Kennisartikel

Verdwijnen mancozeb = voeding voor uw bemestingsschema

IMG 0253

Op Europees niveau is definitief besloten tot een verbod op het gebruik van mancozeb. Omdat mancozeb ook mangaan (Mn) en zink (Zn) bevat, heeft dit behalve gevolgen voor uw gewasbescherming ook invloed op uw bemestingsstrategie. Beide elementen spelen namelijk een belangrijke rol in het groen, en dus productief, houden van het gewas. Een tekort kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid van ziektes.

Achtergrond

Mangaan en zink zijn beide nutriënten die noodzakelijk zijn voor essentiële processen in het gewas, waaronder de fotosynthese. Vooral op zandgronden en/of bodems met een hoge pH zijn Mn en Zn slecht beschikbaar, waardoor opname via de wortels vaak niet toereikend is. Waar voorheen door het gebruik van mancozeb automatisch in de mangaan en zink behoefte werd voorzien, is dit in de toekomst dus niet meer mogelijk. Het gebruik van een mangaan/zink-bladmeststof wordt dan onmisbaar.

Soiltech voert elk jaar vele proeven uit om zo de veiligheid en effectiviteit van haar producten te demonstreren. Recent hebben we proefresultaten ontvangen waarbij we hebben gekeken naar de gevolgen van het wegvallen van mancozeb, en hoe dit is te compenseren met het gebruik van een mangaan/zink-bladmeststof.

Proefopzet

Om problemen met mangaan- en zink in de bollenteelt te voorkomen heeft Soiltech een proef uitgezet in tulp bij Proeftuin Zwaagdijk. Hierbij zijn alle objecten sowieso aan de basis bemest. Ter referentie is een object meegenomen dat qua gewasbescherming conform de praktijk (dus inclusief mancozeb) is aangelegd en onderhouden (echter zonder het gebruik van bladmeststoffen). Daarnaast is een tweede referentie (zonder bladmeststoffen) meegenomen waarbij de gewasbescherming is ingevuld met een mancozeb-vrij spuitschema.

Om in de mangaan- en zink behoefte te voorzien zijn verder een 2-tal objecten onderhouden zoals het mancozeb-vrije object, met daarop aanvullend de mangaan- (Optima Leaf-Mn+) en zink (Optima Leaf-Zn+) bladmeststoffen van Soiltech. In het ene object is alternerend afgewisseld met mancozeb (6x/jaar) en Optima Leaf-Mn+ en Optima Leaf-Zn+ (6x/jaar), waarbij in het andere object 12x is gespoten met Optima Leaf-Mn+ en Optima Leaf-Zn+.

Resultaten

Onderstaande grafiek laten u een aantal interessant dingen zien:

Oogstresultaten tulp Soiltech OL Mn Zn

Ten eerste zien wij overduidelijke afname in de opbrengst van wel 4,1% tussen het mancozeb-vrije schema en het schema waarin nog 12x mancozeb is toegepast. Dit verlies maakt nog maar een keer duidelijk dat het verdwijnen van Mancozeb gevolgen zal hebben voor uw teelt.

Daarnaast zien wij een toename van 8,1% tussen het mancozeb-vrije spuitschema en het mancozeb-vrije spuitschema aangevuld met Soiltechs mangaan- en zink bladmeststof. Dit toont het belang van de aanvullende mangaan en zink-bespuiting omdat de toelating van Mancozeb komt te vervallen. Het object waarbij de mancozeb is afgewisseld met de aanvullende mangaan- en zink-bespuitingen presteert zelfs nog iets beter.

Ontwikkeling

Vanwege de goede resultaten van het toepassen van de Optima Leaf-Mn+ en Optima Leaf-Zn+, heeft Soiltech gekeken of het ook mogelijk is om deze 2 afzonderlijke bladmeststoffen bijelkaar te voegen tot één product. Zo wordt het gebruiksgemak verhoogd en worden toch dezelfde goede resultaten verkregen. Dit heeft geleid tot het product met de logische naam: Optima Leaf-MnZn+.

Vervolg

Omdat bollenteelt een 2-jarige teelt betreft zijn de geoogste bollen van het afgelopen jaar inmiddels opnieuw geplant en zullen ze het komende groeiseizoen de zelfde behandelingen ondergaan. Verwacht wordt dat de waargenomen verschillen van het afgelopen jaar het komende jaar daarom nog verder uitvergroot zullen worden. Ook zullen we door middel van droge stof analyses bepalen hoe de bol reageert op de verschillende bemestingsstrategieën.

Daarnaast heeft Soiltech in 2020 vergelijkbare proeven uit laten voeren met mangaan bladmeststoffen in onder andere aardappel en suikerbiet. De resultaten hiervan laten een vergelijkbare toegevoegde waarde zien. Wilt u hierover worden geïnformeerd, stuur dan een mail naar info@soiltech.nl.

Deel dit bericht