Kennisartikel

Spoorelementen: sporen ze wel of niet in een bemestingsplan?

Tractor 2329280 1920

Met de oogst van het afgelopen jaar nog maar net van het veld wordt het ook al weer tijd om naar het komende teeltseizoen te kijken. Een belangrijk onderdeel van de teeltvoorbereiding is het bemestingsplan. Uiteraard wordt hierbij in eerste instantie gekeken naar de belangrijkste hoofdelementen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Ook de bodem pH en het organische stof gehalte zijn belangrijke factoren die gelukkig steeds meer aandacht krijgen. De pH en het organisch stof gehalte hebben immers een groot effect op de plant-beschikbaarheid van nutriënten. Maar besteed u ook voldoende aandacht aan de aanwezigheid én beschikbaarheid van spoorelementen?

Belang van spoorelementen

Voor een goede groei en kwaliteit van het gewas zijn spoorelementen essentieel. Anders dan de hoofd- (N, P, K) en secondaire elementen (S, Ca, Mg) zijn spoorelementen zoals bijvoorbeeld ijzer (Fe), mangaan (Mn), zink (Zn), boor (B) en molybdeen (Mo) maar in kleine hoeveelheden nodig. Reden hiervoor is dat spoorelementen minder vaak worden verbruikt voor het vormen van droge stof in het gewas. Daarentegen spelen de spoorelementen vaak wel een cruciale rol in de stofwisseling van planten. Zo zijn veel enzymen volledig afhankelijk van spoorelementen om goed te kunnen functioneren.

De Duitse wetenschapper Justus von Liebig omschreef in 1840 al dat de groei van gewassen wordt bepaald door het nutriënt die relatief het minste aanwezig is. Vaak wordt deze ‘wet van Liebig’ weergegeven als een ton waarvan de duigen symbool staan voor een element. De ton is dan nooit verder te vullen dan de kortste duig. Kortom: ook een tekort aan spoorelementen kunnen leiden tot gebreksverschijnselen en opbrengstderving.

201207 JP pnghut liebigs law of the minimum nutrient agriculture soil statute irrigation games dv19 Ebyv VF aangepast

Wanneer bemesten met spoorelementen?

Er bestaat discussie over de nut- en noodzaak van het bemesten met spoorelementen. Vaak wordt met het gebruik van dierlijke mest al voldoende spoorelementen aangevoerd om in de behoefte van een gewas te voorzien. Maar aanvoer van nutriënten (bemesten) is nog niet het zelfde als het plantbeschikbaar stellen van nutriënten (voeden van het gewas). Zo geldt dat voor veel nutriënten de beschikbaarheid snel afneemt bij een hogere bodem pH. Bij een laag organisch stof gehalte zijn nutriënten gevoelig voor uitspoeling, terwijl bij hoge organische stof gehaltes specifieke elementen, zoals mangaan, juist worden gefixeerd. Ook spelen weersomstandigheden, en dan met name droogte, een cruciale rol als het gaat om de beschikbaarheid van spoorelementen.

Het (juiste) gebruik van bladmeststoffen als onderdeel van uw bemestingsplan

Een juiste bemesting met spoorelementen is gespecialiseerd maatwerk.

Onderstaande bodemanalyse laat zien dat op dit perceel de kans op een mangaangebrek zeer groot is. Door de hoge pH zal een bodembemesting (te) weinig effect hebben, waardoor een bladbemesting zal worden aanbevolen.

Soiltech Optima Leaf MN bodem1

Soiltech richt zich bij de ontwikkeling van haar bladmeststoffen op het correct voeden van het gewas. Een effectieve opname van nutriënten zonder hierbij een disbalans te creëren staat hierbij voorop. Maar ook schenkbaarheid en de combineerbaarheid van bladmeststoffen in een tankmix zijn bepalend voor het juiste effect in uw teelt.

In onze eigen onderzoekskas én in de praktijk doen wij veel onderzoek naar het effect van bladbemesting. In onderstaand figuur is te zien dat door het ontbreken van mangaan in een voedingsoplossing een significante opbrengstderving wordt gecreëerd. Door een bladbespuiting met Soiltechs Optima Leaf-Mn+ uit te voeren is deze opbrengstderving eenvoudig te voorkomen.

Soiltech Optima Leaf MN grafiek

Deel dit bericht