Vegetatieve groei betreft de groei van bladeren, stengels en wortels. Generatieve groei is de ontwikkeling van bloemen, vruchten en zaden. De plant verdeelt zijn energie tussen vegetatieve en generatieve groei.

De bladeren van een plant zijn het productieorgaan van suikers. Hoe meer vegetatieve groei, des te meer bladoppervlak waar suikerproductie plaats kan vinden. De zelfontwikkelde suikers voeden de plant, daardoor is extra groei, vruchtzetting en knolvorming mogelijk. Vegetatieve groei kan worden onderverdeeld in twee processen:

  • Celdeling: er komen meer cellen bij, waardoor de plant groter wordt.
  • Celstrekking: de bestaande cellen nemen meer water op, waardoor ze langer worden en de plant dus ook groter wordt.

Wat remt vegetatieve groei?

Als de balans doorslaat naar generatieve groei dan gaat er meer energie, water en nutriënten naar de groei van generatieve delen en wordt de vegetatieve groei geremd. Een plant gaat op een bepaald punt in zijn natuurlijke cyclus over op generatieve groei onder invloed van leeftijd, jaargetijde en klimaatomstandigheden (met name licht en temperatuur).

De overgang van vegetatieve naar generatieve groei kan ook plotseling plaatsvinden onder invloed van stress (hitte, koude, droogte). Dan wordt de vegetatieve groei vrijwel direct geremd en komt de plant ‘stil te staan’.

Daarnaast zijn vrijwel alle nutriënten betrokken bij de vegetatieve groei van planten. Onvoldoende opname van deze voedingsstoffen zorgt dan ook voor suboptimale vegetatieve groei.

Wat stimuleert vegetatieve groei?

Een ruime stikstofvoorziening, voldoende water, hoge luchtvochtigheid en gematigde temperatuur stimuleren vegetatieve groei.

Voor een goede vegetatieve groei is het belangrijk dat de plant de voedingsstoffen in de bodem goed kan opnemen. Zowel hoofdelementen (N,P en K), secundaire elementen (Ca, Mg en S )en sporenelementen (Mn, Zn, Fe, Cu, B en Mo) zijn van belang bij de vegetatieve groei. Vegetatieve groei is namelijk de resultante van tal van plantfysiologische processen zoals fotosynthese, celdeling, celstrekking, transport van suikers, etc. Indien 1 van deze processen geremd wordt, zal de vegetatieve groei vertragen.

Relevante producten

Van toepassing op