Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-K is een direct werkende kaliumbladmeststof. Problemen met de kaliumopname zijn vaak gerelateerd aan droogte tijdens de vegetatieve groeifase (want komt niet vrij) of uitspoeling van kalium tijdens de winter en het vroege voorjaar. Een bladbemesting met Optima Leaf-K biedt in deze situaties uitkomst voor het leveren van dit belangrijke nutriënt aan het gewas.

Optima Leaf-K bevat een zeer gemakkelijk opneembare vorm van kalium. Gewassen hebben baat bij een aanvulling van kalium bij koude bodemtemperaturen, droogte en aan het einde van de teelt bij het vullen van de knollen, bollen, korrels en vruchten. Optima Leaf-K is speciaal ontwikkeld om (akkerbouw)gewassen in deze kaliumbehoeftige periodes via een bladtoepassing van voldoende kalium te voorzien.

Optima Leaf-range

Optima Leaf-K maakt onderdeel uit van de Optima Leaf-range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen.

Voordelen

 • Bevat direct beschikbare kalium in een hoge concentratie.
 • Bevordert de opbrengst en de grootte van de bollen, knollen, korrels en vruchten.
 • Bevordert de kwaliteit en bewaring (brixgehalte, hardheid).
 • Verhoogt de plantreserves (betere winterhardheid).
 • Bevat geen schadelijke bij-nutriënten zoals chloride.
 • Effectiever dan kaliumbemesting via de bodem.
 • Betere kaliumopname bij droge omstandigheden.
 • Verbetert de droogte resistentie van het gewas.
Samenstelling

Stikstof (N) als ureum

29,0 g/kg

Kalium (K2O)

238,0 g/kg

Dichtheid

1,46

pH

6,5 - 7,5

Geleidbaarheid

50 - 70 mS/cm

Uiterlijk

Doorzichtige vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 17½ en 1000 liter.

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:50)

Aardappelen, uien:
5 liter per hectare
Dit 3 keer toepassen tijdens het zwellen van de knollen of bollen.

Fruitbomen:
3 liter per hectare
Dit 5 keer toepassen vanaf vruchtzetting tot 3 weken voor de pluk.

Fruitbomen:
Als na-pluk toepassing: 5 liter per hectare.

Andere teelten:
5 liter per hectare.
Dit naar behoefte toepassen.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Bewaar op een koele en droge plaats, uit direct zonlicht. Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • Niet verspuiten als er koperhydroxideresidu op de plant aanwezig is.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het
  op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheid van het product staat op het etiket. Zolang er aan de gebruiksrichtlijnen voor opslag wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum (T.H.T.) op het etiket leidend.
Terug naar het productoverzicht

Gerelateerde doelen