Kennisartikel

Bladbemesting voor hardfruit: de juiste voeding op het juiste moment

Appelteler soiltech xl 44 LR

We hebben in 2022 in het hardfruit met vele uitdagingen te maken. Recente nachtvorst, een noodzaak om te verduurzamen, stijgende kunstmestprijzen, droogte en sinds afgelopen maand lijkt ook de afzetmarkt voor langere tijd behoorlijk verstoord. Ondernemen als fruitteler is daarmee vandaag de dag een topsport geworden. En om een topprestatie te kunnen leveren moet alles tot in perfectie kloppen. Net als voor atleten geldt ook voor gewassen dat de juiste voeding op het juiste moment bepalend is voor het rendement. Hieronder lees je hoe bladbemesting dan uitkomst kan bieden.

Bezoek ons op de beurs Fructura in Hasselt (B), 18-20 mei 2022, stand D17, en ontdek onze complete lijn specialty meststoffen voor hard- en zachtfruit.

Appel IMG 20210923 085038 uitsnede

Voor de voeding van fruitbomen is een goed bodemonderhoud uiteraard de basis. Maar er zijn verschillende momenten in de teelt dat de opname van nutriënten via de bodem niet voldoende kan zijn. Zo leidt een hoge pH of hoog gehalte organische stof van de bodem tot fixatie van diverse (spoor)elementen. De nutriënten zijn dan weliswaar aanwezig in de bodem, maar doordat ze zeer sterk zijn gebonden aan het klei-humus complex kunnen de wortels ze niet opnemen. Als gevolg hiervan kunnen gebreksverschijnselen ontstaan, met opbrengst- en kwaliteitsverlies tot gevolg.

Met name in fruitteelt zijn diverse elementen berucht, omdat deze in grote mate de opbrengst en kwaliteit bepalen. Zo spelen mangaan (Mn) en ijzer (Fe) een cruciale rol bij de werking van enzymen en de energie-overdracht in het fotosynthese-proces. Daarbij worden suikers aangemaakt om uiteindelijk opgeslagen te worden in de appel of peer. Kalium (K) is dan weer essentieel om de aangemaakte suikers effectief te kunnen transporteren van de bladeren naar de opslagorganen. En uiteraard is calcium (Ca) bekend om zijn rol in het verkrijgen van stevige celwanden.

Wanneer deze elementen onvoldoende via de wortels kunnen worden opgenomen, kan een bladmeststof uitkomst bieden. Maar de ene bladmeststof is de andere niet. Vooral de opneembaarheid van bladmeststoffen is bepalend voor het uiteindelijke resultaat. De bladmeststoffen van Soiltech onderscheiden zich van traditionele meststoffen doordat de nutriënten gecomplexeerd zijn aan een organische drager. Hierdoor wordt de (moleculaire) lading van de nutriënten geneutraliseerd, waardoor deze meststoffen vele malen zachter zijn voor het gewas. De organische complexatie zorgt er voor dat het nutriënt zeer efficiënt wordt opgenomen. Hierdoor kan met een minimale hoeveelheid nutriënten in de bladmeststoffen een maximaal resultaat worden behaald: “nutrient use efficiency”.

Tot slot zijn aan de meeste bladmeststoffen van Soiltech spoorelementen toegevoegd, te herkennen aan de + in de Optima Leaf-lijn. Deze + aan extra spoorelementen dragen niet alleen bij aan een optimale opname van de voedingsstoffen, maar voorkomen ook een eenzijdige bemesting. Want alle nutriënten moeten in een specifieke balans aanwezig zijn om het gewas zo goed als mogelijk te laten presteren. Een eenzijdige bemesting met maar 1 of enkele nutriënten leidt meestal tot een disbalans aan voedingsstoffen in het gewas. Met de + van Optima Leaf-Plus wordt een disbalans in het gewas dus voorkomen.

Een voorbeeld van kwaliteitsverbetering door het gericht inzetten van bladbemesting is de toepassing van extra ijzer. In een proef bij Fruitconsult in Wadenoijen (NL) in 2021 werd op een perceel met ijzertekort naast standaard Fe-EDDHA ook Optima leaf-Fe+ via bladbemesting toegepast, in verschillende doseringen (4x 1,5 l/ha en 4x 4,5l/ha Optima leaf-Fe+). De toepassing van Optima Leaf-Fe+ leidde tot een aanzienlijk verbeterde kleuring van de peren uit de bewaring: zie de onderstaande grafiek. De toepassing, ook met 4,5 l/ha Optima Leaf-Fe+ , leidde niet tot gewasschade.

Peer Fe Fruitconsult 2021 beoordeling kleur

Een soortgelijke kwaliteitsverbetering in de kleuring werd in deze proef ook bereikt door de toepassing van Optima Leaf-Trace (7x 1,5l/ha en 7x 4,5 l/ha): zie de tweede grafiek hieronder. Ook hier trad geen enkele gewasschade op.

Peer Trace Fruitconsult 2021 beoordeling kleur

Voor de teelt van appel en peer zijn met name de volgende bladmeststoffen interessant daar waar sprake is van specifieke tekorten:

Optima Leaf-Mn+: gecomplexeerd mangaan met supplement-spoorelementen voor een efficiënte fotosynthese.

Optima Leaf-Fe+: gecomplexeerd ijzer met supplement-spoorelementen voor een efficiënte fotosynthese.

Optima Leaf-Trace: gecomplexeerde spoorelementen, waardoor een tekort aan spoorelementen voorkomen wordt.

Optima Sugar+: een samengestelde meststof van o.a. Ca, Mn en supplement-spoorelementen speciaal ontwikkeld om de bladvitaliteit (en daarmee de fotosynthese) te bevorderen.

Optima Leaf-K: organisch gecomplexeerd kalium dat niet alleen het suikertransport in het gewas bevordert, maar ook de kleuring en bewaarkwaliteit verbetert.

Deel dit bericht