Kennisartikel

Proefresultaten van Optima Sugar+

Suikerbiet Soiltech bladmeststof Optima Sugar Proefresultaten PPO

Nieuwe bladmeststof voor suikerbietenteelt: Optima Sugar+

2021 is de introductie van onze nieuwe bladmeststof, genaamd Optima Sugar+. Hierover hebben we al een artikel geplaatst. Deze kun je hier teruglezen. In dit artikel komen enkele proefresultaten van Optima Sugar+ aan bod.

Betere bladontwikkeling

Dat Optima Sugar+ de suikerproductie verhoogt door middel van het verbeteren van de bladkwaliteit, werd tijdens de proeven goed zichtbaar (zie onderstaande foto's). Waar het object "Onbehandeld" (wel basisbemesting, maar geen gewasbescherming of bladmeststoffen) het duidelijk liet afweten, toonde het object "Praktijk" (wel basisbemesting en gewasbescherming, maar geen bladmeststoffen) al beduidend beter. Daar bovenop liet de behandeling ‘Praktijk + Optima Sugar+’ een nog voller en groener gewas zien ten opzichte van het object "Praktijk".


Onbehandeld

Soiltech Suikerbiet onbehandeld PPO bladmeststof


Praktijk

Soiltech Suikerbiet praktijk PPO bladmeststof


Praktijk + commerciële referent

Soiltech Suikerbiet praktijkreferent PPO bladmeststof


Praktijk + Optima Sugar+

Soiltech Suikerbiet praktijkoptima sugar PPO bladmeststof


Hogere bruto opbrengst

De betere gewasstand heeft ook geleid tot een verhoging van de bruto suikerbieten opbrengst (zie figuur 1). In zowel 2019 als in 2020 lag de opbrengst van de met Optima Sugar+ behandelde velden tussen de 5,6% en 9,2% hoger ten opzichte van de praktijk-referent. Gemiddeld komt dit neer op een plus van 8,0%.

Suikerbiet grafiek ruwe opbrengst OS Soiltech

Figuur 1: Bruto ruwe opbrengst (ton/ha) van diverse proeven met Optima Sugar+ in suikerbiet. Procentueel verschil is het verschil ten opzicht van het praktijk-object. PPO-WUR proef uitgevoerd in 2019 te Valthermond, Exploras proef uitgevoerd in 2020 te Dongen; Agro Research International (ARI) proef uitgevoerd in 2020 te Dedemsvaart.


Hogere suiker opbrengst

Daarnaast was ook de totale suikeropbrengst bij de verschillende proeven verhoogd (zie figuur 2). De gemiddelde suikeropbrengst was bij de Optima Sugar+ behandelde objecten 6,7% tot 10,3% hoger ten opzichten van het praktijkobject waarbij geen bladmeststof was ingezet. Het gemiddelde van deze proeven geeft een plus van 8,5%.

Suikerbiet grafiek suiker opbrengst OS Soiltech

Figuur 2: Netto suikeropbrengst (ton suiker/ha) van diverse proeven met Optima Sugar+ in suikerbiet. Procentueel verschil is het verschil ten opzicht van het praktijk-object. PPO-WUR proef uitgevoerd in 2019 te Valthermond, Exploras proef uitgevoerd in 2020 te Dongen; Agro Research International (ARI) proef uitgevoerd in 2020 te Dedemsvaart.


Conclusie:

In de verschillende onafhankelijke proeven die Soiltech in 2019 en 2020 heeft laten uitvoeren kon herhaaldelijk een meeropbrengst van Optima Sugar+ worden aangetoond. Vaak was er gedurende de teelt al een zichtbare verbetering van de gewasstand, die zich na de oogst wist uit te betalen in zowel een hogere bruto suikerbieten opbrengst als ook een hogere suikeropbrengst.

Wilt u meer informatie over deze proeven, neem dan contact op met info@soiltech.nl.

Deel dit bericht

Relevante producten