Kennisartikel

De start van een optimale preiteelt

Soiltech Root en Shoot Prei proef 2019 basisbeeld

Jonge preiplanten vragen grond met een losse structuur voor een goede toegankelijkheid tot lucht, vocht en mineralen. Met name de waterhuishouding bij de start van de teelt is kritisch voor het vervolg van de teelt. Een juiste vochthuishouding stimuleert de verankering van de jonge plant en de ontwikkeling van de eerste wortels.


Het is raadzaam om direct bij/na planten aan te gieten met een riante hoeveelheid water en eventuele additieven. Preiplanten vormen geen hoofd- en zijwortels, maar een grote massa bijwortels, deze zijn rechtstreeks verbonden met de stengel. Ongeveer 65% van deze wortels bevindt zich in de toplaag van 0-25 cm diepte. Onder zeer gunstige omstandigheden kunnen de wortels een diepte van wel 125 cm bereiken.

Proefresultaten in prei
Om aanslag en groei te promoten in de kritische beginfase heeft Soiltech in 2019 diverse proeven weggelegd in de preiteelt met het product Root&Shoot. Direct bij planten en 2 weken nadien is Root&Shoot aangegoten in een dosering van 7,0 liter per ha. Met name in de proeven met winterprei gaf Root&Shoot een overduidelijk groeibevorderend effect ten opzichte van de standaard teeltwijze.

Dit effect heeft geresulteerd in zeer mooie oogstresultaten van de winterprei in januari 2020. De geoogste preiplanten zijn beoordeeld aan de pellijn van het onafhankelijk proefstation PCG in Kruishoutem (BE) op zowel opbrengst als kwaliteitssortering. De toepassing met 2 x 7 liter/ha Root&Shoot heeft geleidt tot een significant hogere totaalopbrengst en hogere opbrengst in de ‘Flandria’-klasse. De hoogste kwaliteitsklasse op de Belgische veiling. Zie de resultaten in onderstaande grafieken.

Foto van het proefveld, 1 maand na planten (13 augustus 2019)

Overzicht veld Optima Root prei

Proefopzet


Doel:Verbetering van de gewasgroei, opbrengst en kwaliteitssortering van het gewas prei in vergelijking met de standaard teeltwijze.
Periode:Teeltseizoen 2019
Locatie:Demoproef West-Vlaanderen, Zwevezele, België
Uitvoering:Teler in samenwerking met Soiltech
Gewas:Winterprei - ras Harston - ruggenteelt
Bodemtype:Zand
Plantdatum:Juli 2019
Behandelingen:Aangieten direct na planten en 2 weken na planten met Root&Shoot behandeld.
Oogstdatum:15 januari 2020
MetingenGewasbeoordelingen, opbrengst en sortering door het PCG, België.
Object

Dosering

StandaardIncl. Humax-Nutri (8% Humine, NPK 15-5-2)
Root & Shoot2 x 7 liter / ha aangieten in de rij, 15.000 liter water / ha. Excl. Humax-Nutri.

De Soiltech aangietbehandeling met 2 x 7 l/ha Root&Shoot heeft geresulteerd in een significante opbrengstverhoging van +3 ton prei per ha. De kwaliteitssortering laat zien dat de toepassing van Root&Shoot een verhoging geeft van +9 ton prei per hain de Flandria sortering.

Kwaliteitssortering Optima Root prei

Productinformatie

Root & Shoot is een uitgebalanceerde en unieke mix van groeibevorderaars, planthormonen, vitaminen en meststoffen deze bijdragen aan optimale wortelgroei en bovengrondse groei. Root&Shoot wordt met name ingezet in tijden van stress (hitte, verplanten, schade etc.) om bij te kunnen dragen aan een goed herstel en optimale gewasopbrengsten.

Oorsprong prei in Europa

Prei, de veelzijdige groente die via de Egyptenaren, Grieken en Romeinen zijn weg heeft weten te vinden naar Europa. Qua areaal één van de meest geteelde groentegewassen in Nederland, met name in Limburg en Noord-Brabant op de daarvoor geschikte zandgronden. In 2019 werd er 2100 hectare prei geteeld met een totaalopbrengst van 80.000 ton (Bron; CBS). Van oudsher is het een typische najaarsgroente, maar door middel van gespreide planting zijn telers inmiddels in staat om jaarrond prei te leveren. De variëteiten worden ingedeeld op de seizoenen; zomer- herfst- en winterprei. De eerste preiplanten worden begin maart geplant en worden vanaf juni geoogst als zomerprei. De laatste planting gaat begin augustus de grond in en wordt na een overwinteringsperiode t/m mei geoogst als late winterprei.

Deel dit bericht

Relevante producten