Kennisartikel

Nu slim bemesten is straks oogsten

Bemesten oogsten soiltech

De bodem en gewassen voorzien van de juiste voedingsstoffen is topsport waarbij precisie is vereist. Dit terwijl akkerbouwers continu worden uitgedaagd om meer te bereiken met lagere mestgiften. De wetgeving wordt immers steeds strenger. Zo zijn de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat met resp. 10 kg/ha en 35 kg/ha gedaald in de afgelopen 10 jaar*.

Daarnaast hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals hevige neerslag of langdurige droogte. Dit bemoeilijkt de opname van meststoffen. Dit voorjaar hebben we met extreem vroege droogte te maken waardoor stikstof en fosfaat nauwelijks opneembaar zijn voor jonge planten. En bij extreme neerslag later in het seizoen kan dit zorgen voor extra uitspoeling en mindere benutting door het gewas.

Juist in de eerste helft van het teeltseizoen is een goede stikstof- en fosfaatvoorziening van essentieel belang. Gewassen zitten dan in hun vegetatieve groeifase en vertonen dan de sterkste groeicurve. In deze fase moet zoveel mogelijk loof worden geproduceerd om optimale fotosynthese en productiecapaciteit te bereiken.

In situaties waarbij minder mest aangewend kan worden of bij verminderde opneembaarheid door droogte of uitspoeling is bladbemesting een zeer interessante optie. Hiermee wordt het gewas namelijk direct gevoed. Akkerbouwgewassen zijn goed in staat om water en nutriënten te absorberen via het blad en een bladbespuiting met de veldspuit (eventueel in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen of groeistoffen) werkt daardoor effectief en snel.

Vloeibare N-P-K meststof

Om de vegetatieve ontwikkeling in tijden van verminderde gewasgroei te stimuleren heeft Soiltech Optima Leaf-NPK+ in haar assortiment. Optima Leaf-NPK+ is een vloeibare N-P-K meststof met een complete mix van stikstof, fosfaat, kalium en gecomplexeerde sporenelementen. Klanten van Soiltech hebben jarenlange (praktijk)ervaring met dit product in vollegrondsgroenteteelten. Inmiddels is het product ook geïntroduceerd in de akkerbouw.

Voor het maximale resultaat adviseren we om tijdens de vegetatieve groeifase naast de Optima Leaf-NPK+ ook magnesium en mangaan aan te bieden. Magnesium en mangaan zijn beide betrokken bij de vorming van chlorofyl (bladgroen) en het aansturen van de fotosynthese.

De volgende combinatie dient drie keer toegepast te worden met een interval van 14 dagen:

Optima Leaf-NPK+: 2 liter/ha

Optima Leaf-Mg+: 1 liter/ha

Optima Leaf-Mn+: 1 liter/ha

Veldproef Soiltech in aardappel

De bladmeststoffen zijn gebruiksvriendelijk, veilig voor het gewas en zorgen voor meer groei en hogere opbrengst. Deze combinatie is door Soiltech in verschillende gewassen succesvol getest, waaronder in friet- en consumptieaardappel:

Aardappelopbrengst Veldproef Soiltech

Proefopzet

  • Doel: Verhogen van de opbrengst en sortering van aardappel.
  • Periode: Teeltseizoen 2018 (droge zomer).
  • Locatie: Watervliet, België
  • Uitvoering: Teler in samenwerking met Soiltech.
  • Gewas: Frietaardappel, ras; Challenger.
  • Bodemtype: Lichte klei.
  • Behandeling: 3 x bladbespuiting met Optima Leaf-NPK+, Mg- en Mn-shuttle.
    29 juni, 28 juli en 8 augustus 2018.
  • Metingen: Opbrengst; totaal en per sortering.

(*Voor een consumptieaardappelteler op zandgrond, fosfaatklasse hoog, Bron: RVO)

Bronnen:

Deel dit bericht