er machinaal plantgaten geponst tot een diepte van ongeveer 18 cm, de perfecte diepte voor het verkrijgen van een mooie witte rechte prei schacht. Het is belangrijk om direct na planten de bedden aan te gieten met een royale hoeveelheid water voor een goede verankering van het plantgoed.
Deze werkgang kan ideaal gecombineerd worden met het toepassen van het product Root.

Optima Root is een speciale combinatie van meststoffen, groeibevorderaars en vitaminen die de wortelgroei en scheutontwikkeling stimuleert. Optima Root zorgt ervoor dat de jonge preiplanten goed aanslaan en weggroeien.

Advies in dit stadium:

Aangieten - Optima Root: 1 x 10 l/ha bij/direct na planten of 2 x 7 l/ha (interval van ~14 dagen) -

Relevante producten

Stadium 4 Bladontwikkeling
Stadium 4

Bladontwikkeling

Zodra de wortels van de preiplant hun weg hebben gevonden gaat de plant investeren in bladontwikkeling. Aangezien prei een bladgewas is, wordt hier de basis gelegd voor de uiteindelijke opbrengst. Voor optimale fotosynthese is het zaak om de planten te stimuleren om chlorofyl (bladgroen) aan te maken. Voldoende zonlicht, water, stikstof, magnesium, mangaan en ijzer stimuleren de chlorofylvorming.

Bladontwikkeling vindt vooral plaats in de 2e helft van het teeltseizoen. Overmatige natte periodes geven een hoog risico op uitspoeling van nutriënten en voedingsstoffen. Het loont om in deze teeltfase nutriënten aan te bieden middels een bladbespuiting. De bladmeststoffen range van Soiltech met organisch gecomplexeerde elementen biedt hier uitkomst:

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-NPK+: 4 liter/ha
Bladtoepassing - Optima Leaf-Mn: 1,0 liter/ha
Bladtoepassing - Optima Leaf-Fe: 1,0 liter/ha

Relevante producten

Stadium 5 Volgroeiing
Stadium 5

Volgroeiing

In de eindfase van de preiteelt is het zaak om zorg te dragen voor een ideale opbouw en transport van suikers in de plant. Na stikstof heeft de preiplant een grote behoefte aan kalium. Afhankelijk van het seizoen en type prei onttrekt prei zo’n 120 tot 240 kg K2O aan de bodem. Een plant is enkel in staat om kalium-ionen (K+) op te nemen uit de bodem, wanneer het in oplossing in het bodemvocht is. Te natte omstandigheden maken dat kalium relatief makkelijk uitspoelt (met name op zandgronden) en droge omstandigheden verminderen de beschikbaarheid van kalium.

Wanneer er in deze periode een kaliumgebrek optreedt heeft dit een zeer nadelig effect op de kwaliteit en opbrengst van de te oogsten producten. Vandaar dat het zeer interessant is om nu extra kalium te brengen middels een bladbespuiting.

Soiltech heeft speciaal voor deze toepassingen het product Optima Leaf-K geformuleerd. Bestaande uit organisch gecomplexeerd kalium. In tegenstelling tot andere kalium bladmeststoffen heeft Optima Leaf-K een relatief lage EC, neutrale pH en is het goed mengbaar met andere middelen.

Advies in dit stadium:

Bladtoepassing - Optima Leaf-K: 5 liter/ha – 3 toepassingen met een interval van ~14 dagen

Relevante producten

Stadium 6 Naoogst
Stadium 6

Naoogst

Voor dit stadium heeft Soiltech geen specifieke producten.

Know why