Optima Sugar+

Innovatieve bladmeststof Optima Sugar+ bewijst zijn werking ook in koolzaad en erwt

211118 JP OS Belgie NL campagne koolzaad headerfoto

In 2021 introduceerde Soiltech, één van de leiders in bladmeststoffen in Europa, de innovatieve bladmeststof Optima Sugar+. Dit product, waarmee in suikerbiet de opbrengst met gemiddeld 8,5% kon worden verhoogd, is nu ook effectief gebleken in koolzaad en erwt. In de koolzaadproef werd de investering in dit product 8 maal terugverdiend.

Optima Sugar+ werd op de markt gebracht na een ontwikkeltraject van zes jaar. Door een uitgekiende formule werden vijf doelen tegelijk bereikt:

  • een sterk en vitaal blad voor een verhoogde opbrengst
  • snelle en effectieve opname door de plant
  • hoge veiligheid voor het gewas
  • probleemloze integratie in de tankmix
  • het beste gebruiksgemak.

Optima Sugar+ bevat onder andere calcium voor een stevig blad, mangaan en magnesium voor een efficiënte fotosynthese en een supplement aan sporenelementen ter ondersteuning van de omzetting van suikers naar de opslagorganen. De nutriënten in Optima Sugar+ worden ingepakt in een nieuw type organische molecuul. Daardoor neemt de plant ze veel makkelijker op, is het product zeer zacht voor het gewas én reageert het niet met andere producten in de tankmix. Dus geen uitzakking, samenklontering of filterverstoppingen meer.

Dat Optima Sugar+ werkt, is nu ook in koolzaad en erwten bewezen in diverse proeven die Soiltech door onafhankelijke partijen heeft laten uitvoeren.

Optima Sugar+ in koolzaad:
In koolzaad werd Optima Sugar+ 2x toegepast: 2 l/ha na de zaai tijdens het 6-bladstadium (BBCH 14-14). Dit zorgt er voor dat de plant goed afhardt en sterk de winter in kan. Een tweede toepassing met 3 l/ha wordt in het voorjaar uitgevoerd, wanneer de plant begint uit te lopen (BBCH 32). In het seizoen 2020 - 2021 heeft dit in meerdere proeven geleid tot een hogere opbrengst (zie figuur 1). Het oliegehalte was voor alle objecten nagenoeg gelijk (~ 46,3%). Hierdoor is met 2 toepassingen Optima Sugar+ een meeropbrengst van € 230,-/ha gerealiseerd.

211118 JP Opbrengst Optima Sugar in koolzaad NL

Figuur 1: Resultaten van Optima Sugar+ in koolzaad. Een bespuiting met Optima Sugar+ aanvullend op de Standaard Praktijk (=Standaard bemesting via de bodem en gewasbescherming zoals lokaal gebruikelijk) leidt tot een significante hogere opbrengt. Het oliegehalte was tussen de behandelingen gelijk, waardoor een toepassing met Optima Sugar+ leidt tot een hogere olieopbrengst. Verschillende letters duiden op significante verschillen Uitvoering: SGS 2020-2021.

Optima Sugar+ in suikerbiet

In de teelt van suikerbiet is een vitaal blad cruciaal voor een hoge suikeropbrengst. Ondersteuning met Optima Sugar+ is daarom in suikerbiet zeer efficiënt. In verschillende onafhankelijke proeven is de afgelopen jaren duidelijk aangetoond dat een 2 à 3-tal toepassingen van 3 - 4 l/ha leidt tot een meeropbrengst én een hoger suikergehalte (zie figuur 2). Optima Sugar+ is hierbij gelijktijdig met de herbicide- en/of fungicidebespuitingen toegepast.

210602 JP Grafiek proefresultaten suikeropbrengst NL 2021

Figuur 2: Resultaten van Optima Sugar+ in suikerbiet. Een bespuiting met Optima Sugar+ aanvullend op de Standaard Praktijk (=Standaard bemesting via de bodem en gewasbescherming zoals lokaal gebruikelijk) leidt tot een hogere suikeropbrengst. Uitvoering: Agro Research International, Exploras en Wageningen University, 2020.

Optima Sugar+ in erwt

Ook in de teelt van erwten is een meeropbrengst aangetoond. In een onafhankelijke proef, in de buurt van Arras in Frankrijk, is Optima Sugar+ 3 maal gelijktijdig met de gewasbescherming toegepast bij een dosering van 4 l/ha. Figuur 3 laat zien dat ook hier een duidelijke meeropbrengst is behaald. De resultaten van deze proef toonden eveneens dat de toepassing van Optima Sugar+ leidde tot een significant hoger aandeel erwten in de categorieën Extra-fijn en Zeer-fijn, ten opzich-te van de teelt zonder Optima Sugar+. Dit betekent een financiële meeropbrengst van 3,5 tot 4%.

211118 JP Grafiek Optima Sugar erwt opbrengstverhoging

Figuur 3: Resultaten van Optima Sugar+ in erwten. Een bespuiting met Optima Sugar+ aanvullend op de Standaard Praktijk (=Standaard bemesting via de bodem en gewasbescherming zoals lokaal gebruikelijk) leidt tot een hogere opbrengst. Uitvoering: Essais+, 2021.

211118 JP Grafiek Optima Sugar erwt kwaliteit

Figuur 4: Optima Sugar+ resulteerde in een significant hoger aandeel erwten in de categorieën Extra-fijn en Zeer-fijn, vergeleken met het gewas dat geen Optima Sugar+ kreeg.

Oplosbaarheid

Op deze foto's laten we zien dat er zelfs na 24 uur geen uitzakking optreedt. De bovenste foto is het begin van aanmaken en de onderste foto 24 uur later.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Optima Sugar+? Bekijk dan de productinformatie of andere kennisartikelen in deze rubriek. Liever een persoonlijk contact? Neem dan contact op met Erwin Stokman.

E: erwin@soiltech.nl
T: +31 (0)411 648105

Wij beantwoorden uw vragen graag!

Deel dit bericht

Relevante producten