Kennisartikel

Extreme weersomstandigheden vragen om nieuwe blik op kaliumbemesting

Proefbeeld Soiltech Kalium Akkerwijzer

Nu het einde van de winter nadert is het de hoogste tijd om de balans op te maken. Wat heeft het afgelopen teeltseizoen ons gebracht en welke inzichten nemen we mee naar 2020? Recente Akkerwijzer artikelen geven een duidelijk signaal af;

‘De gevolgen van de droogte in 2019 zijn terug te zien in de definitieve oogstraming van zowel de aardappelen als de uien (CBS)’. De hectare-opbrengsten lagen onder het langjarig gemiddelde, zoals ook in 2018 al het geval was.’

‘Areaal voor uiengeschikte grond heeft maximum bereikt. De uiensector moet daarom inzetten op hogere hectareopbrengsten.’

Soiltech zet zich in om deze uitdagingen samen met de teler op te pakken. Met name de wisselvallige klimaatomstandigheden en de druk op de productiecijfers vragen onze aandacht. In dit kader hebben we de afgelopen jaren sterk ingezet op het belang van ‘optimale bemesting’. Om zeker te zijn van resultaat waar de teler op kan bouwen, leggen we jaarlijks tientallen veldproeven weg in diverse akkerbouwgewassen en teeltregio’s in Nederland en België. Hiervoor zoeken we de samenwerking op met onafhankelijke proefinstellingen, distributeurs en telers.

Verbetering in opbrengst en kwaliteit van gewassen

Kalium is het element waar we in ons onderzoek de afgelopen jaren sterk op ingezet hebben omdat het grote invloed heeft op de verbetering van de opbrengst en kwaliteit van diverse gewassen. Minerale giften in de vorm van dierlijke mest, compost en/of kunstmest vullen de kaliumvoorraad in de bodem aan bij de start van het seizoen. De beschikbaarheid van kalium gedurende het seizoen hangt echter sterk af van de weersomstandigheden.

Te natte omstandigheden maken dat het mobiele element kalium gemakkelijk uitspoelt en relatief droge omstandigheden verminderen de opname drastisch. Met name in de gewassen aardappel, ui en cichorei neemt de kaliumbehoefte gedurende het seizoen toe. Kalium is als positief geladen ion van groot belang voor het transport van suikers en zetmeel van de bladeren naar opslagorganen zoals bollen en knollen. Wanneer er in deze cruciale periode een gebrek aan kalium optreedt, heeft dit een effect op de kwaliteit en opbrengst van de te oogsten producten. Uit onze veldproeven blijkt dat het zeer interessant is om de gewassen in deze cruciale fase extra te ondersteunen bij het vullen van de bollen en knollen met gerichte bladbespuitingen met kalium. Maar het onderzoek laat ook zien dat er grote verschillen in efficiëntie van kalium bladmeststoffen zijn. Zie hiervoor ook ons eerder gepubliceerde onderzoek in ui.

Graag delen wij met u de resultaten van de diverse proeven die de afgelopen twee jaar met onze kalium bladmestof Optima Leaf-K zijn uitgevoerd.

Proefresultaten Kalium Soiltech onderzoek

Voor meer informatie over de afzonderlijke proeven, verzoeken we u om contact op te nemen met één van onze adviseurs.

Optima Leaf-K is een snel beschikbare kaliumbladmeststof op basis van organisch gecomplexeerd kalium. In tegenstelling tot andere kalium bladmeststoffen heeft Optima Leaf-K een relatief lage EC, neutrale pH en is het goed mengbaar met andere producten.

Adviesdosering: 3 x 5l/ha met een interval van 14 dagen, toepassen tijdens het zwellen van de knollen of bollen.

Deel dit bericht

Relevante producten