Optima Leaf-NPK+

Optimale groei met minder fosfaatbemesting

Canola P deficiency

Het komende teeltseizoen gaat gepaard met diverse onzekerheden. Eén daarvan is de verkrijgbaarheid van meststoffen. Door allerlei oorzaken is de beschikbaarheid van fosfaathoudende meststoffen momenteel beperkt en zijn de prijzen daarvan flink gestegen. Het is daarom de moeite waard om te kijken of aanvullende fosfaatbemesting met bladmeststoffen een toegevoegde waarde heeft.

Bladmeststoffen bieden namelijk niet alleen uitkomst wanneer de opname van nutriënten door de wortels wordt beperkt. Ze worden ook vele malen efficiënter opgenomen dan korrelmeststoffen, die via de wortels moeten worden opgenomen. Dit komt vooral omdat de opname van nutriënten via het blad vrijwel direct en volledig is, terwijl nutriënten in de bodem gevoelig zijn voor uitspoeling, vervluchtiging of fixatie.

Recent hebben wij in onze eigen onderzoekskas een proef uitgevoerd met de bladmeststof Optima Leaf-NPK+, met stikstof, fosfaat en kalium als belangrijkste ingrediënten en verrijkt met een doordachte selectie biostimulanten. Voor de proef is ons modelgewas radijs opgekweekt onder fosfaat-limiterende omstandigheden (50% van de normaal via de fertigatie aangeboden fosfaat; figuur 1). Vervolgens zijn diverse NPK-bladmeststoffen, waaronder Optima Leaf-NPK+, tweemaal toegepast als bladbespuiting. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn alle bladmeststoffen gedoseerd op een hoeveelheid van 1,0 kg P per hectare.

P gebrek radijs onderzoekskas

Figuur 1: Radijs in onze onderzoekskas. Links opgekweekt onder fosfaat-limiterende omstandigheden, rechts met een normaal bemestingsschema.

211219 JP Grafiek bladversgewicht NPK

Figuur 2: Gemiddelde versbladgewicht van radijs opgekweekt onder fosfaat-limiterende omstandigheden. Toepassing van de producten in een dosering van 2x 1,0 kg P/ha in 300 l/ha spuitvloeistof. De controle is bespoten met 300 l/ha water. Behandelingen met een asterisk (*) zijn significant verschillend (p<0,05) ten opzichte van de controlebehandeling.

211219 JP Grafiek knolversgewicht NPK

Figuur 3: Gemiddelde versknolgewicht van radijs opgekweekt onder fosfaat-limiterende omstandigheden. Toepassing van de producten in een dosering van 2x 1,0 kg P/ha in 300 l/ha spuitvloeistof. De controle is bespoten met 300 l/ha water. Behandelingen met een asterisk (*) zijn significant verschillend (p<0,05) ten opzichte van de controlebehandeling.

Wat in deze (en verschillende andere proeven) telkens weer opvalt is dat Optima Leaf-NPK+ niet alleen bijdraagt aan een verbeterde bovengrondse groei, maar óók aan een verbeterde groei van de ondergrondse plantdelen, in dit geval de radijsknollen. Vergelijkbare producten tonen meestal alleen een verbeterde bovengrondse groei.

Misschien dat u volgend jaar ook aanvullend op de basisbemesting de Optima Leaf-NPK+ kunt gebruiken om de tekorten aan te vullen?

Potten vergelijk met en zonder NPK

Figuur 4: Op deze foto's is duidelijk te zien dat het loof van de radijs beter uitgroeit wanneer Optima Leaf-NPK+ wordt toegepast (onderste 2 planten).

Deel dit bericht