Kennisartikel

Optima Sugar+: Resultaten in aardappel, broccoli en wortel

Optima Sugar Soiltech wortel Colijnsplaat 2020 IMG 0481

Dit jaar heeft Soiltech haar nieuwe bladmeststof Optima Sugar+ geïntroduceerd. De eerste bladmeststof in Europa speciaal geformuleerd voor de suikerbietenteelt. Eerder vertelden we al over de eigenschappen en proefresultaten in de suikerbiet. Door de mooie resultaten met Optima Sugar+ in dit gewas, zijn we gaan kijken of Optima Sugar+ ook in andere teelten een toegevoegde waarde heeft. Hieronder beschrijven we de behaalde resultaten van onze officiële proeven in aardappel, broccoli en wortel.

Proefresultaten in wortel

In 2020 heeft proefboerderij ‘De Rusthoeve’ (Colijnsplaat) gekeken naar het effect van Optima Sugar+ op de teelt van wortel. Hierbij is gedurende de teelt 5x Optima Sugar+ toegepast bij een dosering van 3 l/ha.

De toepassing van Optima Sugar+ heeft geleid tot een netto meeropbrengst van +12 % ten opzicht van het controle object (gangbare praktijk, maar geen Optima Sugar+; zie figuur 1). Deze meeropbrengst werd niet alleen behaald door een hogere bruto opbrengst, maar ook door een beduidend lagere tarra ten opzicht van het praktijk object. De hogere productie én het lagere aandeel groeiafwijkingen is in deze proef toe te schrijven aan een betere bladkwaliteit en een verbeterde vitaliteit.

Optima Sugar Soiltech wortel opbrengstgrafiek Colijnsplaat 2020

Figuur 1: Opbrengst in wortel proef Colijnsplaat 2020


Proefresultaten in aardappel

In 2020 heeft SPNA (Kollumerwaard) in een pootaardappelproef 3x Optima Sugar+ toegepast bij een dosering van 3 l/ha gedurende de loofontwikkeling van het ras Innovator (zie figuur 2). Als referentie lag er naast het Optima Sugar+ behandelde object een praktijk-controle. Alle objecten hebben een basisbemesting via de bodem gehad.

De behandeling met Optima Sugar+ heeft geleid tot een totale meeropbrengst van gemiddeld +8,9 %. Deze meeropbrengst was vooral afkomstig vanuit de grotere maten (45+). Behalve een hogere totaalopbrengst werden er ook meer knollen geoogst. In de maat 35 – 55 bedroeg deze meeropbrengst +4,4 % (resultaten hier niet weergegeven). Het lijkt er dus sterk op dat Optima Sugar+ ook hier heeft geleid tot een productievere en vitalere plant, waardoor de knollen eerder aan de maat waren en minder knol rui heeft plaatsgevonden.

Optima Sugar Soiltech aardappel maatvoering grafiek SPNA 2020

Figuur 2: Opbrengst in pootaardappel per maat proef SPNA 2020


Optima Sugar Soiltech pootaardappel SPNA IMG 0348

Figuur 3: Foto proefveld SPNA 2020

Expériences avec le brocoli

Vertify (auparavant Centre de recherche Zwaagdijk) a, en 2020, pour le compte de divers producteurs de la région d'Andijk, examiné la valeur ajoutée de divers engrais foliaires combinés à la lutte contre les champignons. Il est bien connu que les engrais foliaires peuvent contribuer positivement à la vitalité des cultures, car une culture carencée est plus sensible aux maladies et aux ravageurs.

En plus d'une culture non traitée (sans protection de la culture), une comparaison a été effectuée entre un programme de fongicides standard + Optima Sugar+ et le programme standard de fongicides + un engrais foliaire alternatif. Les deux engrais foliaires ont été appliqués 3 fois à raison de 4 l/ha.

Les résultats (voir la figure 2) montrent clairement quelle valeur ajoutée Optima Sugar+ peut avoir sur la culture. Vers la fin de la culture, l'état des cultures était nettement meilleur par rapport aux parcelles de référence. Une baisse des infections par Alternaria et Pseudomonas a été observée dans la culture par l'ajout de Optima Sugar+ au programme standard de fongicides. La détermination du rendement ne faisait pas partie de cet essai.

L'effet favorable d’Optima Sugar+sur l'état des cultures ne s'explique pas seulement par l'apport supplémentaire d'éléments nutritifs essentiels, mais, comme nous vous l'avions indiqué dans un précédent, Soiltech opte pour une formulation de ses engrais foliaires de manière à ce qu'ils n'aient pas d'effet négatif sur, par exemple, un fongicide et un insecticide en cas de mélange dans une cuve.

Optima Sugar Soiltech broccoli fotovergelijk Vertify 2020

Figuur 4: Vergelijk broccoligewas verschillende toepassingen proef Vertify 2020

Optima Sugar Soiltech broccoli tabel Vertify 2020

Figuur 5: Tabel vergelijk verschillende toepassingen in broccoli proef Vertify 2020

Conclusie

In een eerder artikel informeerde we al over de effecten van Optima Sugar+ in de teelt van suikerbieten. Gemiddeld werd hier ten opzichte van de controle een netto suikeropbrengst van +8,5 % behaald. Maar ook in de teelt van aardappel, broccoli en wortel zien we keer op keer de toegevoegde waarde van Optima Sugar+.

Deel dit bericht

Relevante producten