Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-Cu+ is een vloeibare bladmeststof op basis van koper die 100% gecomplexeerd is met heptagluconzuur (HGA).

Koper is een celversterker en heeft een positief effect op de productie van suiker en zetmeel.

Optima Leaf+ -range

Optima Leaf-Cu+ maakt onderdeel uit van de Optima Leaf+ -range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen. De ‘+’ staat voor de aanwezigheid van supplement spoorelementen. Deze voorkomen een eenzijdige bemesting en verhogen aantoonbaar de effectiviteit van het product.

Functies van koper

 • Essentieel in het stadium van zaad- en vruchtvorming.
 • Essentieel voor chlorofylvorming en fotosynthese.
 • Belangrijk voor sterke en flexibele plantencellen.
 • Positieve invloed op het zetmeelgehalte, het suikergehalte en de smaak van vruchten.

Mogelijke oorzaken kopertekort in het gewas

 • Laag kopergehalte in de bodem.
 • Gronden met een hoog organische stofgehalte houden koper vast wat de beschikbaarheid voor het gewas vermindert.
 • Teveel fosfaat en stikstof in de bodem belemmeren de koperopname in het gewas.
 • Een hoge bodem-pH vermindert de koperbeschikbaarheid.

Voordelen

 • Levert koper in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van koper.
 • Product toegelaten in de biologische land- en tuinbouw conform de reglementen : EU 2018-848 & EU 2021-1165.
Samenstelling

Koper (Cu) wateroplosbaar

45 g/kg

IJzer (Fe) wateroplosbaar3 g/kg
Mangaan (Mn) wateroplosbaar1 g/kg
Boor (B) wateroplosbaar0,3 g/kg
Zink (wateroplosbaar)0,25 g/kg
Molybdeen (Mo) wateroplosbaar0,1 g/kg

Gecomplexeerde koper

100 %

Dichtheid

1,2

pH product

7,5 – 8,5

Uiterlijk

Donkergroene vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 17½ en 1000 liter.

EG-meststof

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:200, tenzij anders vermeld)

Akkerbouw:
1,5 liter per hectare.
2-5 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Boomkwekerij/wijnbouw/(hard- en zacht)fruit:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Gazon/weides:
1,5 liter per hectare.
1-2 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Bosbouw/plantenkwekerij:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Sierteelt:
1,5 liter per hectare.
4-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Groenten/aardbeien:
1,5 liter per hectare.
2-6 keer per jaar, tijdens de bladontwikkeling.

Fertigatie toepassing

Alle teelten:
2,0 liter per hectare.
Om de 2 weken, naar behoefte.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Dit product is getest en kan veilig worden opgeslagen bij temperaturen van 5°C tot 25°C. Kristallisatie en/of sedimentatie kan plaatsvinden onder de 5°C.
 • Zorg voor geschikte spuitomstandigheden (o.a. temperatuur, vochtigheid, windsnelheid). Niet behandelen indien de temperatuur >25°C is of indien deze kan oplopen >25°C in de uren na de toepassing. Voer de behandeling bij voorkeur op het einde van de dag uit. Niet toepassen voor de oogst.
 • De mengbaarheid en/of werking kan niet gegarandeerd worden als met een ander middel wordt gecombineerd. Vooraleer te mengen, wordt aangeraden om op kleine schaal een test uit te voeren.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen. Product is stabiel bij een pH van 3,0 - 12,0. Niet combineerbaar met producten die fosfaat bevatten.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • De houdbaarheidsdatum op de bovenzijde is gegarandeerd indien het product bewaard wordt volgens deze richtlijnen in de ongeopende originele verpakking.
Terug naar het productoverzicht
210127 JP Optima Leaf Cujcn Soiltech

Downloads

Meer informatie ontvangen?

Vul je gegevens in en je hoort snel van ons.

Informatie aanvragen

Bellen kan natuurlijk ook: +31 411 64 81 05.

Gerelateerde doelen