Optima Vigor+

Alle info op een rij

I Stock 611198948

Optima Sugar + is een unieke specialty bladmeststof met verbluffende resultaten. Telers die Optima Sugar+ gebruiken zien stevige plussen in hun opbrengsten: ruim 950 kg per ha meer netto suiker en dat zorgt voor een forse toename van het rendement.

Optima sugar

Speciale formule

Optima Sugar+ is speciaal ontwikkeld en geoptimaliseerd om de suikeropbrengst in suikerbieten te verhogen. De formule met een hoge concentratie (14%) calcium gecombineerd met stikstof, magnesium, mangaan en andere spoorelementen zorgt ervoor dat zowel de bruto opbrengst als de suikeropbrengst per ha aanzienlijk toenemen. Deze bladmeststof is daarnaast ook in andere teelten goed inzetbaar.

Waarom de "+"?

De + van Optima Sugar+ staat voor de toevoeging van spoorelementen als supplement op de overige nutriënten. Onze testresultaten tonen aan dat spoorelementen maar in zeer kleine hoeveelheden nodig zijn en heel efficiënt worden opgenomen wanneer ze niet als zout, maar in een geformuleerde vorm worden toegepast via het blad. Hierdoor kan met een geringe hoeveelheid een betere opname worden gerealiseerd.

Hogere bruto opbrengst

De betere gewasstand heeft ook geleid tot een verhoging van de bruto suikerbieten opbrengst (zie figuur 2). In zowel 2019 als in 2020 lag de opbrengst van de met Optima Sugar+ behandelde velden tussen de 5,6% en 9,2% hoger ten opzichte van de praktijk-referent.

210321 JN Tabel Ruwe Opbrengst

Figuur 2: Bruto opbrengst (ton/ha) van diverse proeven met Optima Sugar+ in suikerbiet. Procentueel verschil is het verschil ten opzicht van het praktijk-object. PPO-WUR proef uitgevoerd in 2019 te Valthermond, Exploras proef uitgevoerd in 2020 te Dongen; Agro Research International (ARI) proef uitgevoerd in 2020 te Dedemsvaart.

Hogere suikeropbrengst

Daarnaast was ook de totale suikeropbrengst bij de verschillende proeven verhoogd (zie figuur 3). De gemiddelde suikeropbrengst was bij de Optima Sugar+ behandelde objecten 6,7% tot 10,3% hoger ten opzichten van het praktijkobject waarbij geen bladmeststof was ingezet.

210321 JN Tabel Suiker Opbrengst

Figuur 3: Suikeropbrengst (ton suiker/ha) van diverse proeven met Optima Sugar+ in suikerbiet. Procentueel verschil is het verschil ten opzicht van het praktijk-object. PPO-WUR proef uitgevoerd in 2019 te Valthermond, Exploras proef uitgevoerd in 2020 te Dongen; Agro Research International (ARI) proef uitgevoerd in 2020 te Dedemsvaart.

Visueel effect

Naast dat het resultaat van Optima Sugar + zich zeer zeker in de opbrengsten en resultaten zich laten zien, wordt dit eigenlijk tijdens de teelt al duidelijk in het veld. Het behandelde veld laat duidelijk sterker en groener planten zien.

Behandeld versus onbehandeld optima sugarkopie

Gebruiksgemak

Naast in de effectiviteit van de bladmeststof hebben we ook geïnvesteerd in gebruiksgemak. De formuleringstechnologie van Soiltech heeft daarbij geleid tot een zeer geconcentreerde bladmeststof met een soortelijke massa van maar liefst 1,6 kg/l, zonder dat er uitzakking of kristallisatie van het product in de can optreed. Het opschudden van het product voor gebruik is hierbij niet noodzakelijk.

Oplosbaarheid

Op deze foto's laten we zien dat er zelfs na 24 uur geen uitzakking optreedt. De bovenste foto is het begin van aanmaken en de onderste foto 24 uur later.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Optima Sugar +? Zie dan hieronder voor de productinformatie of andere kennisartikelen. Liever persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op! We vertellen u er graag meer over!

Deel dit bericht

Relevante producten