Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-Mn is een vloeibare bladmeststof op basis van mangaan die 100% gecomplexeerd is met heptagluconzuur (HGA). Bij een hoge pH-waarde van de bodem komt vaak mangaangebrek in het gewas voor. Een bodemtoepassing met mangaan heeft dan geen zin, vaak is mangaan wel voldoende aanwezig maar niet opneembaar. In dat geval werkt alleen een bladtoepassing. Mangaan is een belangrijk sporenelement dat noodzakelijk is voor de vorming van bladgroenkorrels.

Optima Leaf-range

Optima Leaf-Mn maakt onderdeel uit van de Optima Leaf-range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen.

Functies van mangaan

 • Zorgt er, als katalysator, voor dat allerlei plantprocessen sneller en beter verlopen.
 • Vereist voor de productie van bladgroen en dus belangrijk voor de fotosynthese.
 • Belangrijk voor omzetting van nitraat naar eiwit.
 • Vereist voor optimale zaadvorming in alle gewassen.
 • Versterkt de waslaag waardoor het gewas beter bestand is tegen droogte en hitte.

Mogelijke oorzaken van mangaantekort in het gewas

 • Een hoge bodem-pH.
 • Laag mangaangehalte in de bodem.
 • Hoge calcium-, koper- en ijzerwaarden kunnen de opname van mangaan tegenwerken.
 • Gronden waar veel grondbewerking is toegepast. (open structuur)

Voordelen

 • Levert mangaan in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van mangaan.
 • Product toegelaten in de biologische land- en tuinbouw conform de reglementen EG 834/2007 & 889/2008.
Samenstelling

Mangaan (Mn) wateroplosbaar

51 g/kg

Gecomplexeerde mangaan

100 %

Stabiliteitsrange pH

3,0 - 12,0

Dichtheid

1,3

pH product

7,0 – 8,0

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 17½ en 1000 liter.

EG-meststof

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:200, tenzij anders vermeld)

Standaard dosering:
1,0 liter per hectare.
Herhalen indien nodig.

Akkerbouw:
1,0 liter per hectare.
Minimaal 2 keer toepassen per seizoen. Herhalen indien nodig.

Boomkwekerij:
1,0 liter per hectare.
Containerteelt: 300 ml per 100 liter water. Elke 2 weken herhalen.

Fruitteelt:
1,0 liter per hectare.
Herhalen indien nodig.

Fertigatie toepassing

Standaard dosering:
2,0 liter per hectare.
Herhalen indien nodig.

De maximale concentratie voor de producten uit de Optima Leaf-range is 1 liter product per 200 liter spuitvloeistof (voorbeeld: 1 liter Optima Leaf-Mn + 1 liter Optima Leaf-Trace samen oplossen in minimaal 400 liter spuitvloeistof).

Let op: De totale maximale dosering van 2 liter/hectare Optima Leaf-producten niet overschrijden.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Vorstvrij, binnen bewaren op een donkere plaats.
 • Bij te koude temperaturen (< 5 ℃) kan het product kristaliseren.
 • Optima Leaf-Mn kan het beste ‘s morgens vroeg of ‘s avonds worden toegepast, wanneer de zon niet te fel schijnt. Dit om de kans op gewasschade door bladverbranding te minimaliseren. Als het gewas langer nat blijft, worden de voedingsstoffen ook beter opgenomen.
 • Over het algemeen is Optima Leaf-Mn combineerbaar. Maar bij een pH zuurder dan 4 kan mangaan reageren met fosfaathoudende meststoffen.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • Vanaf het moment van productie is dit product 3 jaar houdbaar. De houdbaarheid van het product staat op het etiket. Het tussentijds openen van de verpakking heeft hier geen invloed op. Zolang er aan de gebruiksrichtlijnen voor opslag wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum (T.H.T.) op het etiket leidend.
 • Klik hier voor onze: disclaimer.
Terug naar het productoverzicht
190311 JN Optima Leaf Mn Soiltech

Downloads

Specifieke testresultaten ontvangen?

Vul je gegevens in en we sturen je de opgevraagde testresultaten zo snel mogelijk toe.

Vraag ze bij ons aan.

Bellen kan natuurlijk ook +31411 64 81 05.